เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฮ่องกง มาเก๊า เวียดนาม พม่า ลาว สิงคโปร์ มาเลเซีย ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ใบอนุญาติเลขที่ : 11/05219 (clicks)


ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์จีน

ทัวร์เพื่อนบ้านอาเซี่ยน

ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่


Hongkong UL1 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น
16-18 / 23-25 พ.ค./ 30 พ.ค.-1 มิ.ย. 58 12900บาท
3วัน 2คืน บิน : ศรีลังกันแอร์ไลน์(UL)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Hongkong EK2 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่
02-04 พ.ค. 58 12900บาท
3วัน 2คืน บิน : เอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Hongkong EK1 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่
10-12 เม.ย. 58 15900บาท
04-06 เม.ย. 58 12900บาท
3วัน 2คืน บิน : เอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Hongkong HX1 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ซัวเถา
เฮียงบู๋ซัว ไต่ฮงกง เกาะมาหยู
02-05 เม.ย. 58 18500บาท
11-14 เม.ย. 58 20900บาท
4วัน 3คืน บิน : ฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง360

Hongkong CX3 : ฮ่องกง เกาะลันเตา กระเช้านองปิง
วัดแชกง - วัดหวังต้าเซียน- เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์
11-13 เม.ย. / 12-14 เม.ย. 58 23900บาท
3วัน 2คืน บิน : คาเธย์แปซิฟิค(CX)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Hongkong UL2 : ฮ่องกง เกาะลันเตา กระเช้านองปิง
เมนูพิเศษ...ซีฟู๊ด เหลหยู่หมุ่น
16-18 / 23-25 พ.ค. / 30 พ.ค.-1 มิ.ย. 58 16900บาท
3วัน 2คืน บิน : ศรีลังกันแอร์ไลน์(UL)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Hongkong CX1 : ฮ่องกง เกาะลันเตา กระเช้านองปิง
อิ่มบุญไหว้พระ 9วัด พีคแทรม 1เที่ยว
22-24 พ.ค.58 19900บาท
3วัน 2คืน บิน : คาเธย์แปซิฟิค(CX)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
ฮ่องกง มาเก๊า

Macau NX2 : มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่
2-5 / 16-19 / 23-26 เม.ย./ 30เม.ย.-3พ.ค.58 9999บาท
9-12เม.ย.58 10999บาท
4วัน 3คืน บิน : แอร์มาเก๊า(NX)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Macau FD1 : มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่
19-21 / 21-23 / 24-26 / 26-28 / 27-29 เม.ย. 58 9999บาท
3วัน 2คืน บิน : แอร์เอเชีย(FD)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Macau NX1 : มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่
โชว์หยวนหมิงชิงหยวน
28-30 มี.ค. 58 11500บาท
3วัน 2คืน บิน : แอร์มาเก๊า(NX)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Macau NX3 : มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น
17-20 / 24-27 เม.ย. 58 14500บาท
4วัน 3คืน บิน : แอร์มาเก๊า(NX)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Macau FD2 : มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น
11-14 / 12-15 เม.ย. 58 16900บาท
4วัน 3คืน บิน : แอร์เอเชีย(FD)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Macau NX4 : มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง
17-20 / 24-27เม.ย. 58 16900บาท
4วัน 3คืน บิน : แอร์มาเก๊า(NX)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Macau FD3 : มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง
11-14 / 12-15 เม.ย. 58 19900บาท
4วัน 3คืน บิน : แอร์เอเชีย(FD)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Macau NX5 : มาเก๊า จูไห่ กวางเจา
8-12 เม.ย. / 17-21 มิ.ย. 58 14900บาท
29 เม.ย. - 3 พ.ค. 2558 15900บาท
5วัน 3คืน บิน : แอร์มาเก๊า(NX)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Macau NX6 : มาเก๊า จูไห่ ฝอซาน กวางเจา ซุ่นเต๋อ
17-21 มิ.ย. 58 14900บาท
29 เม.ย. - 3 พ.ค. 58 15900บาท
5วัน 3คืน บิน : แอร์มาเก๊า(NX)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Macau CX1 : ฮ่องกง มาเก๊า
พักเวเนเชี่ยน หรูระดับ 6ดาว
12-15 เม.ย. 58 (วันสงกรานต์) 36900บาท
13-16 เม.ย. 58 (วันสงกรานต์) 35900บาท
4วัน 3คืน บิน : คาเธย์แปซิฟิค(CX)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Macau CX2 : ฮ่องกง มาเก๊า
นั่งกระเช้านองปิง - นั่งพีคแทรม
01-04 พ.ค / 02-05พ.ค. 58 28900บาท
4วัน 3คืน บิน : คาเธย์แปซิฟิค(CX)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Macau FD5 : ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่
12 - 15 เมษายน 2558 27900บาท
4วัน 3คืน บิน : แอร์เอเชีย(FD)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Macau EK2 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
21-24 / 28-31 พ.ค. 58 15900บาท
4วัน 3คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Macau EK1 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ ไวน์แดง เป็ดปักกิ่ง
9-12 / 16-19 / 23-26 พ.ค.58 16900บาท
4วัน 3คืน บิน : เอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์

Hongkong Disney2 : ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์
08-10 / 15-17 พ.ค. 58 17900บาท
04-06 เม.ย. 58 21900บาท
01-03 พ.ค. 58 19900บาท
3วัน 2คืน บิน : เอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Hongkong Disney3 : ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์
16-18 / 23-25 พ.ค./ 30 พ.ค.-1 มิ.ย. 58 17900บาท
3วัน 2คืน บิน : ศรีลังกันแอร์ไลน์(UL)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Hongkong Disney1 : ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์
04-06 เม.ย. 58 (วันจักรี) 21900บาท
11-13 เม.ย. / 12-14 เม.ย. / 13-15 เม.ย. 58 25900บาท
14-16 เม.ย. 58 24900บาท
3วัน 2คืน บิน : คาเธย์แปซิฟิค(CX)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Hongkong Disney4 : ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ ดีสนีย์แลนด์ กระเช้านองปิง
12-15 เมษายน 2558 25900บาท
13-16 เมษายน 2558 24900บาท
4วัน 3คืน บิน : แอร์เอเชีย(FD)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..


หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา
ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย บาหลี | ทัวร์พม่า ลาว เขมร | ทัวร์ยุโรป อเมริกา และ อื่นๆ
บริษัท ทูยูทราเวล จำกัด : 252/226 ชั้น2 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร2 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
Tel: 02-6934100 , 02-6934690 / Fax: 02-6933869 / Mobile: 086-9449440 , 084-4004440 , 085-0055550 /
Website: http://www.2utravel.com
Copyright © 2007-2015 ToyouTravel Co., Ltd.UIP Counter :
views : 225047