เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฮ่องกง มาเก๊า เวียดนาม พม่า ลาว สิงคโปร์ มาเล ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ใบอนุญาติเลขที่ : 11/05219 (clicks) Line ID : 2utravel

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

Beijing Hiso TG : ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน บิน TG
01-05 , 03-07 , 08-12 , 10-14 , 15-19 , 17-21 , 21-25 , 24-28 , 25-29 , 29 มีนาคม - 02 เมษายน 2560 15888บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
1
Beijing Songkran FM : ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน บิน FM
ภูเขาซือหลิงเสีย สะพานกระจก (รวมนั่งกระเช้าไป-กลับ)
กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน)
12-16, 13-17 เมษายน 2560 27999บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
2
Beijing Pro XW : เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน4คืน บิน XW
นั่งรถไฟความเร็วสูง
กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน
24-28 มีนาคม 2560 15888บาท
09-13/14-18 เมษายน 2560 (สงกรานต์) 26888บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
3
ปัง ปัง ปัง ปักกิ่ง XW : เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4วัน3คืน บิน XW
2-5,9-12,16-19,23-16 มี.ค. / 8-11,22-25 มิ.ย. / 13-16 ก.ค. 60 12999บาท
4-7 พ.ค. / 6-9 ก.ค. / 10-13 ส.ค. 60 16999บาท
13-16 เม.ย. 60 วันสงกรานต์ 21999บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
4
ฮาร์บิ้น เทศกาลน้ำแข็ง

เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว

Shanghai Pro XJ : เซี่ยงไฮ้ หังโจว 5วัน 3คืน บิน XJ
ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118)
นมัสการพระใหญ่หลิงซาน
นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้
22-26,23-27,24-28, ก.พ. / 2-6,9-13,16-20,23-27,30 มี.ค.–03 เม.ย. / 18-22,25-29 พ.ค. / 8-12,15-19,22-26 มิ.ย. 60 9777บาท
10-14,14-18 เม.ย. 60 13777บาท
11-15,12-16,13-17 เม.ย. 60 15777บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
1
Shanghai-Disney XJ : เซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ 5วัน3คืน บิน XJ
SKY WALK
นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์
ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจียว
25 ก.พ.–01 มี.ค. / 10-14,17-21,24-28 มิ.ย. 60 12999บาท
10-14,14-18,29 เม.ย. -03 พ.ค.60 16999บาท
11-15,12-16,13-17 เม.ย. 60 19999บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
2
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน

Kunming Pro MU : คุนหมิง ป่าหิน 4วัน3คืน บิน MU
อุทยานป่าหิน (รวมรถราง)
ประตูมังกร (รวมรถราง)
16-19 กุมภาพันธ์ / 16-19 มีนาคม 2560 14888บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
3
Kunming Pro SC : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 3วัน2คืน บิน SC
อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก
17-20,24-27,31 มี.ค. - 3 เม.ย. / 21-24 เม.ย. 60 11911บาท
7-10 เม.ย. 60 12221บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
4
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ๊ เล่อซาน

Chengdu Pro TG : เฉินตู ง้อไบ๊ เล่อซาน 4วัน3คืน บิน TG
ล่องเรือชมเกาะเล่อซาน ชมหลวงพ่อโตเล่อซาน
วัดเป้ากั๋ว ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และสวยงามที่สุดของง้อไบ๊
23 – 26 มี.ค. 60 13331บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
5
Chengdu Pro MU : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานโหมวหนีโกว 5วัน4คืน บิน MU
พัก 5 ดาว 2 คืนที่อุทยานจิ่วไจ้โกว
ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
15-19 ม.ค. / 15-19 ก.พ. / 1-5, 15-19 , 29 มี.ค. – 2 เม.ย. 60 16999บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
6
จางเจียเจี้ย ฉางซา

Zhangjiajie Breath FD : บินตรง..ฉางซา จางเจียเจี้ย 4วัน3คืน บิน FD
ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง ลิฟท์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก
นั่งกระเช้าชมวิวเส้นทางสู่ประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน
ท้าท้ายความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา
9-12,16-19,23-26,30 มี.ค. – 02 เม.ย. / 20-23 เม.ย. / 11-14,19-22,25-28 พ.ค. 60 14888บาท
28 เม.ย. – 01 พ.ค.(วันแรงงาน)/4-7 พ.ค. 60 (วันฉัตร 16888บาท
13-16 เม.ย. 60 (วันสงกรานต์) 25888บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
7
Zhangjiajie New WE : บินตรง..ฉางซา จางเจียเจี้ย 4วัน3คืน บิน WE
วัดใจ กล้า ท้า เสียวกับสะพานเดินกระจกที่ยาวที่สุดในโลก
เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้าขึ้น-ลง)
16-19,17-20 ก.พ. 60 11511บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
8
Zhangjiajie Pro FD : บินตรง..ฉางซา จางเจียเจี้ย 6วัน5คืน บิน FD
นั่งกระเช้าชมเส้นทางขึ้นเขาที่มี 99 โค้ง
ทางเดินกระจกยาว 60 เมตร
สะพานแก้วข้ามภูเขายาวที่สุดในโลก
18-23 ม.ค. 60 15999บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
9
Zhangjiajie Charming XJ : บินตรง..ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย 6วัน5คืน บิน XJ
ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง ลิฟท์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก
นั่งกระเช้าชมวิวเส้นทางสู่ประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน
ท้าท้ายความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา
25-30 มี.ค. / 19-24,26-31 พ.ค. 60 18888บาท
10-15 เม.ย. 60 25888บาท
11-16 เม.ย. 60 26888บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
10
กุ้ยหลิน หยางซั่ว

Guilin Pro FD : มาเก๊า จูไห่ กวางเจา กุ้ยหลิน 6วัน5คืน บิน FD
กุ้ยหลิน (นั่งรถไฟความเร็วสูง) ล่องเรือชมเขางวงช้าง
ถํ้าเงิน + โชว์นกจับปลา
นั่งกระเช้าลอยฟ้า เหยาซาน
25-30 พ.ค. 60 16999บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
11
ฉงชิ่ง

Chongqing FD : ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5วัน4คืน บิน FD
อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)
ถ้ำฝูหยง (ถ้ำสวยที่สุดในประเทศจีน)
แกะสลักหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรรี่)
12 – 16 , 13 – 17 เมษายน 2560 25999บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
12
ซีอาน เจิ้งโจว ลั่วหยาง

ไต้หวัน ไทเป

Pro Taiwan : ไต้หวัน ไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทเป อุทยานเย่หลิ่ว 4วัน 3คืน บิน IT
อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก
เมนูพิเศษ...เป็ดย่าง+อาหารทะเล+กุ้งมังกร
21-24 เม.ย. / 25-28 พ.ค. / 9-12, 23-26 มิ.ย.60 15999บาท
15-18 เม.ย. / 10-13 พ.ค. 60 16999บาท
28 เม.ย.-1 พ.ค. / 21-25 ต.ค. 60 20999บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
13
Taiwan - XW : ไต้หวัน ไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทเป อุทยานเย่หลิ่ว 5วัน 3คืน บิน XW
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน
วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป
5 – 9, 12 – 16, 19 – 23 มี.ค. 60 18900บาท
4 – 8 เม.ย.(วันจักรี) / 30 เม.ย. – 4 พ.ค.60 (วันหย 19900บาท
11 – 15, 12 – 16, 15 – 19 เม.ย. 60 24900บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
14
Taiwan IT : ไต้หวัน ไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทเป อุทยานเย่หลิ่ว 5วัน 4คืน บิน IT
• กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสดาขงจื่อ เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งปัญญาและความซื่อสัตย์
• ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
24-28 มี.ค./ 7-11 เม.ย./ 5-9 , 26-30 พ.ค./ 16-20 มิ.ย./ 7-11 ก.ค./ 8-12 , 22-26 ก.ย./ 6-10 ต.ค.60 17999บาท
11-15 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ) 18999บาท
20-24 ตุลาคม 2560 (วันปิยะแห่งชาติ) 18999บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
15
Taiwan IT1 : ไต้หวัน ไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทเป อุทยานเย่หลิ่ว 4วัน 3คืน บิน IT
ปลาประธานาธิบดี ผู้ซึ่งไปทะเลสาบแล้วต้องชิม , อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด , เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อของไทเป
23-26 มี.ค./ 30 มี.ค.-2 เม.ย., 27-30 เม.ย./ 25-28 พ.ค./ 5-8 ต.ค.60 17500บาท
5-8 , 10-13 พ.ค./ 6-9 , 7-10 ก.ค.60 (วันหยุด) 17900บาท
10-13 , 11-14 ส.ค./ 20-23 , 21-24 ต.ค.60 (วันหยุด) 17900บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
16
Taiwan TG1 : ไต้หวัน ไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทเป อุทยานเย่หลิ่ว 3วัน 2คืน บิน TG
เมืองหนานโจว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา
นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยาสวนสน 1000ปี
18-21 , 27-30 มี.ค./ 18-21 , 23-26 เม.ย./ 14-17 , 16-19 , 22-25 พ.ค.60 25900บาท
6-9 เม.ย./ 4-7 , 9-12 พ.ค.60 26900บาท
7-10 , 8-11 ก.ค.60 (วันอาสาฬหบูชา) 26900บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
17
เกาะไหหลำ เมืองซานย่าหน้าหลัก | บริษัททูยูทราเวล | ติดต่อเรา
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย | ทัวร์พม่า เขมร ลาว
| ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์สหรัฐอเมริกา แคนาดา

บริษัท ทูยูทราเวล จำกัด : 252/231 ชั้น3 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร2 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel: 02-6934100 , 02-6934690 / Fax: 02-6933869 / Mobile: 086-9449440 , 084-4004440 , 085-0055550
Website: http://www.2utravel.com
Copyright © 2007-2015 ToyouTravel Co., Ltd.UIP Counter :
views : 182714