เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฮ่องกง มาเก๊า เวียดนาม พม่า ลาว สิงคโปร์ มาเล ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ใบอนุญาติเลขที่ : 11/05219 (clicks) Line ID : 2utravel


ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์จีน

ทัวร์เพื่อนบ้านอาเซี่ยน


ทัวร์ยุโรปฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่


Hongkong-Shenzhen Pro : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น
31ต.ค. - 3พ.ย. / 12-15 ธ.ค. 58 / 7-10 , 14-17 , 23-26 ม.ค. / 20-23 ก.พ. / 27ก.พ. -1มี.ค. / 5-8 , 10-13 , 12-15 มี.ค. 59 8888บาท
2-5 ม.ค. 59 10999บาท
4วัน 2คืน บิน : คาเธย์แปซิฟิค(CX)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Hongkong-Shenzhen 1 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่
โชว์ MANGROVE GROOVE - อาหารครบมื้อ พิเศษ เป๋าฮื้อ ไวน์แดง
5-7 , 12-14 , 19-21 , 26-28 พ.ย. 58 / 8-10 , 9-11 , 14-16 , 21-23 , 28-30 ม.ค. / 25-27 ก.พ. 59 10900บาท
5-7 ธ.ค. 58 12900บาท
3วัน 2คืน บิน : เอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Hongkong-Shenzhen 2 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่
ออกเดินทางวันศุกร์-กลับอาทิตย์ ไปเช้ากลับดึก
15-17 , 22-24 , 29-31 ม.ค. / 19-21 , 26-28 ก.พ. 59 9599บาท
18-20 ธ.ค. 58 9999บาท
3วัน 2คืน บิน : ฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Hongkong-Shenzhen 3 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่
3-5 , 17-19 ธ.ค. 58 / 7-9 ม.ค. 59 8778บาท
3วัน 2คืน บิน : Siam Air(O8)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Hongkong-Shenzhen 5 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ซัวเถา
พัก เซินเจิ้น 2 คืน / ซัวเถา 1 คืน
17-20 , 24-27 ธ.ค. 58 / 7-10 , 14-17 , 21-24 , 28-31 ม.ค. / 18-21, 25-28 ก.พ. / 3-6 , 10-13 , 17-20 มี.ค. 59 17900บาท
31ธ.ค. - 3ม.ค. 59 19900บาท
4วัน 3คืน บิน : ฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Shenzhen-Hongkong : เซินเจิ้น ซัวเถา แต้จิ๋ว ฮ่องกง
10-15 , 24-29 พ.ย. / 9-14 ธ.ค. 58 19999บาท
4-9 ธ.ค. 58 19999บาท
6วัน 4คืน บิน : เซินเจิ้นแอร์ไลน์(ZH)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..

ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง360


Hongkong-Lantau 2 : ฮ่องกง เกาะลันเตา กระเช้านองปิง
อิ่มบุญ อิ่มช็อป ไหว้พระวัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิม
27-29 , 28-30 พ.ย. / 18-20 , 19-21 ธ.ค. 58 16900บาท
5-7 , 26-28 ธ.ค. 58 19900บาท
30ธ.ค.-1ม.ค. / 31ธ.ค.-2ม.ค. 59 23900บาท
3วัน 2คืน บิน : เอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Hongkong-Lantau 4 : ฮ่องกง เกาะลันเตา กระเช้านองปิง
ไหว้พระ 9 วัด - อิสระช้อปปิ้งที่ CITY GATE OUTLER MALL
13-15 , 20-22 , 27-29 พ.ย. 58 16888บาท
3วัน 2คืน บิน : ฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
ฮ่องกง มาเก๊า


Macau 1 : มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่
15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25 , 29-31 ม.ค. / 19-21 , 26-28 , 27-29 ก.พ. / 4-6 , 11-13 , 12-14 , 18-20 , 19-21มี.ค.59 8900บาท
5-7 , 20-22 ก.พ. 59 10900บาท
3วัน 2คืน บิน : Thai Smile(WE)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Macau 2 : มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่
13-15 , 27-29 พ.ย. / 11-13 ธ.ค. 58 9999บาท
4-6 ธ.ค. 58 10999บาท
3วัน 2คืน บิน : แอร์มาเก๊า(NX)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Macau ChimeLong 1 : มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่
โลกใต้ทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก CHIME LONG OCEAN KINGDOM
13-15 , 27-29 พ.ย. / 11-13 ธ.ค. 58 11999บาท
3วัน 2คืน บิน : แอร์มาเก๊า(NX)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Macau Hongkong 1 : มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง
พัก จูไห่ 1 คืน /เซินเจิ้น 1คืน / ฮ่องกง 1คืน
31ธ.ค. - 3ม.ค. 59 19900บาท
4วัน 3คืน บิน : แอร์เอเชีย(FD)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Hongkong-Macau 2 : ฮ่องกง กระเช้านองปิง มาเก๊า
...พักฮ่องกง 2 คืน
22-24 , 29-31 ม.ค. / 19-21 , 26-28 ก.พ. / 4-6 , 11-13 , 18-20 มี.ค. 59 18900บาท
3วัน 2คืน บิน : ฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Hongkong-Macau 3 : ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่
17-20 ธ.ค. 58 / 7-10 , 14-17 , 21-24 , 28-31ม.ค. / 18-21 , 25-28 ก.พ. 59 15900บาท
4วัน 3คืน บิน : ฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Hongkong-Macau 4 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
5-9 , 12-16 , 26-30 พ.ย. 58 / 5-9 , 12-16 ม.ค. 59 13900บาท
18-22 ก.พ. 59 15900บาท
5วัน 3คืน บิน : คาเธย์แปซิฟิค(CX)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Hongkong-Macau 5 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
เที่ยวเกาะลันเตา นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360
24-27 , 25-28 , 26-29 ธ.ค. 58 19900บาท
29ธ.ค. - 1ม.ค. / 31ธ.ค. - 3ม.ค.59 23900บาท
4วัน 3คืน บิน : คาเธย์แปซิฟิค(CX)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Hongkong-Macau 6 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
3-6 , 10-13 , 17-20 ธ.ค. 58 9999บาท
31 ธ.ค 58 - 3 ม.ค. 59 15551บาท
4วัน 3คืน บิน : Siam Air(O8)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์

Hongkong-Disney 1 : ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์
18-20 ธ.ค. 58 / 15-17 , 22-24 , 29-31 ม.ค. / 19-21 , 26-28 ก.พ. 59 12900บาท
3วัน 2คืน บิน : ฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Hongkong-Disney 2 : ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์
21-23, 28-30 พ.ย. 58 16999บาท
3วัน 2คืน บิน : ฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Hongkong-Disney 3 : ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์(เต็มวัน)
นมัสการพระ 3 วัดดัง / พิเศษ...นั่งพีคแทรมชมสีสันของแสงไฟยามค่ำคืน
18-20 , 19-21 ธ.ค. 58 18900บาท
5-7 ธ.ค. 58 21900บาท
30ธ.ค.-1ม.ค. / 31ธ.ค.-2ม.ค. 59 25900บาท
3วัน 2คืน บิน : เอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Hongkong-Disney 4 : ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์(เต็มวัน)
12-14 , 19-21 ธ.ค. 58 19900บาท
5-7 ธ.ค. 58 20900บาท
25-27 ธ.ค. 58 22900บาท
3วัน 2คืน บิน : เอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Hongkong-Dinney 5 : ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ กระเช้านองปิง
พักฮ่องกง 2 คืน
6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29พ.ย. / 11-13 , 18-20 ธ.ค. 58 19900บาท
3วัน 2คืน บิน : ฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Hongkong-Dinney 6 : ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ กระเช้านองปิง
นั่งรถรางพีค แทรม ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค
17-19 , 18-20 ธ.ค. / 8-10 , 9-11 , 15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25 , 29-31 ม.ค. / 30ม.ค. - 1ก.พ. / 13-15 , 19-21 , 26-28 , 27-29 ก.พ. / 4-6 , 5-7 , 11-13 , 12-14 , 18-20 , 19-21 , 25-27 มี.ค. 59 20900บาท
5-7ธ.ค. 58 24900บาท
30ธ.ค.-1ม.ค. 59 26900บาท
3วัน 2คืน บิน : คาเธย์แปซิฟิค(CX)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Hongkong Disney Pro : ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
14-17 , 21-24 , 28-31 ม.ค. / 18-21 , 25-28 ก.พ. 59 15999บาท
3-6 , 10-13 , 17-20 , 24-27 ธ.ค. 58 16999บาท
4วัน 3คืน บิน : ฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Hongkong Disney 8 : ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
31ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59 26999บาท
4วัน 3คืน บิน : คาเธย์แปซิฟิค(CX)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..


หน้าหลัก | บริษัททูยูทราเวล | ติดต่อเรา
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย | ทัวร์พม่า เขมร ลาว
| ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์สหรัฐอเมริกา แคนาดา | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ดูไบ

บริษัท ทูยูทราเวล จำกัด : 252/231 ชั้น3 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร2 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel: 02-6934100 , 02-6934690 / Fax: 02-6933869 / Mobile: 086-9449440 , 084-4004440 , 085-0055550
Website: http://www.2utravel.com
Copyright © 2007-2015 ToyouTravel Co., Ltd.UIP Counter :
views : 234137