เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฮ่องกง มาเก๊า เวียดนาม พม่า ลาว สิงคโปร์ มาเลเซีย ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์


ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์จีน

ทัวร์เพื่อนบ้านอาเซี่ยน

โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ

Super Snow :หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค วัดอาซะกุซ่า ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะซัน
(5วัน 3คืน) บินเจ็ท เอเชีย แอร์เวย์(JF)  33900บาท
วันเดินทาง : 19-23 ก.พ. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
1
Ski Strawberry : ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ โกเทมบะ เอ้าท์เลท ช้อปปิ้ง ชินจูกุ
(5วัน 3คืน) บินเจ็ท เอเชีย แอร์เวย์(JF)  31900บาท
วันเดินทาง : 1-5 / 8-12 มี.ค. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
2
Tokyo JF1 : โตเกียว ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท ช้อปปิ้งชินจุกุ
(5วัน 3คืน) บินเจ็ท เอเชีย แอร์เวย์(JF)  32900บาท
วันเดินทาง : 11-15 ก.พ. 18-22 ก.พ.58
3
Beautiful Tokyo : ฮาโกเนะ GOTEMBA OUTLET ลานสกีฟูจิเท็น วัดอาซากุสะ
(5วัน 3คืน) บินเจ็ท เอเชีย แอร์เวย์(JF)  31999บาท
วันเดินทาง : 04 - 08 / 05 - 09 / 11 - 15 / 12 - 16 / 25 ก.พ. - 01 มี.ค. - 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 58
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 18 - 22 / 19 - 23 ก.พ. 58 ( วันตรุษจีน ) (32999บาท)
4
Beautiful Tokyo 2 : วัดอาซากุสะ จุดชมวิว Tokyo Sky Tree ลานสกีฟูจิเท็น
(5วัน 3คืน) บินเจ็ท เอเชีย แอร์เวย์(JF)  31999บาท
วันเดินทาง : 04 - 08 / 11 - 15 มี.ค.58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 08 - 12 / 09 - 13 เม.ย. 58 (วันสงกรานต์) (43999บาท)
5
Tokyo XJ 1 : โตเกียว ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
(5 วัน 3 คืน) บินAir Asia X(XJ)  29900บาท
วันเดินทาง : 1-5 ก.พ. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
6
SPRING KANTO : วัดอาซะกุซ่าคันนอน ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท ชินจูกุ / เอออน พลาซ่
(5วัน 4คืน) บินการบินไทย(TG)  34900บาท
วันเดินทาง : 4 - 8 / 11 - 15 มี.ค. 58
7
SPRING KANTO : โตเกียว ทีวีแชมป์เปี้ยน ดอกซากุระ Fuji Ten Ski Resort
(5วัน 4คืน ) บินการบินไทย(TG)  34900บาท
วันเดินทาง : 4 - 8 มี.ค. 58 / 11 - 15 มี.ค 58
8
TOKYO SKI DAY FLIGHT : วัดอาซากุซะ ฟุจิเทน สกี รีสอร์ท คาวาคูชิโกะ
(5วัน 4คืน) บินการบินไทย(TG)  34900บาท
วันเดินทาง : 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
9
GOOD MORNING TOKYO SNOW : นาริตะ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ลานสกีฟูจิ
(5วัน 4คืน) บินการบินไทย(TG)  36900บาท
วันเดินทาง : 04 - 08 / 18 - 22 ก.พ. / 25 ก.พ. - 01 มี.ค.58
10
Tokyo XJ 2 : โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
(5วัน 3คืน) บินAir Asia X(XJ)  33900บาท
วันเดินทาง : 7-11 / 8-12 / 15-19 มี.ค. 58
11
Sakura Japan : ชมซากุระที่สวนอุเอโนะ สตรอเบอร์รี่ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)
(5วัน 3คืน) บินเจ็ท เอเชีย แอร์เวย์(JF)  38900บาท
วันเดินทาง : 24-28 / 29 มี.ค. -2 เม.ย. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 5-9 เม.ย. 58 (วันจักรี) (39900บาท)
9-13 เม.ย. 58 (วันสงกรานต์) (45900บาท)
12
ECO TOKYO SNOW : โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ โกเทมบะเอ้าท์เล็ต
(5วัน 3คืน) บินการบินไทย(TG)  37900บาท
วันเดินทาง : 06 - 10, 13 - 17, 20 - 24 กุมภาพันธ์, 27 กุมภาพันธ์ - 03 มีนาคม 2558
13
โอซาก้า เกียวโต

TOKYO-OSAKA 1 : พระราชวังอิมพีเรียล ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซากุซะ โกเท็มบะ
(6วัน 3คืน) บินการบินไทย(TG) 
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 11 - 16 เมษายน 58   44900 บาท
14
TOKYO-OSAKA 2 : โตเกียว ฮาโกเน่ ยามานะชิ นาโงย่า เกียวโต โอซาก้า
(7วัน 4คืน) บินการบินไทย(TG) 
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 12-18 เมษายน 58   50900 บาท
15
HONEY OSAKA : ชมปราสาทโอซาก้า โกเทมบะเอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
(6วัน 3คืน) บินการบินไทย(TG)  40900บาท
วันเดินทาง : 11-16, 18-23 มี.ค. 58
16
OSAKA 1 : โอซาก้า นารา เกียวโต ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
(5วัน 3คืน) บินโอมานแอร์(WY)  32900บาท
วันเดินทาง : 11-15 ก.พ. / 27 ก.พ.-3 มี.ค. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 18-22 ก.พ. 58 (วันตรุษจีน) (34900บาท)
17
OSAKA-TOKYO 2 : โตเกียว โอซาก้า ยูนิเวอร์แซลฯ The Wizarding World of Harry
(6วัน 3คืน) บินเจแปนแอร์ไลน์(JL)  42900บาท
วันเดินทาง : 18 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
18
Osaka 2 : โอซาก้า นารา เกียวโต ชมดอกซากุระ
(5วัน 3คืน) บินAir Asia X(XJ)  35900บาท
วันเดินทาง : 25-29 มี.ค. / 29 มี.ค.-2 เม.ย. / 30 มี.ค.-3 เม.ย. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
19
SHIAWASE (SHIBA ZAKURA) : คาวาโกเอะ -ถนนคุราซึคุริ สวนฮิสึจิยาม่า(พิงค์มอส)
(6วัน 3คืน) บินการบินไทย(TG)  44900บาท
วันเดินทาง : 25 - 30 เม.ย. / 26 เม.ย - 1 พ.ค. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 30 เม.ย. - 5 พ.ค. 58 (44900บาท)
20
SPRING HONSHU 1 : โตเกียว นารา เกียวโต ภูเขาไฟฟูจิ วัดอาซากุซะ
(6วัน 3คืน) บินการบินไทย(TG)  46900บาท
วันเดินทาง : 4 - 9 มีนาคม 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
21
SPRING HONSHU 2 : โอซาก้า เกียวโต นารา วัดโทไดจิ ปราสาททอง
(6วัน 3คืน) บินการบินไทย(TG)  47900บาท
วันเดินทาง : 24 - 29 มีนาคม 58 / 3 - 8 เมษายน 58
22
OSAKA - TOKYO (SONGKRAN) : ปราสาทโอซาก้า(ชมซากุระ) ปราสาททอง
(7วัน 4คืน) บินสิงคโปร์แอร์ไลน์(SQ) 
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 9 - 15, 11 - 17, 13 - 19 เมษายน 58   59900 บาท
23
PRO REROUTE : โตเกียว ชิสึโอกะ ฮาโกเน่ ยามานะชิ เกียวโต โอซาก้า
(7วัน 5คืน) บินการบินไทย(TG) 
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 13 - 19 เมษายน 58   67900 บาท
24
SHOCK PROMOTION : เกียวโต นาโงย่า ฮาโกเน่ ชิสึโอกะ โตเกียว
(6วัน 4คืน) บินการบินไทย(TG) 
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 12-17 เมษายน 58   65500 บาท
25
JAPAN AMAZING : โอซาก้า ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ทะเลสาบฮามาน่ะ
(6วัน 4คืน) บินการบินไทย(TG) 
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 12 - 17 เมษายน 58   67500 บาท
26
ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ

SUPER SAVE HOKKAIDO : คลองโอตารุ ลานสกี ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ภูเขาไฟโชวะ
(5วัน 4คืน) บินไชน่าแอร์ไลน์(CI)  38900บาท
วันเดินทาง : 18-22 ก.พ. / 4-8 มี.ค.58
27
HONEY HOKKAIDO : ซับโปโร-โนโบริเบ็ทซึ- โทยะ โอตารุ ต้นตำรับราเม็งฮอกไกโด
(6วัน 4คืน) บินการบินไทย(TG)  45900บาท
วันเดินทาง : 25 ก.พ. - 02 มี.ค. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 29 เม.ย. - 04 พ.ค. 58 (50900บาท)
28
HOKKAIDO SNOW MOBILE : ฮอกไกโด สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า โดราเอม่อนสกายพาร์ค
(6วัน 4คืน) บินการบินไทย(TG)  47900บาท
วันเดินทาง : 12 - 17, 13 - 18, 15 - 20, 16 - 21, 22 - 27, 23 - 28 ก.พ. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
29
WINTER HOKKAIDO 1 : ฟาร์มหมีสีน้ำตาล หุบเขานรก หมุ่บ้านไอนุ ออนเซน
(5วัน 3คืน) บินการบินไทย(TG)  49900บาท
วันเดินทาง : 21-25 มีนาคม 58
30
WINTER HOKKAIDO 2 : ฮอกไกโด ซัปโปโร ฟาร์มหมีสีน้ำตาล บ่อโคลนเดือด
(6วัน 4คืน) บินการบินไทย(TG)  51900บาท
วันเดินทาง : 26-30 มีนาคม 58
31
HOKKAIDO LAVENDER : น้ำตกริวเซย์ - น้ำตกกิงกะ บิเอะ - สวนดอกไม้ชิคิไซ
(6วัน 4คืน) บินการบินไทย(TG)  59900บาท
วันเดินทาง : 1 - 6 / 2 - 7 / 8 - 13 - / 9 - 14 / 14 - 19 ก.ค. 2015
32
HOKKAIDO (SHIBAZAKU) : สวนทะคิโนะอุเอะ - สวนดอกไม้คะมิยูเบทสึ ธารน้ำแข็ง
(6วัน 4คืน) บินการบินไทย(TG)  55900บาท
วันเดินทาง : 26 - 31 พ.ค. 58 (ดูวันเดินทางอื่นๆ..)
33
HOKKAIDO LAVENDER : บิเอะ - สวนดอกไม้ชิคิไซ - สระน้ำสีน้ำเงิน โรงงานชีส
(6วัน 4คืน) บินการบินไทย(TG)  53900บาท
วันเดินทาง : 5 - 10 / 6 - 11 / 19 - 24 / 26 - 31 ส.ค. 2015
34
Snow Festival 1 : ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ โนโบริเบ็ทสึ Snow Festival
(5วัน 3คืน) บินการบินไทย(TG) 
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 5-9 ก.พ. 58   52900 บาท
35
HOKKAIDO SNOW FESTIVAL : ชมงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL
(6วัน 4คืน) บินการบินไทย(TG)  64900บาท
วันเดินทาง : 04 - 09, 05 - 10, 06 - 11, 07 - 12, 08 - 13 กุมภาพันธ์ 2558
36
Snow Festival 3 : นั่งเรือตัดน้ำแข็ง-พิพิธภัณฑ์สาเก-อาซาฮีคาว่า
(6วัน 4คืน) บินการบินไทย(TG)  59500บาท
วันเดินทาง : 1 - 6 กุมภาพันธ์ 2558
37
Snow Festival 4 : หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ - เทศกาลน้ำแข็ง
(6วัน 4คืน) บินการบินไทย(TG)  63900บาท
วันเดินทาง : 6 - 11 / 7 - 12 กุมภาพันธ์ 58
38
Snow Festival 5 : ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เลท - สวนโอโดริ- เทศกาลน้ำแข็ง
(6วัน 4คืน) บินการบินไทย(TG)  63900บาท
วันเดินทาง : 3 - 8 กุมภาพันธ์ 58
39
คิวชู ฟุกุโอกะ

Fukuoka 1 : ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อจิโกกุเมกูริ
(5วัน 3คืน) บินเจ็ทสตาร์(3K)  31900บาท
วันเดินทาง : 25 ก.พ. - 1 มี.ค 58
40
SAKURA KYUSHU : ปราสาทคุมาโมโต้(ชมซากุระ) - ภูเขาไฟอะโสะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า)
(5วัน 3คืน) บินการบินไทย(TG)  38900บาท
วันเดินทาง : 20 - 24 มี.ค. / 28 มี.ค.- 1 เม.ย. / 2 - 6 / 3 - 7 เม.ย. 58
41
ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ

JAPAN ALPS : นากาโน่ ทาคายาม่า กิฟุ นาโงย่า เกียวโต โอซาก้า
(7วัน 4คืน) บินการบินไทย(TG) 
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) : 19 - 25 เมษายน 2558   56900 บาท
42
TAKAYAMA FREE NAGOYA : พิพิธภัณฑ์รถไฟชินคันเซ็น ถนนสายซันมาจิ ซูจิ
(5วัน 3คืน) บินการบินไทย(TG)  36900บาท
วันเดินทาง : 07 - 11, 14 - 18, 21 - 25 ม.ค. / 28 ม.ค. - 01 ก.พ. 2558
43
TAKAYAMA FREE NAGOYA : นาโกย่า ปราสาทนาโกย่า วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ
(5วัน 3คืน) บินเจแปนแอร์ไลน์(JL)  36900บาท
วันเดินทาง : 18 - 22 ก.พ. / 25 ก.พ. - 01 มี.ค.58
44


หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา
ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย บาหลี | ทัวร์พม่า ลาว เขมร | ทัวร์ยุโรป อเมริกา และ อื่นๆ
บริษัท ทูยูทราเวล จำกัด : 252/226 ชั้น2 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร2 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
Tel: 02-6934100 , 02-6934690 / Fax: 02-6933869 / Mobile: 086-9449440 , 084-4004440 , 085-0055550 /
Website: http://www.2utravel.com
Copyright © 2007-2015 ToyouTravel Co., Ltd.UIP Counter :
views : 218323