เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฮ่องกง มาเก๊า เวียดนาม พม่า ลาว สิงคโปร์ มาเล ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ใบอนุญาติเลขที่ : 11/05219 (clicks) Line ID : 2utravel

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

Beijing MU : ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน 3คืน บิน MU
ระเบียงกระจกสือหลินเซี่ย (รวมกระเช้า+ผ้าหุ้มรองเท้า)
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
21-25 ตุลาคม 2559 (วันปิยมหาราช) 22888บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
1
Beijing CA : ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน4คืน บิน MU
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
09-13 , 16-20 พฤศจิกายน 2559 15999บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
2
Beijing Cool CA : ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน Snow World 5วัน 3คืน บิน CA
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว
พิเศษ !! รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , ค่าทิปคนขับรถและค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้ว **
ลิ้มรสอาหารพิเศษ… ซีฟู๊ด GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว
19-23 / 20-24 / 21-25 / 25-29 / 26-30 ธ.ค.59 18999บาท
28 ธ.ค. 59 - 1 ม.ค.60,28 ธ.ค. 59 - 2 ม.ค. 60 22999บาท
29 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 60 22999บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
3
Beijing Cool Winter TG : ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน Snow World 5วัน 4คืน บิน TG
ลานสกีที่ปักกิ่ง SNOW WORLD
28 ธ.ค. 59 - 01 ม.ค.60/30 ธ.ค. 59 – 03 ม.ค. 60 28900บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
4
Beijing Ski Dome CA : ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน Snow World 6วัน4คืน บิน CA
เล่นสกี ณ QIAOBO SKI DOME (เล่นสกีฟรี 1 ชั่วโมง)
พัก SKI RESORT จำนวน 1 คืน
22-27 ธ.ค. 59 20900บาท
28 ธ.ค. 59 - 02 ม.ค. 60 23900บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
5
ฮาร์บิ้น เทศกาลน้ำแข็ง

Beijing-Harbin CA : ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น เทศกาลน้ำแข็ง เกาะพระอาทิตย์ 6วัน4คืน บิน CA
เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Harbin 2017 International Ice and Snow Festival)
สวนเสือไซบีเรีย
โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)
25-30 ธันวาคม 2559 32900บาท
29 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60 , 30 ธ.ค. 59 - 4 ม.ค. 60 35900บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
1
Harbin Freezing CA : ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น เทศกาลน้ำแข็ง เกาะพระอาทิตย์ 7วัน4คืน บิน CA
เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง Harbin 2017 International Ice and Snow Festival
แกะสลักหิมะที่เกาะพระอาทิตย์
แจกฟรี...ถุงมือ หมวก ผ้าพันคอ เสื้อกันหนาว ท่านละ 1 ชุด รับที่ฮาร์บิ้น
27 ธ.ค.59 -02 ม.ค.60/28 ธ.ค.59 -03 ม.ค.60 36900บาท
29 ธ.ค.59 -04 ม.ค.60 36900บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
2
Harbin Ski HU : ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น เทศกาลน้ำแข็ง เกาะพระอาทิตย์ 6วัน4คืน บิน HU
ลานสกีเอ้อร์หลงซาน (รวมบัตรเข้า ไม่รวมอุปกรณ์ในการเล่น)
เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งใหญ่ Harbin Ice and Snow Festival “ปิงเซี่ยวะต้าซรื่อเจี้ย”
“โชว์การกระโดดน้ำและว่ายน้ำ” เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง
13-18 ม.ค. / 10-15 ก.พ. 60 36900บาท
29 ธ.ค.59 - 03 ม.ค.60 , 30 ธ.ค. - 4 ม.ค. 60 (วันขึ 38900บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
3
เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว

Shanghai Skywalk TG : เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ถงหลี่ ซูโจว 5วัน4คืน บิน TG
ล่องทะเลสาบซีหู(เรือเหมา)
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่เซี่ยงไฮ้ 1 คืน
พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถราง)+ วังกบิลพัตรจำลอง(รวมรถราง)
26-30 ต.ค. / 09-13 พ.ย.,30 พ.ย.-04 ธ.ค.59 25900บาท
19-23 ,20-24 ต.ค.59 26900บาท
28ธ.ค.59-1ม.ค.60,29ธ.ค.59-2ม.ค.60,30ธ.ค.59-3ม.ค.60 29900บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
4
Shanghai-Disney : เซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ 5วัน4คืน บิน XW
พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)
ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์
15-19 , 27-31 ตุลาคม 2559 17900บาท
20-24 ตุลาคม 2559 19900บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
5
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน

Kunming Pro MU : คุนหมิง ป่าหิน 4วัน3คืน บิน MU
อุทยานป่าหิน (รวมรถราง)
ประตูมังกร (รวมรถราง)
27-30 ตุลาคม / 17-20 พฤศจิกายน 2559 13888บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
6
Kunming MU : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน เขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6วัน5คืน บิน MU
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
01-06 ,15-20 , 23-28 พ.ย. / 13-18 , 19-24 ธ.ค. 59 22888บาท
19-24ต.ค. / 6-11ธ.ค. 59 23888บาท
27ธ.ค.-1ม.ค. / 29ธ.ค.-3ม.ค.60 25888บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
7
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ๊ เล่อซาน

Chengdu Pro TG : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานโหมวหนีโกว 4วัน3คืน บิน TG
3 – 6 พ.ย. 59 17771บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
8
Chengd TG1 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน บิน TG
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน)
ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า (รวมรถแบตตารี่)
14-19 ตุลาคม 2559 ( วันออกพรรษา ) 38900บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
9
Chengdu TG : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ 8วัน7คืน บิน TG
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน)
ลงเรือเพื่อชมเกาะเล่อซาน ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า)
อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
28 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2559 44900บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
10
จางเจียเจี้ย ฉางซา

Avatar FD2 : บินตรง..ฉางซา จางเจียเจี้ย 4วัน 3คืน บิน FD
สัมผัสดินแดนเส้นทางอวตาร มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติจางเจียเจี้ย
ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า วัดใจ กล้า ท้า เสียวกับทางเดินกระจก
พักโรงแรม 4 ดาว
13 – 16 ต.ค. 2559 (ออกพรรษา) 18888บาท
29 ธ.ค.- 01 ม.ค.59 (วันปีใหม่) 22888บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
11
Avatar WE3 : บินตรง..ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย 6วัน 5คืน บิน WE
อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)
แกรนด์แคนยอน+ล่องเรือ
ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
20-25,25-30,29 ต.ค.-3 พ.ย. / 1-6,6-11,20-25,24-29 ธ.ค. 59 19999บาท
27ธ.ค.-1ม.ค./28ธ.ค.-2ม.ค./29ธ.ค.-3ม.ค.60 23900บาท
30ธ.ค.-4ม.ค./31ธ.ค.-5ม.ค.60 23900บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
12
กุ้ยหลิน หยางซั่ว

Guilin CX : กุ้ยหลิน หยางซั่ว 4วัน3คืน บิน CX
ล่องเรือแพชมแม่น้ำอวี้หลง
เขาเหยาซาน (นั่งกระเช้า)
ประตูโบราณกูหนานเหมิน
28-31 ตุลาคม 2559 15900บาท
09-12 ธันวาคม 2559 15900บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
13
Guilin RJ : กวางเจา กุ้ยหลิน หยางซั่ว 5วัน 4คืน บิน RJ
นั่งรถไฟความเร็วสูง
เขาเหยาซาน(นั่งกระเช้า)
ล่องเรือแม่น้ำลี่เจียง(ครึ่งสาย)
21-25 พ.ย. , 26-30 ธ.ค. 59 17999บาท
24-28 ต.ค. , 05-09 ธ.ค. 59 18999บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
14
ฉงชิ่ง

ซีอาน เจิ้งโจว ลั่วหยาง

Xian ZH1 : บินตรง...ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 6วัน5คืน บิน ZH
นั่งรถไฟความเร็วสูงจากซีอานสู่ลั่วหยาง
สุสานขุนพลกวนอู
ชมการแสดงกังฟู
1-6 , 20-25 ธ.ค. 59 29900บาท
27 ธ.ค.59 - 1 ม.ค. 60 / 28 ธ.ค.59 - 2 ม.ค. 60 31900บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
15
Xian CZ1 : เจิ้งโจว ไคฟง เส้าหลิน ลั่วหยาง ซีอาน 6วัน 5คืน บิน CZ
3-8 กันยายน 2559 32900บาท
22-27 ตุลาคม 2559 (วันปิยมหาราช) 35900บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
16
ไต้หวัน ไทเป

Taiwan - IT : ไต้หวัน ไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทเป อุทยานเย่หลิ่ว 4วัน 3คืน บิน IT
ชมไฮไลท์ "หินเศียรราชินี" ที่วนอุทยานหินเหย่หลิ่ว
ชมตึกไทเป 101 พร้อมช้อปปิ้งจุใจสินค้าแบนด์เนม
28-31 ต.ค.59 / 20-23 ม.ค./ 10-13 มี.ค.60 19900บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
17
Taiwan -TG : ไต้หวัน ไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทเป อุทยานเย่หลิ่ว 3วัน 2คืน บิน TG
แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
25-27 พ.ย. / 23-25 ธ.ค. 59 19888บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
18
Taiwan 2017 : ไต้หวัน ไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทเป อุทยานเย่หลิ่ว 3วัน 2คืน บิน TG
ล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยันจันทรา - นมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง
นมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง - ชมตึกสูงระฟ้า ตึกไทเป 101
16-18 , 23-25 ธ.ค.59 19900บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
19
Taiwan Countdown : ไต้หวัน ไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทเป อุทยานเย่หลิ่ว 5วัน 4คืน บิน TG
ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำของไต้หวัน
ชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง”
ชมพระอาทิตย์ขึ้นบนอุทยานแห่งชาติอาหลีซาน
29 ธันวาคม 2559 – 02 มกราคม 2560 35900บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
20
Taiwan XW2 : ไต้หวัน ไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทเป อุทยานเย่หลิ่ว 5วัน 3คืน บิน XW
ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
4-8, 10-14 , 11-15 , 17-21 , 18-22 , 21-25 , 24-28 ก.ย./ 28 ก.ย.- 2 ต.ค.59 15900บาท
22-26 ต.ค.59 16900บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
21
Taiwan ฟรุ้งฟริ้ง - CI : ไต้หวัน ไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทเป อุทยานเย่หลิ่ว 4วัน 3คืน บิน CI
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ไหว้พระขอพรที่วัดเหวินอู่
17-20 พ.ย.59 / 16-19 มี.ค.60 25555บาท
2-5 , 9-12 ธ.ค.59 26222บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
22
เกาะไหหลำ เมืองซานย่าหน้าหลัก | บริษัททูยูทราเวล | ติดต่อเรา
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย | ทัวร์พม่า เขมร ลาว
| ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์สหรัฐอเมริกา แคนาดา

บริษัท ทูยูทราเวล จำกัด : 252/231 ชั้น3 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร2 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel: 02-6934100 , 02-6934690 / Fax: 02-6933869 / Mobile: 086-9449440 , 084-4004440 , 085-0055550
Website: http://www.2utravel.com
Copyright © 2007-2015 ToyouTravel Co., Ltd.UIP Counter :
views : 179267