เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฮ่องกง มาเก๊า เวียดนาม พม่า ลาว สิงคโปร์ มาเล ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ใบอนุญาติเลขที่ : 11/05219 (clicks) Line ID : 2utravelทัวร์ยุโรป


ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์จีน

ทัวร์เพื่อนบ้านอาเซี่ยน

โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ

Tokyo JF 1 : นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
ลั้นลาโตเกียว เที่ยวเพลินชมดอกลาเวนเดอร์
05-09 / 19-23 ก.ค.58 23900บาท
5วัน 3คืน บิน : เจ็ท เอเชีย แอร์เวย์(JF)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
1
Tokyo JF 2 : นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
วัดอะซะกุซ่าแคนนอน - เจ้าแม่กวนอิมทองคำ - โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก
22-26 ก.ค.58 24900บาท
29 ก.ค.- 02 ส.ค.58 29900บาท
30 ก.ค.- 03 ส.ค.58 28900บาท
5วัน 3คืน บิน : เจ็ท เอเชีย แอร์เวย์(JF)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
2
Tokyo JF 3 : นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
02-06 / 16-20 / 23-27 ส.ค. / 30 ส.ค. - 03 ก.ย. 58 26900บาท
09-13 ส.ค. 58 27900บาท
12-16 ส.ค.58 28900บาท
5วัน 3คืน บิน : เจ็ท เอเชีย แอร์เวย์(JF)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
3
Tokyo JF 4 : นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
15 - 19 / 16 - 20 / 23 - 27 ก.ค. 58 27999บาท
30 ก.ค. - 03 ส.ค. 58 32999บาท
5วัน 3คืน บิน : เจ็ท เอเชีย แอร์เวย์(JF)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
4
Tokyo JF 5 : นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น
29 ก.ค.- 2 ส.ค. 58 29900บาท
5วัน 3คืน บิน : เจ็ท เอเชีย แอร์เวย์(JF)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
5
Tokyo JF 6 : นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น
22 - 26 ต.ค. 58 37999บาท
5วัน 3คืน บิน : เจ็ท เอเชีย แอร์เวย์(JF)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
6
Tokyo TG 1 : นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
EARTH QUAKE MUSEUM
02 - 06 / 09 - 13 ต.ค. / 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 58 39900บาท
20 - 24 ต.ค.58 41900บาท
23 - 27 ธ.ค.58 45900บาท
5วัน 3คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
7
Tokyo TG 2 : นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
บินเช้า TG ไฟลต์ A380
01 - 05 / 03 - 07 / 08 - 12 / 10 -14 / 15 - 19 / 17 - 21 / 22 - 26 / 24 - 28 ก.ค.58 36900บาท
5วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
8
Tokyo TG 3 : นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
ลิ้มรสความอร่อย หอมหวานกับบลูเบอร์รี่จากไร่ ไร่บลูเบอร์รี่
12-16 สิงหาคม 2558 (วันแม่) 36900บาท
5วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
9
Kanto TG 1 : นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ โยโกฮาม่า โตเกียว
พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - บุฟเฟต์ปูซูไว
15-19 ก.ค. 58 32900บาท
28 ก.ค.-1 ส.ค. 58 32900บาท
11-15 ส.ค. 58 36900บาท
5วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
10
Kanto TG 2 : นาริตะ โยโกฮาม่า ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - บุฟเฟต์ปูซูไว
22-26 ก.ค. 58 30900บาท
5วัน 3คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
11
Kanto TG 3 : นาริตะ โยโกฮาม่า ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
18-22 ก.ค.58 32900บาท
5วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
12
Tokyo Shopping : นาริตะ คามาคุระ โยโกฮาม่า โตเกียว
ช้อปปิ้งย่านดังของกรุงโตเกียว ชินจูกุ ชิบุย่า ฮาราจูกุ
2-6 / 3-7 / 9-13 / 10-14 / 15-19 / 17-21 / 23-27 / 25-29 ก.ค. 58 24900บาท
30 ก.ค.- 03 ส.ค. 58 24900บาท
5วัน 3คืน บิน : Air Asia X(XJ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
13
Tokyo Nagoya : นาริตะ โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ นาโกย่า
ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้งย่านการค้าโอสึ - ย่านซาคาเอะ (นาโกย่า)
03 - 07 / 10 - 14 / 24 - 28 ก.ค. / 31 ก.ค. - 04 ส.ค58 29900บาท
5วัน 4คืน บิน : เจ็ท เอเชีย แอร์เวย์(JF)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
14
โอซาก้า เกียวโต

Osaka 1 : โอซาก้า เกียวโต นารา
เมืองโกเบ
18-23 / 25-30 ส.ค. 58 30900บาท
6วัน 3คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
15
Osaka-Tokyo 1 : โอซาก้า นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ โตเกียว นาริตะ
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ THE WIZARDING OF แฮร์รี่ พอตตเตอร์
14-19 ก.ค.58 39900บาท
28 ก.ค.- 02 ส.ค. 58 39900บาท
6วัน 5คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
16
Osaka-Tokyo 5 : โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ โตเกียว
ปราสาทโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - บุฟเฟต์ปูซูไว - ช้อปปิ้งย่านดังโตเกียว
11 - 17 ส.ค. 58 45900บาท
7วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
17
Osaka-Tokyo 2 : โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ โตเกียว
วัดโทไดจิ - ปราสาททอง - ล่องเรือโจรสลัด - บุฟเฟต์ ปูซูไว
19-23 ส.ค. 58 35900บาท
29 ก.ค. - 2 ส.ค. 58 39900บาท
5วัน 3คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
18
Osaka-Tokyo 3 : โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ โตเกียว
ศาลโทริอิ ฟูชิมิอินาริ - ป่าไผ่อาราชิยาม่า - ทะเลสาบฮามาน่ะ
19 - 23 / 26 - 30 ส.ค.58 35900บาท
5วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
19
Osaka-Tokyo 4 : โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ โตเกียว
ปราสาทโอซาก้า - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
18-23 / 25-30 ส.ค.58 37900บาท
6วัน 5คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
20
Tokyo-Osaka 1 : โตเกียว ฟูจิ นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า
ชมดอกไม้ ณ สวนคาเกะงาวาคาโชเอน
02 - 06 / 04 - 08 / 09 - 13 / 11 - 15 / 16 - 20 / 18 - 22 / 23 - 27 / 25 - 29 ก.ค.58 38900บาท
5วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
21
Tokyo-Osaka 2 : โตเกียว ฮาโกเน่ ฟูจิ นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า
วัดอาซะกุซ่าคันนอน - น้ำศักดิ์สิทธ์ 3 สาย แห่ง วัดคิโยมิสึ
28 ก.ค. - 2 ส.ค. 58 39900บาท
6วัน 3คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
22
Tokyo-Osaka 3 : โตเกียว ฮาโกเน่ ฟูจิ นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า
เมืองคามะคุระ พระใหญ่DAIBUTSU
29 ก.ย. - 05 ต.ค. 58 52900บาท
28 ก.ค.- 03 ส.ค. 58 49900บาท
11 - 17 ส.ค. 58 52900บาท
7วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
23
ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ

Hokkaido TG 1 : ฮอกไกโด โนโบริเบ็ทสึ ซัปโปโร โอตารุ
นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวสู่เขาอุสุซาน - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว
02 - 06 / 09 - 13 / 15 - 19 / 25 - 29 ต.ค. 58 45900บาท
5วัน 3คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
24
Hokkaido TG 2 : ฮอกไกโด โนโบริเบ็ทสึ ซัปโปโร โอตารุ
นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวสู่เขาอุสุซาน - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด - เพิ่มอิสระช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน
09 - 14 / 11 - 16 / 26 - 31 ต.ค.58 49900บาท
6วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
25
Hokkaido XJ1 : ฮอกไกโด โนโบริเบ็ทสึ ซัปโปโร โอตารุ
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว
21-25 ก.ค.58 ( ราคาพิเศษ ) 28900บาท
5วัน 3คืน บิน : Air Asia X(XJ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
26
Hokkaido Flower TG1 : ฮอกไกโด บิเอะ-ฟุราโนะ ซัปโปโร โอตารุ
อร่อยไม่อั้น เก็บผลไม้ตามฤดู - บุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด เบียร์ ไม่อั้น
27-31 ส.ค. 58 35900บาท
5วัน 3คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
27
Hokkaido Flower TG2 : ฮอกไกโด บิเอะ-ฟุราโนะ ซัปโปโร โอตารุ
เที่ยวเมืองโนโบริเบทสึ - เก็บผลไม้ตามฤดู - บุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
17-22 ก.ค. 58 55900บาท
28 ก.ค- 02 ส.ค. / 29 ก.ค.- 03 ส.ค. / 30 ก.ค.- 04 ส 55900บาท
6วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
28
Hokkaido Flower XJ1 : ฮอกไกโด บิเอะ-ฟุราโนะ ซัปโปโร โอตารุ
เที่ยวโนโบริเบทสึ - เก็บเชอร์รี่ บลูเบอร์รี่ - บุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
25-29 ก.ค.58 36900บาท
5วัน 3คืน บิน : Air Asia X(XJ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
29
Hokkaido Flower XJ2 : ฮอกไกโด บิเอะ-ฟุราโนะ ซัปโปโร โอตารุ
โนโบริเบทสึ - เก็บเชอร์รี่ บลูกเบอร์รี่ - บุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
23-27 ก.ค.58 36900บาท
5วัน 3คืน บิน : Air Asia X(XJ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
30
Hokkaido Asa TG1 : ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร โอตารุ
สวนสัตว์อาซาฮิยามะ - บุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
07-12 ต.ค. / 28 ต.ค. - 02 พ.ย.58 49900บาท
6วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
31
Hokkaido Asa TG2 : ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า บิเอะ-ฟุราโนะ ซัปโปโร โอตารุ
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - สวนผลไม้ชิโนะฮาร่า - โทมิตะฟาร์ม - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
10 - 15 ส.ค. 58 47500บาท
6วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
32
Hokkaido Asa TG3 : ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า บิเอะ-ฟุราโนะ ซัปโปโร โอตารุ
พิพิธภัณฑ์ถ้ำน้ำแข็ง - นั่งกระเช้า เขาคุโรดาเกะ - โทมิตะฟาร์ม - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
14 - 19 ก.ค.58 59900บาท
27 ก.ค. - 1 ส.ค. 58 60900บาท
6วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
33
Hokkaido Asa TG4 : ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า บิเอะ-ฟุราโนะ ซัปโปโร โอตารุ
สวนสัตว์อาซาฮิยามะ - นั่งกระเช้า ภูเขาคุโรดาเกะ - โทมิตะฟาร์ม - บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์
8 - 13 / 9 - 14 ก.ค. 58 59900บาท
30 ก.ค. - 4 ส.ค. 58 60900บาท
6วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
34
Hokkaido Asa TG5 : ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า บิเอะ-ฟุราโนะ ซัปโปโร โอตารุ
สวนสัตว์อาซาฮิยามะ - นั่งกระเช้า ภูเขาคุโรดาเกะ - โทมิตะฟาร์ม - บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์
5 - 10 / 6 - 11 ส.ค.58 49900บาท
10 - 15 ส.ค.58 49900บาท
6วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
35
Hokkaido Kamikawa TG1 : ฮอกไกโด คามิกาว่า-โซอุนเคียว บิเอะ-ฟุราโนะ ซัปโปโร โอตารุ
นั่งรถไฟโนโรโกะชมดอกไม้ - เนินสี่ฤดู - ไอซ์ พาวิเลียน - ขาปูยักษ์ไม่อั้น
12 - 16 สิงหาคม 2558 (วันแม่) 45900บาท
5วัน 3คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
36
Hokkaido Kamikawa TG2 : ฮอกไกโด คามิกาว่า-โซอุนเคียว บิเอะ-ฟุราโนะ ซัปโปโร โอตารุ
โดราเอม่อนสกายพาร์ค - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ฟาร์มโทมิตะ - โนโบริเบ็ทสึ
07 - 12 / 12 - 17 / 13 - 18 / 20 - 25 / 23 - 28 ก.ค.58 59900บาท
6วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
37
Hokkaido Kamikawa XJ1 : ฮอกไกโด คามิกาว่า-โซอุนเคียว บิเอะ-ฟุราโนะ ซัปโปโร โอตารุ
โดราเอม่อนสกายพาร์ค - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ฟาร์มโทมิตะ
01 - 05 / 02 - 06 / 03 - 07 / 08 - 12 / 09 - 13 ก.ค.58 35900บาท
5วัน 3คืน บิน : Air Asia X(XJ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
38
คิวชู ฟุกุโอกะ

Kyushu 1 : เกาะคิวชู ฟูกุโอกะ เบปปุ
หมู่บ้านยูฟูอิน - ทุ่งดอกคอสมอส สวนคูจู - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
4-8 / 11-15 / 17-21ก.ย. / 30 ก.ย.- 4 ต.ค.58 30900บาท
21-25 / 22-26 / 23-27 ต.ค.58 36900บาท
5วัน 3คืน บิน : เจ็ทสตาร์(3K)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
39
Kyushu 2 : ฟูกุโอกะ เบปปุ คุมาโมโต้
หมู่บ้านยูฟูอิน - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-28 พ.ย. 58 32900บาท
5วัน 3คืน บิน : เจ็ทสตาร์(3K)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
40
Kyushu 3 : ฟูกุโอกะ เบปปุ คุมาโมโต้
หมู่บ้านยูฟุอิน - สวนดอกไม้คุจู - ภูเขาไฟอาโสะ
16 - 20 ก.ย. 58 40900บาท
29 ก.ค.- 2 ส.ค. 58 37900บาท
20 - 24 ต.ค.58 40900บาท
5วัน 3คืน บิน : เจ็ทสตาร์(3K)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
41
Kyushu Nagasaki 3 : ฟูกุโอกะ เบปปุ คุมาโมโต้ นางาซากิ
ชมปล่องภูเขาไฟอะโสะ - บุฟเฟ่ขาปูยักษ์
8 -12 ส.ค.58 (วันแม่) 30900บาท
21-25 / 22-26 ต.ค.58 (วันปิยะ) 30900บาท
5วัน 3คืน บิน : เจ็ทสตาร์(3K)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
42
Kyushu Nagasaki 4 : ฟูกุโอกะ เบปปุ คุมาโมโต้ นางาซากิ
หมู่บ้านยูฟูอิน - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ภูเขาไฟอะโสะ - ตามรอยกลกิโมโนที่ศาลเจ้ายูโตคุอิน
22 - 27 ต.ค.58 49900บาท
6วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
43
Kyushu Nagasaki 2 : ฟูกุโอกะ เบปปุ คุมาโมโต้ นางาซากิ
ศาลเจ้ายูโตะคุ อินาริ สภานที่ถ่ายทำละครกลกิโมโน - นั่งรถรางสู่สวนโกลฟเวอร์
19-23 ส.ค. / 2-6 ก.ย.58 30900บาท
5วัน 3คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
44
Kyushu Nagasaki 1 : ฟูกุโอกะ เบปปุ คุมาโมโต้ นางาซากิ
หมู่บ้านยูฟุอิน - สวนดอกไม้คูจู
03 - 07 / 10 - 14 / 17 - 21 / 24 - 28 ก.ค. / 31 ก.ค. - 04 ส.ค. 58 34900บาท
5วัน 3คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
45
ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ

Takayama Osaka 1 : นาโกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า เกียวโต
02 - 07 / 09 - 14 / 23 - 28 ก.ค.58 35900บาท
6วัน 3คืน บิน : เจแปนแอร์ไลน์(JL)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
46
Takayama Tokyo-Osaka 1 : โตเกียว ฟูจิ ทาคายาม่า นาโกย่า โอซาก้า
ชมความงามของทุ่งดอกไม้
21-27 ต.ค.58 55900บาท
7วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
47
Takayama Tokyo-Osaka 2 : โตเกียว ฟูจิ ทาคายาม่า นาโกย่า โอซาก้า
ใบไม้เปลี่ยนสี - แช่น้ำแร่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์
13-18 ต.ค. 58 45900บาท
20-25 ต.ค.58 48900บาท
6วัน 3คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
48
Takayam Osaka-Tokyo 1 : โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า ฟูจิ โตเกียว
7-12 ต.ค.58 46900บาท
21-26 ต.ค.58 49900บาท
6วัน 3คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
49


หน้าหลัก | บริษัททูยูทราเวล | ติดต่อเรา
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย | ทัวร์พม่า เขมร ลาว
| ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์สหรัฐอเมริกา แคนาดา | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ดูไบ

บริษัท ทูยูทราเวล จำกัด : 252/226 ชั้น2 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร2 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel: 02-6934100 , 02-6934690 / Fax: 02-6933869 / Mobile: 086-9449440 , 084-4004440 , 085-0055550
Website: http://www.2utravel.com
Copyright © 2007-2015 ToyouTravel Co., Ltd.UIP Counter :
views : 226686