ǡѺ | Դ

չ ͧ ´ ԧ û ԡ ǫŹ
͹حҵŢ : 11/05219 (clicks) Line ID : 2utravel

俿٨


Tokyo XJ1 : 俿٨ 5ѹ 3׹ Թ XJ
ѡ͹ 1 ׹ Ե 2 ׹ / һѡ
1-5, 2-6, 3-7, 8-12, 9-13, 10-14, 15-19, 16-20, 17-21, 22-26, 23-27, 24-28 .. / 29.. - 3.. / 30.. - 4.. 59 25900ҷ
14-18, 15-19, 16-20, 17-21 .. 59 29900ҷ
10-14, 11-15, 12-16 .. 59 29900ҷ
´ ѹԹҧ..
1
Tokyo XJ2 : 俿٨ 4ѹ 3׹ Թ XJ
ѡԵ 3 ׹ / ؿһѡ
ҾѺѹѡѭѡɳͧ
5-8 , 7-10 , 12-15 , 14-17 .. 59 25900ҷ
´ ѹԹҧ..
2
Tokyo XJ3 : 俿٨ 5ѹ 3׹ Թ XJ
͡Ĵ١ ( 1 Ҥ繵)
͹¡Ѻҵ (͹) / һѡӨ
1-5 , 2-6 , 3-7 , 7-11 , 8-12 , 9-13 , 10-14, 14-17, 15-19, 16-20, 17-21, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 .. / 28 .. - 2 .. / 29 .. - 3 .. / 30 .. - 4 .. 59 27900ҷ
15-19, 16-20, 18-22 .. 59 29900ҷ
´ ѹԹҧ..
3
Tokyo HB1 : 俿٨ 4ѹ 3׹ Թ HB
ͧͷҺҪ / طҹ
ѡ 4 / ؿ࿵һѡ
2-5 , 16-19, 18-21, 23-26, 25-28 .. 59 32900ҷ
9-12 .. 59 34900ҷ
11-14 .. 59 35900ҷ
´ ѹԹҧ..
4
Tokyo HB2 : 俿٨ 5ѹ 3׹ Թ HB
ͧͷҺҪ / طҹ / 1 ѹ
ѡ 4 / ؿ࿵һѡ
31..- 4.. / 5-9, 7-11, 19-23, 21-25, 26-30 .. 59 34900ҷ
12-16, 14-18 .. 59 38900ҷ
´ ѹԹҧ..
5
Tokyo PinkMoss A : 俿٨ 5ѹ 3׹ Թ XJ
蹵ҵ㨡Ѻ觴͡ԺЫҡ;ԧ
10-14, 14-18, 24-28 .. / 31 .. - 4 .. 59 27900ҷ
4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 18-22, 19-23 .. 59 29900ҷ
´ ѹԹҧ..
6
Tokyo PinkMoss B : 俿٨ 4ѹ 3׹ Թ XJ
蹵ҵ㨡Ѻ觴͡ԺЫҡ;ԧ
11-14, 12-15, 24-27, 25-28 .. 59 26900ҷ
19-22, 20-23 .. 59 (ѹҢ٪) 28900ҷ
4-7, 5-8 .. 59 29900ҷ
´ ѹԹҧ..
7
Tokyo VN1 : 俿٨ 5ѹ 3׹ Թ VN
ͧҺҪ / / ͹ͪѤ / 1ѹ
͹ૹ / һѡ / ѡ 4
1-5 , 8-12 , 22-26 .. 59 24900ҷ
´ ѹԹҧ..
8
Tokyo XW2 : 俿٨ 5ѹ 3׹ Թ XJ
20-24 .. 59 32900ҷ
6-10 .. / 27.. - 1.. 59 34900ҷ
13-17 .. 59 39900ҷ
´ ѹԹҧ..
9
Kanto Day Flight 2 : Ե ٨ ҡ 5ѹ 4׹ Թ XJ
27-31 .. / 28.. - 1.. / 29.. - 2.. / 30.. - 3.. / 31.. - 4.. 59 39900ҷ
1-5 , 3-7 , 4-8 , 5-9 , 6-10 .. 59 39900ҷ
´ ѹԹҧ..
10
ͫҡ

Osaka Supersave : ͫҡ 3ѹ 2׹ Թ TZ
13-15, 27-29 .. / 3-5, 10-12, 17-19, 24-26 .. 59 21900ҷ
20-22 .. 59 25900ҷ
´ ѹԹҧ..
11
Osaka TZ2 : ͫҡ 4ѹ 3׹ Թ TZ
5-8 , 12-15 , 19-22 , 26-29 .. 59 25900ҷ
27-30 .. / 3-6 .. / 1-4 .. 59 31900ҷ
10-13 .. 59 37900ҷ
´ ѹԹҧ..
12
Osaka TZ3 : ͫҡ 5ѹ 4׹ Թ TZ
29 .. - 3 .. / 6-10 , 13-17 , 27-31 .. / 3-7 , 17-21 , 24-28 .. / 31.. - 4 .. / 7-11 , 14-18 , 21-25 .. / 28 .. - 2 .. 59 29999ҷ
20-24 .. / 10-14 .. 59 30999ҷ
´ ѹԹҧ..
13
The Lost Kansai : ͫҡ 4ѹ 3׹ Թ TZ
8-11 .. / 5-8 .. / 3-6 .. / 7-10 .. / 11-14 .. 59 19900ҷ
17-20 .. 59 22900ҷ
´ ѹԹҧ..
14
Osaka XJ1 : ͫҡ 5ѹ 3׹ Թ XJ
21-25 .. 59 26900ҷ
16-20, 17-21, 20-24, 27-31 .. 59 28900ҷ
3-7, 17-21 .. 59 28900ҷ
´ ѹԹҧ..
15
Tokyo-Osaka XJ3 : ٨ ͫҡ 6ѹ 4׹ Թ XJ
蹵ҵ㨡Ѻ觴͡ԧ(..) / 觴͡ǹ(..)
Թ ˹ / ؿһѡ
16-21 , 21-25 , 23-28 .. / 28.. - 3.. / 30.. - 5.. 59 34900ҷ
24-29, 26-31 .. / 31.. - 5.. 59 35900ҷ
´ ѹԹҧ..
16
͡ ѻ ͵

Hokkaido HB1 : ͡ ع ѻ ͵ 5ѹ 3׹ Թ HB
蹵ҵ㨡Ѻ觴͡ԺЫҡ;ԧ
ؿһѡ 3 Դ ٷҺ ٢ ٫
15-19 , 22-26 .. / 29.. - 2.. 59 36900ҷ
5-9, 12-16 .. 59 39900ҷ
´ ѹԹҧ..
17
Hokkaido HB2 : ͡ ع ѻ ͵ 6ѹ 4׹ Թ HB
蹵ҵ㨡Ѻ觴͡ԺЫҡ;ԧ
ؿһѡ 3 Դ ٷҺ ٢ ٫
11-16 .. 59 39900ҷ
25-30 .. / 1-6, 8-13 .. 59 41900ҷ
18-23.. 59 43900ҷ
´ ѹԹҧ..
18
Hokkaido PinkMoss 1 : ͡ ع ѻ ͵ 5ѹ 3׹ Թ TG
19-23 , 21-25 .. / 28.. - 1.. 59 43900ҷ
´ ѹԹҧ..
19
Hokkaido PinkMoss 2 : ͡ ع ѻ ͵ 6ѹ 4׹ Թ HX
12-17 , 26-31 .. / 2-7 .. 59 39900ҷ
´ ѹԹҧ..
20
Hokkaido TG1 : ͡ - ѻ ͵ 5ѹ 3׹ Թ TG
3-7 , 17-21 , 24-28 .. 59 43900ҷ
´ ѹԹҧ..
21
Hokkaido TG2 : ͡ - ѻ ͵ 6ѹ 4׹ Թ TG
5-10, 9-14, 19-24, 26-31 .. 59 49900ҷ
´ ѹԹҧ..
22
Hokkaido TG3 : ͡ ع - ѻ ͵ 5ѹ 3׹ Թ TG
Եп 觴͡ǹ / Թ͡ ԹĴ
öͤ
23-27 .. / 4-8 , 5-9, 6-10, 13-17 .. 59 47900ҷ
28 .. - 2 .. / 12-16 .. 59 48900ҷ
30 .. - 4 .. / 10-14, 11-15 .. 59 49900ҷ
´ ѹԹҧ..
23
Hokkaido TG4 : ͡ ع - ѻ ͵ 6ѹ 4׹ Թ TG
ǹѵҫ / ͫ ¹ / ӵ ӵԧ
Եп / ǹ / ؿһѡ 3 Դ
14 -19 . / 29 ..- 3 .. 59 59900ҷ
9-14, 11-16 .. 59 53500ҷ
´ ѹԹҧ..
24
Hokkaido Sakura 1 : ͡ ⡴ ѻ ͵ 5ѹ 3׹ Թ TG
͡ҡ dzҡǤҤ
6-10 .. 2559 (ѹת) 49900ҷ
´ ѹԹҧ..
25
Hokkaido Sakura 2 : ͡ ⡴ ѻ ͵ 6ѹ 4׹ Թ TG
ҡз§شͧѻ
30 .. - 5 .. 59 (ѹçҹ) 59900ҷ
´ ѹԹҧ..
26
Hokkaido-Hakodate Pro : ͡ ⡴ ѻ ͵ 6ѹ 4׹ Թ HB
ѡ͹ 2 ׹ , 1׹ ⡴ 1׹ ѻ 2׹
20-25 .. 59 42900ҷ
27 .. - 2 .. 59 45900ҷ
13-18 .. 59 49900ҷ
´ ѹԹҧ..
27
Ǫ ء͡

Wisteria Fukuoka : ١͡ ົ 5ѹ 3׹ Թ TG
شѧáѺ ͡ʷ ǹҪԿ٨
§ͧ ͡Ի ǹ͡ب
͹ ؿһѡ
23-27 .. / 5-9 , 6-10 .. 59 44900ҷ
1-5 .. 59 46900ҷ
29 .. - 3 .. 59 49900ҷ
´ ѹԹҧ..
28
Kyushu Nagasaki 1 : ١͡ ົ ҧҫҡ 5ѹ 3׹ Թ 3K
觷觴͡տ 觴͡տ
ؿһѡ ҹ
22-26 .. 59 ( Ѻ 3 ) 31900ҷ
3-7, 6-10 .. 59 32900ҷ
´ ѹԹҧ..
29
Kyushu Nagasaki 5 : ١͡ ҧҫҡ 6ѹ 4׹ Թ 3K
/ ͡ʷ / ؿ٢һѡҹ
4-9 .. 59 39900ҷ
´ ѹԹҧ..
30
Ҥ Ҥ

Takayama-Tokyo PinkMoss : Ҥ ѵ 6ѹ 3׹ Թ JL
͹ʹյ ͧҫѹҪԫ֨
ͧѴ ͧҺҪ ѡ
蹵ҵ㨡Ѻ觴͡ԺЫҡ;ԧ
16-21 , 25-30 .. 59 41900ҷ
19-24 .. 59 45900ҷ
´ ѹԹҧ..
31
Takayama Osaka 2 : Ҥ ͫҡ 6ѹ 4׹ Թ XJ
͹ʹյ ͧҫѹҪԫ֨
͹ҹôšҤ ôšѴ
ͻ駶¡ҹӪ еᴧ
21-26 , 24-29 .. / 28 .. - 2 .. / 31 .. - 5 .. / 3-8 , 15-20 .. / 29 .. - 4 .. 59 34900ҷ
´ ѹԹҧ..
32
Takayama Sakura1 : Ҥ ͫҡ 5ѹ 3׹ Թ XJ
13-17 , 27-31 .. 59 30900ҷ
19-23 .. 59 32900ҷ
28 .. - 2 .. / 5-9 .. 59 31900ҷ
´ ѹԹҧ..
33
Osaka-Takayam TZ1 : ͫҡ Ҥ 5ѹ 4׹ Թ TZ
ҹҤ
ѡ 1 ׹ Կ 1 ׹ ҹѹ 2 ׹
ؿһѡ ٪ / ͹ / WIFI
22-26 .. / 29 .. - 3 .. / 6-10, 13-17, 20-24, 27-31 .. / 3-7, 17-21, 24-28 .. / 31 .. - 4 .. / 7-11, 14-18, 21-25 .. / 28 .. -2 .. 59 29900ҷ
10-14 .. / 5-9, 12-16 .. 30900ҷ
19-23 .. 59 32900ҷ
´ ѹԹҧ..
34
Japan-Alps TZ1 : ͫҡ Ҥ ỹŻ 5ѹ 4׹ Թ TZ
11-15 , 25-29 .. / 1-5 , 8-12 , 15-19 , 22-26 .. 59 37900ҷ
18-22 .. 59 39900ҷ
´ ѹԹҧ..
35
Japan-Alps XJ1 : ͫҡ Ҥ ỹŻ 6ѹ 4׹ Թ XJ
19-24 , 22-27 .. / 10-15 , 24-29 .. / 31 .. - 5 .. 59 39900ҷ
26 .. - 1 .. / 17 - 22 .. 59 40900ҷ
´ ѹԹҧ..
36


˹ѡ | ѷٷ | Դ
ͧ | չ | | | ´ | ԧ |
| ǫŹ | û | Ѱԡ ᤹Ҵ | á |

ѷ ٷ ӡѴ : 252/231 3 Ҥͧ-ѷ 硫 Ҥ2 Ѫɡ ࢵ¢ҧ ا෾ 10310
Tel: 02-6934100 , 02-6934690 / Fax: 02-6933869 / Mobile: 086-9449440 , 084-4004440 , 085-0055550
Website: http://www.2utravel.com
Copyright © 2007-2015 ToyouTravel Co., Ltd.UIP Counter :
views : 238779