เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฮ่องกง มาเก๊า เวียดนาม พม่า ลาว สิงคโปร์ มาเลเซีย ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ใบอนุญาติเลขที่ : 11/05219 (clicks)


ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์จีน

ทัวร์เพื่อนบ้านอาเซี่ยน

โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ

TOKYO AAA : นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
09-13 / 16-20 มิ.ย.58 27900บาท
5วัน 3คืน บิน : Asia Atlantic Airlines (HB)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
1
TOKYO FLOWERS : นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
27-31 พ.ค.58 ** ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ** 28900บาท
5วัน 3คืน บิน : Asia Atlantic Airlines (HB)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
2
Beautiful Tokyo : นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
จุดชมวิว Tokyo Sky Tree
04 - 08 / 11 - 15 มี.ค.58 31999บาท
08 - 12 / 09 - 13 เม.ย. 58 (วันสงกรานต์) 43999บาท
5วัน 3คืน บิน : เจ็ท เอเชีย แอร์เวย์(JF)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
3
Sakura Japan : นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
ชมซากุระบานสะพรั่งทั่วญี่ปุ่น
8-12 เม.ย. 58 33900บาท
5-9 เม.ย. 58 33555บาท
10-14เม.ย.58 41550บาท
5วัน 3คืน บิน : Nok Scoot(XW)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
4
Tokyo JF3 : นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
Pink Moss
06 - 10 / 07 - 11 / 13 - 17 / 14 - 18 / 20 - 24 / 21 - 25 / 27 - 31 พ.ค.58 35900บาท
03 - 07 พ.ค58 35900บาท
5วัน 3คืน บิน : เจ็ท เอเชีย แอร์เวย์(JF)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
5
Tokyo Sakura : นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
27 - 31 มี.ค. / 28 มี.ค. - 1 เม.ย. / 29 มี.ค. - 2 เม.ย./ 1 - 5 / 4 - 8 / 5 - 9 / 8 - 12 / 58 36900บาท
2 - 6 เม.ย. 58 (วันจักรี) 37900บาท
10 - 14 / 12 - 16 เม.ย. 58 (วันสงกรานต์) 42900บาท
5วัน 3คืน บิน : Nok Scoot(XW)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
6
TOKYO PINKMOSS : นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
08 - 12 / 13 - 17 / 15 - 19 / 20 - 24 / 22 - 26 / 27 - 31 พ.ค. / 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 58 37900บาท
5วัน 4คืน บิน : Air Asia X(XJ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
7
TOKYO-NAGOYA FLOWER : นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
08 - 12 / 15 - 19 / 22 - 26 พ.ค. / 29 พ.ค. - 02 มิ.ย.58 39900บาท
5 วัน 4คืน บิน : เจแปนแอร์ไลน์(JL)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
8
Tokyo XJ1 : นาริตะ โยโกฮาม่า ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
11-16 / 12-17 เม.ย.58 47900บาท
6วัน 4คืน บิน : เจ็ท เอเชีย แอร์เวย์(JF)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
9
Tokyo - Kamakura JF2 : นาริตะ คามาคุระ ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
31 มี.ค. -04 เม.ย. 58 37900บาท
01 - 05 / 01 - 05 / 03 - 07 / 05 - 09 เม.ย.58 38900บาท
5วัน 3คืน บิน : เจ็ท เอเชีย แอร์เวย์(JF)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
10
Tokyo - Kamakura JF1 : นาริตะ คามาคุระ ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
07 - 11 / 13 - 17 / 14 - 18 เม.ย.58 39900บาท
06 - 10 เม.ย. 58 39900บาท
10 - 14 เม.ย.58 45900บาท
5วัน 3คืน บิน : เจ็ท เอเชีย แอร์เวย์(JF)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
11
Tokyo-Shiawase : ฮาเนดะ คาวาโกเอะ ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
สวนฮิสึจิยาม่า(พิงค์มอส)
25 - 30 เม.ย. / 26 เม.ย - 1 พ.ค. 58 44900บาท
30 เม.ย. - 5 พ.ค. 58 44900บาท
6วัน 3คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
12
โอซาก้า เกียวโต

OSAKA 1 : โอซาก้า เกียวโต นารา
18-22 มี.ค. 58 34900บาท
5วัน 3คืน บิน : Air Asia X(XJ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
13
OSAKA 2 : โอซาก้า เกียวโต นารา
25-29 มี.ค. / 29 มี.ค.-2 เม.ย. / 30 มี.ค.-3 เม.ย. 58 35900บาท
5วัน 3คืน บิน : Air Asia X(XJ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
14
OSAKA-TOKYO 1 : โอซาก้า นาโกย่า ฟูจิ โตเกียว นาริตะ
บุฟเฟต์ พร้อมขาปูยักษ์
22 - 26 มี.ค. 58 39900บาท
11 - 15 เม.ย. 58 (วันสงกรานต์) 49900บาท
5วัน 4คืน บิน : Nok Scoot(XW)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
15
Japan Amazing : โอซาก้า นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ โตเกียว นาริตะ
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
12 - 17 เมษายน 58 67500บาท
6วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
16
HILIGHT JAPAN-B : โอซาก้า นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ โตเกียว นาริตะ
16 - 21 / 17 - 22 เม.ย. 58 49900บาท
28 เม.ย. - 03 พ.ค, /29 เม.ย. - 04 พ.ค.58 50900บาท
30 เม.ย. - 05 พ.ค. 58 [PINKMOSS] 50900บาท
6วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
17
OSAKA-TOKYO 2 : โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ฟูจิ โตเกียว
ชมซากุระ(ปราสาทโอซาก้า)
9 - 15, 11 - 17, 13 - 19 เมษายน 58 59900บาท
7วัน 4คืน บิน : สิงคโปร์แอร์ไลน์(SQ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
18
SHOCK PROMOTION : โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ โตเกียว
10-15 / 11-16 / 12-17 / 13-18 เมษายน 58 53900บาท
6วัน 5คืน บิน : Air Asia X(XJ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
19
SPRING HONSHU : โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ โตเกียว
หลวงพ่อโต วัดโทไดจิ ปราสาททอง วัดอาซะกุซ่าคันนอน
5 - 11 เม.ย.58 50900บาท
7วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
20
TOKYO-OSAKA : นาริตะ โตเกียว ฟูจิ นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า
22 - 26 มี.ค. 58 38900บาท
11 - 15 เม.ย. 58 (วันสงกรานต์) 47900บาท
15 - 19 เม.ย. 58 (วันสงกรานต์) 40900บาท
5วัน 3คืน บิน : Nok Scoot(XW)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
21
TOKYO-OSAKA PINKMOSS : นาริตะ โตเกียว ฟูจิ นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า
19 - 23, 20 - 24, 21 - 25, 23 - 27 เม.ย. 58 39900บาท
5วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
22
PRO REROUTE : นาริตะ โตเกียว ฮาโกเน่ ฟูจิ นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า
13 - 19 เมษายน 58 67900บาท
7วัน 5คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
23
ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ

HOKKAIDO LAVENDER 1 : ฮอกไกโด โนโบริเบ็ทสึ ซัปโปโร โอตารุ
30 ก.ค. -3 ต.ค. 58 45900บาท
5วัน 3คืน บิน : Air Asia X(XJ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
24
HOKKAIDO SAKURA : ฮอกไกโด โนโบริเบ็ทสึ ซัปโปโร โอตารุ
21-25 / 22-26 / 26-30 / พ.ค.58 (SAKURA) 29900บาท
5วัน 3คืน บิน : Air Asia X(XJ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
25
Hokkaido XJ1 : ฮอกไกโด โนโบริเบ็ทสึ ซัปโปโร โอตารุ
ชมซากุระ - โดราเอม่อนสกายพาร์ค
01-06 มิ.ย.58 35900บาท
6วัน 4คืน บิน : Air Asia X(XJ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
26
HOKKAIDO FEEL GOOD : ฮอกไกโด โนโบริเบ็ทสึ ซัปโปโร โอตารุ
08 - 13 / 09 - 14 พ.ค.58 51900บาท
6วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
27
Hokkaido Lavender 2 : ฮอกไกโด ฟูราโน่ บิเอ ซัปโปโร โอตารุ
ทุ่งลาเวนเดอร์โทมิตะ ฟาร์ม
20-24 / 27-31 ส.ค. 58 35900บาท
5วัน 3คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
28
COLORFUL HOKKAIDO : ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร โอตารุ
โซอุนเคียว
15 - 19 / 16 - 20 / 19 - 23 / 20 - 24 / 21 - 25 / 22 - 26 / 26 - 30 / 27 - 31 พ.ค. / 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 58 37900บาท
5วัน 3คืน บิน : Air Asia X(XJ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
29
BEAUTIFUL HOKKAIDO : ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร โอตารุ
โซอุนเคียว
16 - 21 / 23 - 28 พ.ค. / 30 พ.ค. - 4 มิ.ย. 58 41900บาท
6วัน 4คืน บิน : Air Asia X(XJ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
30
HONEY HOKKAIDO : ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร โอตารุ
ต้นตำรับราเม็งฮอกไกโด
21-26 พ.ค. 58 47900บาท
29 เม.ย. - 04 พ.ค. 58 50900บาท
6วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
31
HOKKAIDO LAVENDER 3 : ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า บิเอะ ซัปโปโร โอตารุ
5 - 10 / 6 - 11 / 19 - 24 / 26 - 31 ส.ค. 2015 53900บาท
6วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
32
HOKKAIDO LAVENDER 4 : ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า บิเอะ ซัปโปโร โอตารุ
1 - 6 / 2 - 7 / 8 - 13 - / 9 - 14 / 14 - 19 ก.ค. 2015 59900บาท
6วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
33
HOKKAIDO SHIBA : ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า อะบาชิริ โอบิฮิโระ ยูบาริ
26 - 31 พ.ค. 58 55900บาท
6วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
34
HOKKAIDO DORAEMON : ฮอกไกโด บิเอะ ยูบาริ โนโบริเบ็ทสึ ซัปโปโร โอตารุ
08 - 13 เม.ย. 58 (วันสงกรานต์) 59900บาท
09 - 14 เม.ย. 58 (วันสงกรานต์) 62900บาท
6วัน 4คืน บิน : เจแปนแอร์ไลน์(JL)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
35
คิวชู ฟุกุโอกะ

Sakura Kyushu : ฟูกุโอกะ เบปปุ คุมาโมโต้
ชมซากุระ(ปราสาทคุมาโมโต้) อิสระวันที่4
20 - 24 มี.ค. / 28 มี.ค.- 1 เม.ย. / 2 - 6 / 3 - 7 เม.ย. 58 38900บาท
5วัน 3คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
36
FUN FUN KYUSHU : ฟูกุโอกะ เบปปุ คุมาโมโต้ นางาซากิ
19-23 / 20-24 เม.ย.58 30900บาท
8 - 12 ส.ค.58 วันแม่ 32900บาท
21 - 25 / 22 - 26 ต.ค.58 วันปิยะ 32900บาท
5วัน 3คืน บิน : เจ็ทสตาร์(3K)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
37
Kyushu 1 : ฟูกุโอกะ เบปปุ คุมาโมโต้ นางาซากิ
ตามรอยกลรักกิโมโน
18 - 22 / 21 - 25 / 23 - 27 / 25 - 29 เม.ย.58 31900บาท
30 เม.ย. - 4 พ.ค. / 1 - 5 พ.ค. 58 (วันหยุดแรงงาน) 36900บาท
28 พ.ค. - 01 มิ.ย. / 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 58 (วันวิ 30900บาท
5วัน 3คืน บิน : เจ็ทสตาร์(3K)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
38
ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ

OSAKA-TAKAYAMA XW1 :
โอซาก้า-ทาคายามา-เจแปนแอลป์-โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ
19-23 เม.ย. 58 47900บาท
5วัน 3คืน บิน : Nok Scoot(XW)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
39
JAPAN ALPS 2 : นาโกย่า ทาคายาม่า คานาซาว่า ฟุกุอิ เกียวโต โอซาก้า
26 เม.ย. - 2 พ.ค. / 27 เม.ย. - 3 พ.ค. 58 59900บาท
7วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
40
JAPAN ALPS SNOW WALL : นาโกย่า ทาคายาม่า คานาซาว่า ฟุกุอิ เกียวโต โอซาก้า
13 - 19 พ.ค. / 27 พ.ค. - 02 มิ.ย. 58 54900บาท
7วัน 4คืน บิน : เจแปนแอร์ไลน์(JL)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
41
Japan Alps : โตเกียว ฟูจิ มัตสึโมโต้ เจแปนแอลป์ ทาคายาม่า นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า
19 - 25 เมษายน 2558 56900บาท
7วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
42
Takayama Pinkmoss : โตเกียว ฟูจิ มัตสึโมโต้ เจแปนแอลป์ ทาคายาม่า นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า
ทุ่งดอกพิงค์มอส
13 - 19 / 14 - 20 / 15 - 21 / 22 - 28 พ.ค. 58 47900บาท
27 พ.ค. - 02 มิ.ย. / 29 พ.ค. - 04 มิ.ย. 58 48900บาท
7วัน 4คืน บิน : Air Asia X(XJ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
43
Arigatou Alps 2 : โอซาก้า อาราชิยาม่า นาโกย่า ทาคายาม่า เจแปนแอลป์ ฟูจิ โตเกียว
22 - 28 เม.ย. / 23 - 29 เม.ย. / 24 - 30 เม.ย.58 55900บาท
28 เม.ย. - 4 พ.ค./ 29 เม.ย. - 5 พ.ค./ 30 เม.ย. - 6 57900บาท
7วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
44
Arigatou Alps 1 : โอซาก้า อาราชิยาม่า นาโกย่า ทาคายาม่า เจแปนแอลป์ ฟูจิ โตเกียว
7 - 12 / 8 - 13 / 13 - 18 พ.ค./ 27 พ.ค. - 1 มิ.ย. 58 55900บาท
28 เม.ย.- 3 พ.ค. / 29 เม.ย - 4 พ.ค./ 30 เม.ย - 5 พ 57900บาท
6วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
45


หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา
ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย บาหลี | ทัวร์พม่า ลาว เขมร | ทัวร์ยุโรป อเมริกา และ อื่นๆ
บริษัท ทูยูทราเวล จำกัด : 252/226 ชั้น2 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร2 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
Tel: 02-6934100 , 02-6934690 / Fax: 02-6933869 / Mobile: 086-9449440 , 084-4004440 , 085-0055550 /
Website: http://www.2utravel.com
Copyright © 2007-2015 ToyouTravel Co., Ltd.UIP Counter :
views : 223132