เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฮ่องกง มาเก๊า เวียดนาม พม่า ลาว สิงคโปร์ มาเลเซีย ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ใบอนุญาติเลขที่ : 11/05219 (clicks)


ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์จีน

ทัวร์เพื่อนบ้านอาเซี่ยน

ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่


Hongkong UL1 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น  
(3วัน 2คืน) บินศรีลังกันแอร์ไลน์(UL)  13900บาท
วันเดินทาง : 7-9, 14-16, 28-30 มี.ค. 58
Hongkong EK1 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่  
(3วัน 2คืน) บินเอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)  11900บาท
วันเดินทาง : 07-09 / 14-16 / 28-30 มี.ค. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 03-05 มี.ค.58 (วันมาฆบูชา) (10900บาท)
Hongkong HX1 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ซัวเถา   เฮียงบู๋ซัว ไต่ฮงกง เกาะมาหยู
(4วัน 3คืน) บินฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)  18500บาท
วันเดินทาง : 19-22 / 26-29 มี.ค. / 02-05 เม.ย. 58
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 11-14 เม.ย. 58 (20900บาท)
ฮ่องกง มาเก๊า

Macau NX2 : มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่  
(3วัน 2คืน) บินแอร์มาเก๊า(NX)  9999บาท
วันเดินทาง : 2-5 / 16-19 / 23-26 เม.ย./ 30เม.ย.-3พ.ค.58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 9-12เม.ย.58 (10999บาท)
Macau FD1 : มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่  
(3วัน 2คืน) บินแอร์เอเชีย(FD)  9999บาท
วันเดินทาง : 21-23 มี.ค. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
Macau NX1 : มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่   โชว์หยวนหมิงชิงหยวน
(3วัน 2คืน) บินแอร์มาเก๊า(NX)  11500บาท
วันเดินทาง : 21-23 / 28-30 มี.ค. 58
Macau NX3 : มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น  
(4วัน 3คืน) บินแอร์มาเก๊า(NX)  14500บาท
วันเดินทาง : 17-20 / 24-27 เม.ย. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
Macau FD2 : มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น  
(4วัน 3คืน) บินแอร์เอเชีย(FD)  16900บาท
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 11-14 / 12-15 เม.ย. 58 (16900บาท)
Macau NX4 : มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง  
(4วัน 3คืน ) บินแอร์มาเก๊า(NX)  16900บาท
วันเดินทาง : 17-20 / 24-27เม.ย. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
Macau FD3 : มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง  
(4วัน 3คืน) บินแอร์เอเชีย(FD)  19900บาท
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 11-14 / 12-15 เม.ย. 58 (19900บาท)
Macau FD4 : มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง   ดีสนีย์แลนด์ กระเช้านองปิง
(4วัน 3คืน) บินแอร์เอเชีย(FD)  24900บาท
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 12-15 เมษายน 2558 (25900บาท)
13-16 เมษายน 2558 (24900บาท)
Macau NX5 : มาเก๊า จูไห่ ฝอซาน กวางเจา ซุ่นเต๋อ  
(5วัน 3คืน) บินแอร์มาเก๊า(NX)  14900บาท
วันเดินทาง : 6-10 /13-17 / 20-24 / 27-31 มี.ค.2558
Macau EK2 : ฮ่องกง มาเก๊า  
(4วัน 3คืน) บินเอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)  19900บาท
วันเดินทาง : 06-09 มี.ค. / 07-10 มี.ค./ 13-16 มี.ค. / 14-17 มี.ค.58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 20-23 ก.พ.58 *ตรุษจีน* (24900บาท)
04-07 มี.ค.58 (19900บาท)
Macau EK1 : ฮ่องกง มาเก๊า  
(4วัน 3คืน) บินเอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)  35900บาท
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 12-15 เม.ย. 58 (วันสงกรานต์) (36900บาท)
13-16 เม.ย. 58 (วันสงกรานต์) (35900บาท)
Macau HX1 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น มาเก๊า   โอเว่อร์ซีไชนีสทาวน์ (ไม่รวมโชว์)
(4วัน 3คืน) บินฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)  19900บาท
วันเดินทาง : 06-09 มี.ค., 13-16 มี.ค., 20-23 มี.ค. 2558
Macau HX2 : ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่  
(4วัน 3คืน) บินฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)  19900บาท
วันเดินทาง : 06-09 มี.ค., 13-16 มี.ค., 20-23 มี.ค. 2558
Macau FD5 : ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่  
(4วัน 3คืน) บินแอร์เอเชีย(FD)  27900บาท
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 12 - 15 เมษายน 2558 (27900บาท)
Macau EK4 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า  
(4วัน 3คืน) บินเอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)  15900บาท
วันเดินทาง : 04-07 มี.ค. / 06-09 มี.ค. / 07-10 มี.ค. / 13-16 มี.ค. / 14-17 มี.ค. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
Macau EK3 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า  
(4วัน 3คืน ) บินเอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)  25900บาท
วันเดินทาง :
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 12-15 เม.ย. / 13-16 เม.ย. 58 (วันสงกรานต์) (25900บาท)
ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง360

Hongkong EK3 : ฮ่องกง เกาะลันเตา กระเช้านองปิง  
(3วัน 2คืน) บินเอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)  15900บาท
วันเดินทาง : 17-19 / 24-26 เม.ย. 58
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 04-06 เม.ย.(วันจักรี) / 10-12 / 14-16 เม.ย. 58 (วั (22900บาท)
11-13 / 12-14 เม.ย. 58 (วันสงกรานต์) (23900บาท)
Hongkong EK2 : ฮ่องกง เกาะลันเตา กระเช้านองปิง  
(3วัน 2คืน) บินเอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)  15900บาท
วันเดินทาง : 06-08 มี.ค./ 07-09 มี.ค./ 13-15 มี.ค. / 14-16 มี.ค./ 20-22 มี.ค./ 21-23 มี.ค./ 27-29 มี.ค. / 28-30 มี.ค. 58
Hongkong UL2 : ฮ่องกง เกาะลันเตา กระเช้านองปิง  
(3วัน 2คืน) บินศรีลังกันแอร์ไลน์(UL)  16900บาท
วันเดินทาง : 7-9, 14-16, 28-30 มี.ค. 58
Hongkong CX1 : ฮ่องกง เกาะลันเตา กระเช้านองปิง   ไหว้พระ 9วัด พีคแทรม 1เที่ยว
(3วัน 2คืน) บินคาเธย์แปซิฟิค(CX)  18900บาท
วันเดินทาง : 12 - 14 / 19 -21 / 26 - 28 มีนาคม 2558
ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์

Hongkong Disney1 : ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์  
(3วัน 2คืน) บินเอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)  17900บาท
วันเดินทาง : 06-08 มี.ค. / 07-09 มี.ค. / 13-15 มี.ค. / 14-16 มี.ค. / 20-22 มี.ค. / 21-23 มี.ค. / 27-29 มี.ค ./ 28-30 มี.ค. 58
Hongkong Disney2 : ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์  
(3วัน 2คืน) บินเอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)  17900บาท
วันเดินทาง : 17-19 เม.ย. / 24-26 เม.ย. 58
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 04-06 เม.ย. (วันจักรี) / 10-12 / 14-16 เม.ย.58 (วั (24900บาท)
11-13 เม.ย. / 12-14 เม.ย. 58 (25900บาท)
Hongkong Disney3 : ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์  
(3วัน 2คืน) บินศรีลังกันแอร์ไลน์(UL)  18900บาท
วันเดินทาง : 7-9, 14-16, 28-30 มี.ค. 58
Hongkong Disney4 : ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์(เต็มวัน)  
(3วัน 2คืน) บินเอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)  17900บาท
วันเดินทาง : 06-08 / 07-09 / 13-15 / 14-16 / 21-23 / 28-30 มี.ค. 58


หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา
ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย บาหลี | ทัวร์พม่า ลาว เขมร | ทัวร์ยุโรป อเมริกา และ อื่นๆ
บริษัท ทูยูทราเวล จำกัด : 252/226 ชั้น2 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร2 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
Tel: 02-6934100 , 02-6934690 / Fax: 02-6933869 / Mobile: 086-9449440 , 084-4004440 , 085-0055550 /
Website: http://www.2utravel.com
Copyright © 2007-2015 ToyouTravel Co., Ltd.UIP Counter :
views : 224173