เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฮ่องกง มาเก๊า เวียดนาม พม่า ลาว สิงคโปร์ มาเลเซีย ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์


ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์จีน

ทัวร์เพื่อนบ้านอาเซี่ยน

ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่


Hongkong EK1 : ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น
(3วัน 2คืน) บินเอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)  11900บาท
วันเดินทาง : 29-31 ม.ค. / 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 58
Hongkong HX1 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้นช้อปปิ้ง LOWU CENTER
(3วัน 2คืน) บินฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)  12900บาท
วันเดินทาง : 31 ม.ค. - 02 ก.พ. 58 / 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
Hongkong EK2 : ฮ่องกง เซินเจิ้น - พิเศษ!!...ทานเมนู หมูหัน รสเด็ด
(3วัน 2คืน) บินเอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)  12900บาท
วันเดินทาง : 30ม.ค.-01ก.พ. / 06-08 ก.พ. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
Hongkong UL1 : ฮ่องกง เซินเจิ้น หลอหวู่ หมุ่บ้านวัฒนธรรม ชมโชว์
(3วัน 2คืน) บินศรีลังกันแอร์ไลน์(UL)  12900บาท
วันเดินทาง : 31 ม.ค.-2 ก.พ.58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
Hongkong RJ1 : ฮ่องกง-เซินเจิ้น วัดหงฝา ช้อปปิ้งหลอหวู่ ชมโชว์
(3วัน 2คืน) บินรอยัลจอร์แดน(RJ)  13900บาท
วันเดินทาง : 25-27 / 29-31 ม.ค. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
Hongkong CX1 : ฮ่องกง-เซินเจิ้น - ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง
(4วัน 2คืน) บินคาเธย์แปซิฟิค(CX)  14999บาท
วันเดินทาง : 7-10,14-17 กุมภาพันธ์ 2558
Hongkong HX2 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ซัวเถา วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้ง ย่านนาธาน
(4วัน 3คืน) บินฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)  17500บาท
วันเดินทาง : 05-08 ก.พ. / 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
Hongkong HX3 : ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โอเว่อร์ซีไชนีสทาวน์ มาเก๊า-เวเนเชี่ยน
(4วัน 3คืน) บินฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)  19900บาท
วันเดินทาง : 30 ม.ค. - 02 ก.พ. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
ฮ่องกง มาเก๊า

Macau NX1 : มาเก๊า เดอะเวเนเชี่ยน จูไห่ ขมโชว์หยวนหมิงชิงหยวน
(3วัน 2คืน) บินแอร์มาเก๊า(NX)  10900บาท
วันเดินทาง : 31 ม.ค. - 02 ก.พ. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
Macau FD : มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ วัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิม
(3วัน 2คืน) บินแอร์เอเชีย(FD)  12900บาท
วันเดินทาง : 30 ม.ค.-1 ก.พ. /31 ม.ค.-2 ก.พ. 58
Macau NX2 : มาเก๊า-จูไห่-ฝอซาน-กวางเจา-ซุ่นเต๋อ
(5วัน 3คืน) บินแอร์มาเก๊า(NX)  14900บาท
วันเดินทาง : 6-10 กุมภาพันธ์ 2558 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
Hongkong EK3 : ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
(4วัน 3คืน) บินเอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)  15900บาท
วันเดินทาง : 30ม.ค.-02ก.พ. / 06-09 ก.พ. / 20-23 ก.พ. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
Hongkong EK 8 : ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
(4วัน 3คืน ) บินเอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK) 
วันเดินทาง :
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 12-15 เม.ย. / 13-16 เม.ย. 58 (วันสงกรานต์)   25900 บาท
Hongkong HX4 : ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่
(4วัน 3คืน) บินฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)  19900บาท
วันเดินทาง : 30 ม.ค.- 02 ก.พ.58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
Hongkong HX5 : ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่
(4วัน 3คืน) บินฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)  19900บาท
วันเดินทาง : 23 -26 ม.ค. / 30 ม.ค.- 02 ก.พ. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
Hongkong EK4 : ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง
(4วัน 3คืน) บินเอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)  19900บาท
วันเดินทาง : 30ม.ค.-02ก.พ./ 06-09 ก.พ. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 20-23 ก.พ.58 *ตรุษจีน* (24900บาท)
04-07 มี.ค.58 (19900บาท)
Hongkong EK 9 : ฮ่องกง มาเก๊า " พักเวเนเชี่ยน "
(4วัน 3คืน) บินเอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK) 
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 12-15 เม.ย. 58 (วันสงกรานต์)   36900 บาท
13-16 เม.ย. 58 (วันสงกรานต์)   35900 บาท
ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง360

Hongkong UL2 : ฮ่องกง กระเช้านองปิง พระใหญ่
(3วัน 2คืน) บินศรีลังกันแอร์ไลน์(UL)  15900บาท
วันเดินทาง : 31 ม.ค.-2 ก.พ. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
Hongkong EK5 : ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช็อป
(3วัน 2คืน) บินเอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)  15900บาท
วันเดินทาง : 16-18 ม.ค./ 23-25 ม.ค./ 30ม.ค.-01ก.พ./ 06-08 ก.พ. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 20-22 ก.พ. 58 (21900บาท)
Hongkong HX6 : ฮ่องกง เกาะลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
(4วัน 3คืน) บินฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)  18900บาท
วันเดินทาง : 05-08 ก.พ. / 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
Hongkong EK 11 : ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช็อป นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
(3วัน 2คืน) บินเอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)  15900บาท
วันเดินทาง : 17-19 / 24-26 เม.ย. 58
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 04-06 เม.ย.(วันจักรี) / 10-12 / 14-16 เม.ย. 58 (วั (22900บาท)
11-13 / 12-14 เม.ย. 58 (วันสงกรานต์) (23900บาท)
ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์

Hongkong EK6 : ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน
(3วัน 2คืน) บินเอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)  17900บาท
วันเดินทาง : 30 ม.ค.-01 ก.พ./ 31 ม.ค.-02 ก.พ./ 06-08 / 07-09 ก.พ. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
Hongkong HX7 : ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ เกาะลันเตา นองปิง 360
(3วัน 2คืน) บินฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)  17900บาท
วันเดินทาง : 31 ม.ค. - 02 ก.พ. 58 - 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
Hongkong UL3 : ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ รีพลัสเบย์
(3วัน 2คืน) บินศรีลังกันแอร์ไลน์(UL)  17900บาท
วันเดินทาง : 31 ม.ค.-2 ก.พ. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
Hongkong EK7 : ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ Symphony of Light - Avenue of Star
(3วัน 2คืน) บินเอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)  17900บาท
วันเดินทาง : 30ม.ค.-01ก.พ. / 06-08 ก.พ. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 20-22 ก.พ. 58 *ตรุษจีน* (23900บาท)
Hongkong EK10 : ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน
(3วัน 2คืน) บินเอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)  17900บาท
วันเดินทาง : 17-19 เม.ย. / 24-26 เม.ย. 58
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 04-06 เม.ย. (วันจักรี) / 10-12 / 14-16 เม.ย.58 (วั (24900บาท)
11-13 เม.ย. / 12-14 เม.ย. 58 (25900บาท)


หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา
ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย บาหลี | ทัวร์พม่า ลาว เขมร | ทัวร์ยุโรป อเมริกา และ อื่นๆ
บริษัท ทูยูทราเวล จำกัด : 252/226 ชั้น2 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร2 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
Tel: 02-6934100 , 02-6934690 / Fax: 02-6933869 / Mobile: 086-9449440 , 084-4004440 , 085-0055550 /
Website: http://www.2utravel.com
Copyright © 2007-2015 ToyouTravel Co., Ltd.UIP Counter :
views : 222703