เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฮ่องกง มาเก๊า เวียดนาม พม่า ลาว สิงคโปร์ มาเลเซีย ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์


เที่ยวเกาะเชจู jeju ประเทศเกาหลี
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ไทเป
เที่ยวฮอกไกโด Hokkaido Snow Festival
เที่ยวมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
เที่ยวฮาร์บิ้น Harbin Ice and Snow World 2015

ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่


Hongkong HX2 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น
(3วัน 2คืน) บินฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)  13900บาท
วันเดินทาง : 15-17, 29 Nov - 01Dec 13-15, 20-22 Dec 2557
Hongkong UL1 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น เจ้าแม่กวนอิม-วัดกังหัน
(3วัน 2คืน) บินศรีลังกันแอร์ไลน์(UL)  12900บาท
วันเดินทาง : 1-3, 8-10, 15-17, 22-24 พ.ย. / 29 พ.ย.-1 ธ.ค. 57 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
Hongkong HX5 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ซัวเถา
(4วัน 3คืน) บินฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)  17500บาท
วันเดินทาง : 13-16, 27-30 Nov 11-14, 18-21, 25-28 Dec 57
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 01-04 Jan 58 (19900บาท)
Hongkong KQ1 : ฮ่องกง-เกาะลันเตา-เซินเจิ้น-กวางเจา
(4วัน 3คืน) บินเคนย่าแอร์เวย์(KQ)  18900บาท
วันเดินทาง : 20-23 พฤศจิกายน 2557 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 23-26 ตุลาคม 2557 (วันปิยะ) (19900บาท)
30 ธันวาคม - 2 มกราคม 2558(ปีใหม่) (21900บาท)
Hongkong HX : มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง
(4วัน 3คืน) บินฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)  19500บาท
วันเดินทาง : 13-16, 27-30 Nov 11-14, 18-21, 25-28 Dec 57
ฮ่องกง มาเก๊า

Macau NX : มาเก๊า เดอะเวเนเชี่ยน จูไห่-โปรโมชั่น!! ชื้อทัวร์ แถมฟรี ซิมโทร
(3วัน 2คืน) บินแอร์มาเก๊า(NX)  10900บาท
วันเดินทาง : 08-10, 22-24 Nov 57 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
Hongkong : มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่
(3วัน 2คืน) บินแอร์เอเชีย(FD) 
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 05-07 Dec 57   13900 บาท
Macau : มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่
(3วัน 2คืน) บินแอร์เอเชีย(FD) 
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 05-07 Dec   13900 บาท
Macau NX2 : มาเก๊า จูไห่ กวางเจา Chime-Long Ocean Kingdom
(5วัน 3คืน) บินแอร์มาเก๊า(NX)  16900บาท
วันเดินทาง : 19-23 ธันวาคม 2557
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 5-9 ธันวาคม 2557 (16900บาท)
30 ธันวาคม-3 มกราคม 2557/31 ธันวาคม-4 มกราคม 2557 (19999บาท)
Macau NX3 : มาเก๊า จูไห่ ฝอซาน กวางเจา ซุ่นเต๋อ Chime-Long Ocean
(5วัน 3คืน) บินแอร์มาเก๊า(NX)  15900บาท
วันเดินทาง : 7-11/14-18/21-25 พฤศจิกายน 2557 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 5-9 ธันวาคม 2557 (16900บาท)
30 ธันวาคม-3 มกราคม 2557/31 ธันวาคม-4 มกราคม 2557 (19999บาท)
Hongkong ZH : ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น Chime-Long
(5วัน 3คืน) บินเซินเจิ้นแอร์ไลน์(ZH)  17900บาท
วันเดินทาง : 17-21 ธันวาคม 2557
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 2-6 / 4-8 ธันวาคม 2557 (17900บาท)
Hongkong EK2 : ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
(4วัน 3คืน) บินเอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)  16900บาท
วันเดินทาง : 7-10 , 14-17 , 21-24 พย / 28 พย - 1 ธค 2557 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 31ธค - 3มค 2558 (24900บาท)
29ธค - 1มค / 30ธค - 2มค / 1-4 มค -- 31ธค - 3มค 58 (23900บาท)
Hongkong FD : มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง
(4วัน 3คืน) บินแอร์เอเชีย(FD) 
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 31 Dec- 03 Jan, 01-04 Jan   21900 บาท
Hongkong EK : ฮ่องกง มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
(4วัน 3คืน) บินเอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)  27900บาท
วันเดินทาง : 07-10 พ.ย. / 14-17 พ.ย. / 21-24 พ.ย. / 28 พ.ย.-01 ธ.ค. 57
ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง360

Hongkong UL2 : ฮ่องกง กระเช้านองปิง พระใหญ่
(3วัน 2คืน) บินศรีลังกันแอร์ไลน์(UL)  15900บาท
วันเดินทาง : 1-3, 8-10, 15-17, 22-24 พ.ย. / 29พ.ย.-1 ธ.ค. 57 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
Hongkong : ฮ่องกง-เกาะลันเตา พักฮ่องกง 2คืน
(3วัน 2คืน) บินคาเธย์แปซิฟิค(CX)  16999บาท
วันเดินทาง : 14 - 16 / 15 - 17 / 21 - 23 / 28 - 30 พฤศจิกายน 2557
Hongkong EK3 : ฮ่องกง กระเช้านองปิง ไหว้พระ
(3วัน 2คืน) บินเอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)  17900บาท
วันเดินทาง : 30ตค-1พย / 07-09 พ.ย. / 14-16 พ.ย. / 21-23 พ.ย. / 28-30 พ.ย. 57
Hongkong HX : ฮ่องกง เกาะลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
(4วัน 3คืน) บินฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)  20900บาท
วันเดินทาง : 16-19 Oct , 30 Oct-02 Nov (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
Hongkong : ฮ่องกง เกาะลันเตา อิ่มบุญ อิ่มช็อป
(3วัน 2คืน) บินคาเธย์แปซิฟิค(CX)  18900บาท
วันเดินทาง : 12-14 / 19-21 ธค 57 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
Hongkong : ฮ่องกง มาเก๊า ไหว้พระ 5วัด
(4วัน 3คืน) บินศรีลังกันแอร์ไลน์(UL) 
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 58   29900 บาท
Hongkong CX2 : ฮ่องกง เกาะลันเตา กระเช้านองปิง มาเก๊า
(4วัน 3คืน) บินคาเธย์แปซิฟิค(CX)  23900บาท
วันเดินทาง : 1-4 พ.ย. / 13-16, 20-23 ธ.ค. 57 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์

Hongkong : ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน
(3วัน 2คืน) บินคาเธย์แปซิฟิค(CX)  20900บาท
วันเดินทาง : 12-14 / 19-21 ธค 57 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
Hongkong HX1 : ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ เกาะลันเตา
(3วัน 2คืน) บินฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)  18900บาท
วันเดินทาง : 15-17, 29 Nov - 01 Dec 13-15, 20-22 Dec 57
Hongkong EK1 : ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์
(3วัน 2คืน) บินเอมิเรสต์แอร์ไลน์(EK)  19900บาท
วันเดินทาง : 30ตค-1พย / 07-09 พ.ย. / 14-16 พ.ย. / 21-23 พ.ย. / 28-30 พ.ย. 2557
Hongkong : ฮ่องกง มาเก๊า เซิ่นเจิ้น ดีสนีย์แลนด์
(4วัน 3คืน) บินรอยัลจอร์แดน(RJ)  22900บาท
วันเดินทาง : 9-12, 11-14, 16-19, 18-21, 25-28, 30 ตค-2พย 2557 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 23-26 ตค 2557 (24900บาท)
Hongkong RJ: ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ มาเก๊า เซินเจิ้น
(4วัน 3คืน) บินรอยัลจอร์แดน(RJ)  22900บาท
วันเดินทาง : 1-4, 6-9, 8-13, 13-16, 15-18, 20-23, 22-25, 27-30 พย 2557 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 4-7, 25-28 ธค 2557 (24900บาท)
1-4 มค 2558 (27900บาท)


หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา
ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย บาหลี | ทัวร์พม่า ลาว เขมร | ทัวร์ยุโรป อเมริกา และ อื่นๆ
บริษัท ทูยูทราเวล จำกัด : 252/226 ชั้น2 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร2 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
Tel: 02-6934100 , 02-6934690 / Fax: 02-6933869 / Mobile: 086-9449440 , 084-4004440 , 085-0055550 /
Website: http://www.2utravel.com
Copyright © 2007-2011 ToyouTravel Co., Ltd.UIP Counter :
views : 219611