เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฮ่องกง มาเก๊า เวียดนาม พม่า ลาว สิงคโปร์ มาเลเซีย ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ใบอนุญาติเลขที่ : 11/05219 (clicks)


ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์จีน

ทัวร์เพื่อนบ้านอาเซี่ยน

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

Beijing CA1 : ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์ 3 D
(5วัน4คืน) บินแอร์ไชน่า(CA)  22900บาท
วันเดินทาง : 26-30 , 28 มี.ค. - 1 เม.ย , 29 มี.ค - 2 เม.ย. , 30 มี.ค. - 3 เม.ย., 31มี.ค. - 4 เม.ย. 2558
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 1-5 / 2-6 / 8-12 เมษายน 2558 (25900บาท)
1
Beijing CA2 : ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์ 3 D
(5 วัน 3 คืน ) บินแอร์ไชน่า(CA)  22900บาท
วันเดินทาง : 4-8,19-23,20-24,22-26,23-27,26-30 มีนาคม 2558
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 1-5 , 3-7 , 8-12 เมษายน 2558 (25900บาท)
2
Beijing CA3 : ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สุสาน 13 กษัตริย์
(5 วัน 3 คืน) บินแอร์ไชน่า(CA)  22900บาท
วันเดินทาง : 11-15 , 18-22 มี.ค. 2558 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 10-14,11-15,12-16 เม.ย.58 ( สงกรานต์ ) (31900บาท)
13-17,14-18 ,15-19 เม.ย. 58 ( สงกรานต์ ) (29900บาท)
3
Beijing CA4 : ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้
(5 วัน 4 คืน) บินแอร์ไชน่า(CA)  25900บาท
วันเดินทาง : 03-07,16-20,17-21, 24-28 เม.ย. 58
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 11-15 เม.ย. 58 (สงกรานต์) (31900บาท)
13-17,14-18 ,15-19 เม.ย. 58 (29900บาท)
4
Beijing CA5 : ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน เทศกาลดอกโบตั๋น
(5 วัน 4 คืน) บินแอร์ไชน่า(CA)  29900บาท
วันเดินทาง : 9-13 , 14-18 , 15-19 เมษายน 2558 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 12-16 เมษายน 2558 ( สงกรานต์ ) (31900บาท)
5
Beijing CA6 : ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - เทสกาลดอกโบตั๋น ล่องเรือ
(5 วัน 3 คืน) บินแอร์ไชน่า(CA)  29900บาท
วันเดินทาง : 9-13,13-17 , 15-19 เมษายน 2558 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 10-14 , 11-15 , 12-16 เมษายน 2558 ( สงกรานต์ ) (31900บาท)
6
Beijing TG : ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนเฉียนเหมิน
(5 วัน 4 คืน) บินการบินไทย(TG)  25900บาท
วันเดินทาง : 11-15 , 25-29 มี.ค. 2558
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 02-06,29 เม.ย.-03 พ.ค. / 01-05,13-17 พ.ค. 2558 (27900บาท)
7
Beijing Snow : ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-SNOW WORLD
(5วัน 3คืน) บินแอร์ไชน่า(CA) 
วันเดินทาง :
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 19-23 กุมภาพันธ์ 2558   22900 บาท
8
Beijing Nx : ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ สัมผัสรถไฟความเร็วสูง
(6วัน 4คืน) บินแอร์มาเก๊า(NX)  22999บาท
วันเดินทาง : 10-15 / 17-22 / 24-29 มีนาคม 2558 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
9
Beijing HU : ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์ 3 D
(5 วัน 3 คืน) บินHainan Airlines(HU)  22900บาท
วันเดินทาง : 18-22 , 25-29 มีนาคม 2558
10
เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว

Shanghai FM1 : เซี่ยงไฮ้-ซูโจว-อู๋ซี-หังโจว
(5 วัน 4 คืน) บินเซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์(FM)  23900บาท
วันเดินทาง : 4-8 ,11-15 , 25-29 มีนาคม 2558
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 11-15 , 12-16 เมษายน 2558 (28900บาท)
11
Shanghai MU1 : เซี่ยงไฮ้ หังโจว หวงซาน
(6 วัน 4 คืน) บินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์(MU)  30900บาท
วันเดินทาง : 5-10 , 18-23 มีนาคม 2558
12
Shanghai MU/FM1 : เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน หังโจว อู๋ซี
(6วัน 4คืน) บินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์(MU)  28900บาท
วันเดินทาง : 25-30 , 31 มี.ค.-05 เม.ย. / 29 เม.ย.-04 พ.ค. 2558
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 13-18 เม.ย. 2558 ( สงกรานต์ ) (32900บาท)
13
Shanghai MU/FM2 : เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง รถไฟความเร็วสูง
(6 วัน 4 คืน) บินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์(MU)  28900บาท
วันเดินทาง : 27 ก.พ. - 04 มี.ค., 13-18 , 24-29 มี.ค. 2558
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 08-13 เม.ย. / 28 เม.ย.-03 พ.ค. 2558 (30900บาท)
12-17 เม.ย. 2558 (32900บาท)
14
Shanghai TG1 :เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ซูโจว โจวจวง หังโจว
(5วัน 4คืน) บินการบินไทย(TG)  29900บาท
วันเดินทาง : 2-6,29 เม.ย.-03 พ.ค. 2558
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 12-16 เม.ย. 58 ( สงกรานต์ ) (32900บาท)
15
Shanghai TG2 : เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ถงหลี่ ซูโจว
(5วัน4คืน) บินการบินไทย(TG)  26900บาท
วันเดินทาง : 11-15 , 25-29 มี.ค. / 29 เม.ย.-03 พ.ค. 2558
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 2-6 เมษายน / 1-5 พฤษภาคม 2558 ( 27900บาท)
16
เซี่ยงไฮ้ FM :เซี่ยงไฮ้-ผู่โถวซาน-หังโจว
(5วัน 4คืน) บินเซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์(FM)  24900บาท
วันเดินทาง : 11-15 , 25-29 มีนาคม 2558
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 11-15 , 12-16 เมษายน 2558 ( สงกรานต์ ) (29900บาท)
17
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน

Kunming MU1 : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน
(6 วัน 5 คืน) บินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์(MU)  23900บาท
วันเดินทาง : 19-24 , 26-31 มีนาคม / 26-31 พฤษภาคม / 9-14 มิถุนายน 2558 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 9-14 เมษายน 2558 (29900บาท)
11-16 / 12-17 เมายน 2558 ( สงกรานต์ ) (31900บาท)
18
Kunming MU2 : คุนหมิง-หลอผิง-ซิงยี่-ล่องเรือเสี่ยวซานเสีย
(6วัน5คืน) บินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์(MU)  24900บาท
วันเดินทาง : 19-24 มีนาคม 2558 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
19
Kunming MU3 : คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง (นั่งรถ)
(6วัน5คืน) บินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์(MU)  23900บาท
วันเดินทาง : 11-16 , 18-23 , 25-30 มี.ค. 2558
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 01-06 เม.ย. ( วันจักรี ) , 30 เม.ย.- 05 พ.ค. 2558 (26900บาท)
10-15 , 12-17 เมษายน 2558 ( สงกรานต์ ) (31900บาท)
20
Kunming MU4 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ( บินภายใน )
(6วัน 5คืน) บินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์(MU) 
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 13-18 เมษายน 2558 ( สงกรานต์ )   36900 บาท
21
Kunming TG1 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง
(5 วัน 4 คืน ) บินการบินไทย(TG)  23900บาท
วันเดินทาง : 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 2558
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 02 -06 เม.ย. 2558 ( วันจักรี ) (25900บาท)
22
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ๊ เล่อซาน

Chengdu TG1 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง
(6วัน 5คืน) บินการบินไทย(TG)  29900บาท
วันเดินทาง : 28 เม.ย. - 03 พ.ค. 2558
23
Chengdu TG2 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมาในอุทยานจิ่วจ้ายโกว)
(6 วัน 5 คืน) บินการบินไทย(TG)  25900บาท
วันเดินทาง : 17-22 , 24-29 มี.ค. 2558
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : (บาท)
24
Chengdu MU2 :เฉินตู จิ่วจ้ายโกว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
(5 วัน 4 คืน) บินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์(MU)  23900บาท
วันเดินทาง : 19-23 มี.ค. 2558
25
Chengdu MU1 : เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว
(5 วัน 4 คืน) บินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์(MU)  22900บาท
วันเดินทาง : 18-22 มีนาคม 2258 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
26
จางเจียเจี้ย ฉางซา ฟ่งหวง กวางเจา

จางเจียเจี้ย ZH : เซินเจิ้น-ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง
(6วัน 4คืน) บินเซินเจิ้นแอร์ไลน์(ZH)  22900บาท
วันเดินทาง : 24-29,31 มีนาคม - 5 เมษายน / 1-6 , 22-27 เมษายน / 12-17 , 26-31 พฤษภาคม / 2-7 , 16-21 , 23-28 , 30 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม / 7-12 / 21-26 กรกฎาคม 2558 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 9-14 , 10-15 เมษายน 2558 ( สงกรานต์ ) (28900บาท)
27
Avatar FD : บินตรง-ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง
(5 วัน 4 คืน ) บินแอร์เอเชีย(FD)  22900บาท
วันเดินทาง : 11-15 , 18-22 , 25-29 มีนาคม / 22-26 , 25-29 เมษายน 2558 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
28
Avatar CZ : กวางเจา จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตาร ฟ่งหวง
(6 วัน 5 คืน ) บินไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์(CZ)  25900บาท
วันเดินทาง : 13-18 มี.ค. 2558
29
จางเจียเจี้ย KQ : กวางเจา-ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง
(6วัน 5คืน) บินเคนย่าแอร์เวย์(KQ)  26900บาท
วันเดินทาง : 20 - 25 มีนาคม 2558
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 10-15 , 12-17 เมษายน 2558 ( สงกรานต์ ) (29900บาท)
30
จางเจียเจี้ย UL : กวางเจา-ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง
(6วัน 5คืน) บินศรีลังกันแอร์ไลน์(UL)  26900บาท
วันเดินทาง : 24 - 29 มีนาคม 2558
31
Avatar TG1 : บินตรง...ฉางซา - จางเจียเจี้ย - ภูผาอวตาร - ฟ่งหวง
(6 วัน 5 คืน) บินการบินไทย(TG)  25900บาท
วันเดินทาง : 8-13 , 11-16 , 15-20 , 18-23 มีนาคม 2558
32
Avatar TG2 : บินตรง ฉางซา จางเจียเจี้ย โชว์เหมยลี่เซียงซี
( 5 วัน 4 คืน) บินการบินไทย(TG)  23900บาท
วันเดินทาง : 18-22 , 25-29 มี.ค. 58
33
Avatar TG3 : บินตรง ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง โชว์จิ้งจอกขาว
(6 วัน 5 คืน ) บินการบินไทย(TG)  27900บาท
วันเดินทาง : 08-13 , 22-27 พ.ค. 2558 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
34
กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว

Guilin KQ : กวางเจา-กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-อาบน้ำแร่
(6วัน 5 คืน) บินเคนย่าแอร์เวย์(KQ)  18900บาท
วันเดินทาง : 20 - 25 มีนาคม / 3-8 เมษายน 2558
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 10-15 , 12-17 เมษายน 2558 ( สงกรานต์ ) (23900บาท)
35
Guilin E3 B :บินตรง กุ้ยหลิน ถ้ำเงิน ถ้ำเทียนกง เขาฝูโปว เขาเตี๋ยฉ่าย
(6 วัน 5 คืน) บินนิวเจน แอร์เวย์(E3)  16900บาท
วันเดินทาง : 04-09/11-16 มี.ค. 58 18-23/25-30/27 มี.ค.-01 เม.ย 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 10-15 เม.ย. 58 ( สงกรานต์ ) (20900บาท)
36
Guilin CZ : กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว
(6วัน 5คืน) บินไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์(CZ)  18900บาท
วันเดินทาง : 20-25 มีนาคม 2558
37
ไต้หวัน ไทเป

Taiwan : ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาบน้ำแร่ ฟาร์มดอกไม้ DIY หมอนลาเวนเดอร์
(5วัน 4คืน) บินทรานเอเชียแอร์เวย์(GE) 
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 4-8 มี.ค. 58 (วันมาฆบูชา)   31900 บาท
38
Taiwan 1 : วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง ศูนย์ปะการังแดง
(4วัน 3คืน) บินทรานเอเชียแอร์เวย์(GE)  19900บาท
วันเดินทาง : 5 - 8 / 12 - 15 / 19 -22 มี.ค. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 1 - 4 / 2 - 5 พ.ค. 58 (วันหยุดแรงงาน) (19900บาท)
9 - 12 ส.ค. 58 (วันแม่) (19900บาท)
39
Taiwan 2 : เมืองไถจง ไนท์มาเก็ตฟ๋งเจี่ย-วัดจงไถชานซื่อ ทะเลสาบสุริยันจันทรา
(4วัน 3คืน) บินทรานเอเชียแอร์เวย์(GE)  24900บาท
วันเดินทาง : 19 - 22 มี.ค. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 2 - 5 พ.ค. 58 (วันหยุดแรงงาน) (24900บาท)
12 - 15 ส.ค. 58 (วันแม่) (24900บาท)
40


หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา
ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย บาหลี | ทัวร์พม่า ลาว เขมร | ทัวร์ยุโรป อเมริกา และ อื่นๆ
บริษัท ทูยูทราเวล จำกัด : 252/226 ชั้น2 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร2 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
Tel: 02-6934100 , 02-6934690 / Fax: 02-6933869 / Mobile: 086-9449440 , 084-4004440 , 085-0055550 /
Website: http://www.2utravel.com
Copyright © 2007-2015 ToyouTravel Co., Ltd.UIP Counter :
views : 163218