เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฮ่องกง มาเก๊า เวียดนาม พม่า ลาว สิงคโปร์ มาเลเซีย ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่


Hongkong HX2 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น
(3วัน 2คืน) บินฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)  12900บาท
วันเดินทาง : 13-15 , 27-29 ก.ย. 2557 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
Hongkong HX5 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ซัวเถา
(4วัน 3คืน) บินฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)  17500บาท
วันเดินทาง : 18-21, 25-28 ก.ย. 2557 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 23-26 Oct (19500บาท)
Hongkong EK8 : ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กวางเจา มหกรรมงาน TRADE FAIR ครั้งที่ 116
(4วัน 3คืน) บินเคนย่าแอร์เวย์(KQ) 
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 23-26 ตุลาคม 2557   21900 บาท
Hongkong KQ1 : ฮ่องกง-เกาะลันเตา-เซินเจิ้น-กวางเจา 4 วัน 3 คืน
(4วัน 3คืน) บินเคนย่าแอร์เวย์(KQ)  18900บาท
วันเดินทาง : 20-23 พฤศจิกายน 2557 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 23-26 ตุลาคม 2557 (วันปิยะ) (19900บาท)
30 ธันวาคม - 2 มกราคม 2558(ปีใหม่) (21900บาท)
Hongkong UL1 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น
(3วัน 2คืน) บินศรีลังกันแอร์ไลน์(UL)  12900บาท
วันเดินทาง : 6-8, 20-22 ,27-29 ก.ย. / 1-3, 8-10, 15-17, 22-24 พ.ย. / 29 พ.ย.-1 ธ.ค. 57 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 23-25 ต.ค. 57 (14900บาท)
ฮ่องกง มาเก๊า

Hongkong EK2 : ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
(4วัน 3คืน) บินเอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)  16900บาท
วันเดินทาง : 19-22 , 26-29 กย / 11-14 ตค / 7-10 , 14-17 , 21-24 พย / 28 พย - 1 ธค 2557 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 23-26 ต.ค. 57 // 31ธค - 3มค 2558 ( 24900 ) (17900บาท)
29ธค - 1มค / 30ธค - 2มค / 1-4 มค 2558 -- 31ธค - 3ม (23900บาท)
Hongkong ZH : ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น Chime-Long
(5วัน 3คืน) บินเซินเจิ้นแอร์ไลน์(ZH)  16900บาท
วันเดินทาง : 17-21 ก.ย. 2557 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
Macau NX1 : มาเก๊า เดอะเวเนเชี่ยน จูไห่
(3วัน 2คืน) บินแอร์มาเก๊า(NX)  10900บาท
วันเดินทาง : 20-22, 27-29 Sep (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
Macau NX2 : มาเก๊า จูไห่ กวางเจา Chime-Long Ocean Kingdom
(5วัน 3คืน) บินแอร์มาเก๊า(NX)  14900บาท
วันเดินทาง : 10-14 /12-16 กันยายน 2557 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 5-9 ธันวาคม 2557 (16900บาท)
30 ธันวาคม-3 มกราคม 2557/31 ธันวาคม-4 มกราคม 2557 (19999บาท)
Macau NX3 : มาเก๊า จูไห่ ฝอซาน กวางเจา ซุ่นเต๋อ Chime-Long Ocean
(5วัน 3คืน) บินแอร์มาเก๊า(NX)  14900บาท
วันเดินทาง : 10-14 /12-16 กันยายน 2557 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 5-9 ธันวาคม 2557 (16900บาท)
30 ธันวาคม-3 มกราคม 2557/31 ธันวาคม-4 มกราคม 2557 (19999บาท)
ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง360

Hongkong EK3 : ฮ่องกง กระเช้านองปิง ไหว้พระ 4 วัด
(3วัน 2คืน) บินเอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)  16900บาท
วันเดินทาง : 5-7 , 26-28 ก.ย. 2557 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 23-25 ต.ค. 57 (18900บาท)
Hongkong UL2 : ฮ่องกง กระเช้านองปิง พระใหญ่
(3วัน 2คืน) บินศรีลังกันแอร์ไลน์(UL)  15900บาท
วันเดินทาง : 6-8 , 20-22 , 27-29 ก.ย. / 1-3, 8-10, 15-17, 22-24 พ.ย. / 29พ.ย.-1 ธ.ค. 57 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 23-25 ต.ค. 57 (18900บาท)
Hongkong HX : ฮ่องกง เกาะลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
(4วัน 3คืน) บินฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)  18900บาท
วันเดินทาง : 18-21, 25-28 Sep (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
Hongkong FD : ฮ่องกง เกาะลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ เมาเก๊า
(4วัน 3คืน) บินแอร์เอเชีย(FD) 
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 23 - 26 Oct   20500 บาท
Hongkong KQ2 : ฮ่องกง เกาะลันเตา เซิ่นเจิ้น กวางเจา
(4วัน 3คืน) บินเคนย่าแอร์เวย์(KQ)  18900บาท
วันเดินทาง : 27-31 ส.ค. / 18-21 ก.ย. 2557
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 23-26 ต.ค. 57 (19900บาท)
Hongkong CX2 : ฮ่องกง เกาะลันเตา กระเช้านองปิง มาเก๊า
(4วัน 3คืน) บินคาเธย์แปซิฟิค(CX)  21900บาท
วันเดินทาง : 6-9 ,13-16 ก.ย. 57 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 18-21,25-28 ต.ค. / 6-9 ธ.ค. 57 (24900บาท)
ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์

Hongkong HX1 : ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ เกาะลันเตา
(3วัน 2คืน) บินฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)  17900บาท
วันเดินทาง : 13-15, 27-29 Sep (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
Hongkong EK1 : ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์
(3วัน 2คืน) บินเอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)  18900บาท
วันเดินทาง : 05-07 ก.ย. , 26-28 ก.ย. 2557 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 23-25 ต.ค. 57 (20900บาท)
Hongkong EK4 : ฮ่องกง มาเก๊า(พักเวเนเชี่ยน) ดีสนีย์แลนด์ เกาะลันเตา
(4วัน 3คืน) บินเอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)  27900บาท
วันเดินทาง : 5-8 , 20-23 , 26-29 กย 2557 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 23 -26 ตค 2557 (28900บาท)
Hongkong EK5 : ฮ่องกง มาเก๊า เซิ่นเจิ้น ดีสนีย์แลนด์
(4วัน 3คืน) บินรอยัลจอร์แดน(RJ)  21900บาท
วันเดินทาง : 4-7, 6-9 กย 2557 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 23-26 ตค 2557 (24900บาท)
Hongkong RJ: ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ มาเก๊า เซินเจิ้น
(4วัน 3คืน) บินรอยัลจอร์แดน(RJ)  22900บาท
วันเดินทาง : 1-4, 6-9, 8-13, 13-16, 15-18, 20-23, 22-25, 27-30 พย 2557 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 4-7, 25-28 ธค 2557 (24900บาท)
1-4 มค 2558 (27900บาท)


หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | Bank Accounts
ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย บาหลี | ทัวร์พม่า ลาว เขมร | ทัวร์ยุโรป อเมริกา และ อื่นๆ
บริษัท ทูยูทราเวล จำกัด : 252/226 ชั้น2 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร2 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
Tel: 02-6934100 , 02-6934690 / Fax: 02-6933869 / Mobile: 086-9449440 , 084-4004440 , 085-0055550 /
Website: http://www.2utravel.com
Copyright © 2007-2011 ToyouTravel Co., Ltd.UIP Counter :
views : 217608