เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฮ่องกง มาเก๊า เวียดนาม พม่า ลาว สิงคโปร์ มาเล ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ใบอนุญาติเลขที่ : 11/05219 (clicks) Line ID : 2utravelทัวร์ยุโรป


ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์จีน

ทัวร์เพื่อนบ้านอาเซี่ยน

โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ

TOKYO SUMMER SHOPPING : นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
ช้อปปิ้งย่านดังของกรุงโตเกียว ชินจูกุ ชิบุย่า ฮาราจูกุ
11-15 / 13-17 / 18-22 / 25-29 มิ.ย. / 27 มิ.ย.- 01 ก.ค. 58 24900บาท
30 ก.ค.- 03 ส.ค. 58 24900บาท
5วัน 3คืน บิน : Air Asia X(XJ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
1
TOKYO JF : นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
งานเทศกาลชิบะ ซากุระ เทศกาลดอกไม้แห่งภูเขาฟูจิ
03 - 07 / 04 - 08 / 10 - 14 / 11 - 15 / 17 - 21 / 18 - 22 / 24 - 28 / 25 - 29 มิ.ย.58 27900บาท
5วัน 3คืน บิน : เจ็ท เอเชีย แอร์เวย์(JF)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
2
TOKYO JF 2 : นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
วัดอะซะกุซ่าแคนนอน - เจ้าแม่กวนอิมทองคำ - โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก
01-05 / 02-06 / 09-13 / 15-19 / 16-20 / 22-26 / 23-27 ก.ค.58 28900บาท
29 ก.ค. - 02 ส.ค. 58 29900บาท
30 ก.ค.- 03 ส.ค.58 28900บาท
5วัน 3คืน บิน : เจ็ท เอเชีย แอร์เวย์(JF)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
3
SPECIAL GOOD MORNING : นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
ดื่มน้ำบริสุทธิ์ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก - ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ
05 - 09 / 12 - 16 / 19 - 23 / 26 - 30 มิ.ย.58 29900บาท
5วัน 4คืน บิน : เจแปนแอร์ไลน์(JL)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
4
Tokyo JL2 : นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
สินค้าแบรนด์ดังทั่วโลกที่โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
04 - 08 / 11 - 15 / 18 - 22 / 25 - 29 มิ.ย.58 29900บาท
30 ก.ค. - 03 ส.ค. 58 29900บาท
5วัน 4คืน บิน : เจแปนแอร์ไลน์(JL)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
5
TOKYO-NAGOYA : นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
วัดอาซะกุซ่า - ช้อปปิ้งชินจูกุ - แช่น้ำแร่
03 - 07 / 10 - 14 / 24 - 28 ก.ค. / 31 ก.ค. - 04 ส.ค58 29900บาท
5วัน 4คืน บิน : เจ็ท เอเชีย แอร์เวย์(JF)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
6
Tokyo Flowers : นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
ชมทุ่งพิ้งค์มอส หรือดอกชิบะซากุระ - ทุ่งลาเวนด์เดอร์ งามไสว งดงาม
3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-28 มิ.ย.58 31999บาท
5วัน 3คืน บิน : Air Asia X(XJ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
7
KANTO DAY FLIGHT : นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
Gotemba Premium Outlet - Onsen
24-28 มิ.ย.58 32900บาท
28 ก.ค.-1 ส.ค. 58 32900บาท
11-15 ส.ค. 58 37900บาท
5วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
8
TOKYO FLOWERS DAY FLIGHT : นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ช้อปปิ้งโกเท็มบะ เอาท์เลท
20-24 มิ.ย. / 27มิ.ย.- 01ก.ค.58 32900บาท
5วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
9
Good Morning Tokyo : นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
ขาปูยักษ์ !! อันเลื่องชื่อ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
01 - 05 / 03 - 07 / 08 - 12 / 10 -14 / 15 - 19 / 17 - 21 / 22 - 26 / 24 - 28 ก.ค.58 36900บาท
5 วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
10
TOKYO DAY FLIGHT : นาริตะ โยโกฮาม่า ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
18-22 ก.ค.58 32900บาท
5วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
11
TOKYO JL1 : ฮาเนดะ ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต
03 - 08 / 10 - 15 / 18 - 23 / 23 - 28 มิ.ย.58 35900บาท
6วัน 3คืน บิน : เจแปนแอร์ไลน์(JL)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
12
โอซาก้า เกียวโต

OSAKA-TOKYO 1 : โอซาก้า นาโกย่า ฟูจิ โตเกียว นาริตะ
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - Free Wifi บนรถ - ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์
10-14 มิ.ย.58 29888บาท
5วัน 3คืน บิน : เวียดนามแอร์ไลน์(VN)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
13
SUMMER HONSHU : โอซาก้า นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ โตเกียว นาริตะ
ปราสาททอง - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - ช้อปปิ้ง ชินจูกุ / ฮาราจูกุ / โอไดบะ
11 - 17 ส.ค. 58 (วันแม่) 49900บาท
7วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
14
SUMMER HONSHU 3 : โอซาก้า นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ โตเกียว นาริตะ
15-19 ก.ค.58 35900บาท
29 ก.ค. - 2 ส.ค.58 39900บาท
5วัน 3คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
15
WOW OSAKA-TOKYO : โอซาก้า นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ โตเกียว นาริตะ
ชมศาลโทริอิ ณ ฟูชิมิ อินาริ - ชมป่าไผ่ที่ อาราชิยาม่า
19 - 23 / 26 - 30 ส.ค.58 35900บาท
5วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
16
AMAZING SPECIAL : โอซาก้า นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ โตเกียว นาริตะ
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ THE WIZARDING OF แฮร์รี่ พอตตเตอร์
14-19 ก.ค.58 39900บาท
28 ก.ค.- 02 ส.ค. 58 39900บาท
6วัน 5คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
17
KANSAI SURPRISE! : โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ฟูจิ โตเกียว
ชมความน่ารักของเหล่า ฝูงกวาง ณ สวนสวนสาธารณะนารา
16-21 / 23-27 มิ.ย. / 30 มิ.ย.- 5 ก.ค.58 30900บาท
28 ก.ค.-2 ส.ค.58 30900บาท
6วัน 3คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
18
SUMMER HONSHU 2 : โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ โตเกียว
บุฟเฟต์ ปูซูไว - ชมความงามของทุ่ง ดอกลาเวนเดอร์
25 - 29 มิ.ย. 58 35900บาท
5วัน 3คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
19
SHOCK PROMOTION : โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ โตเกียว
ปราสาทโอซาก้า - อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
23-28 มิ.ย. / 30 มิ.ย.- 05 ก.ค.58 37900บาท
28 ก.ค.- 02 ส.ค. 58 37900บาท
6วัน 5คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
20
Good Morning Flowers 2 : นาริตะ โตเกียว ฟูจิ นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า
02 - 06 / 04 - 08 / 09 - 13 / 11 - 15 / 16 - 20 / 18 - 22 / 23 - 27 / 25 - 29 ก.ค.58 38900บาท
5วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
21
Good Morning Flowers : นาริตะ โตเกียว ฟูจิ นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า
สวนดอกไม้นานาพันธุ์และนกหลากหลายชนิด ณ สวนคาเกะงาวาคาโชเอน
04 - 08 / 06 -10 / 11 - 15 / 13 - 17 / 18 - 22 มิ.ย.58 38900บาท
5วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
22
RE SUMMER HONSHU : นาริตะ โตเกียว ฮาโกเน่ ฟูจิ นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า
ชมความงามของทุ่ง ดอกลาเวนเดอร์ ริมทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิที่ส่งกลิ่นหอมฟุ้ง
17-22 มิ.ย. / 30 มิ.ย.- 5 ก.ค. 58 35900บาท
6วัน 3คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
23
RE SUMMER HONSHU 2 : นาริตะ โตเกียว ฮาโกเน่ ฟูจิ นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า
อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ ปูซูไว 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด
22 - 27 ก.ค. 58 35900บาท
6วัน 3คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
24
OSAKA - TOKYO JL : นาริตะ โตเกียว ฮาโกเน่ ฟูจิ นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า
04 - 09 / 13 - 18 / 18 - 23 / 27 มิ.ย. - 02 ก.ค. 58 37900บาท
11 - 16 ส.ค.58 37900บาท
6วัน 3คืน บิน : เจแปนแอร์ไลน์(JL)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
25
ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ

SAWASDEE SAPPORO : ฮอกไกโด โนโบริเบ็ทสึ ซัปโปโร โอตารุ
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอุสึ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
26-30 มิ.ย.58 28900บาท
30 มิ.ย.-04 ก.ค. 58 28900บาท
10-14 ส.ค. 58 (วันแม่) 28900บาท
5วัน 3คืน บิน : Air Asia X(XJ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
26
HOKKAIDO SAKURA : ฮอกไกโด โนโบริเบ็ทสึ ซัปโปโร โอตารุ
12-16 / 19-23 / 25-29 / มิ.ย.58 29900บาท
5วัน 3คืน บิน : Air Asia X(XJ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
27
COLORFUL HOKKAIDO : ฮอกไกโด โนโบริเบ็ทสึ ซัปโปโร โอตารุ
โดราเอม่อนสกายพาร์ค - ชมศิลปะบนผืนนาที่หาชมได้ยาก - ทุ่งดอกดอกไม้หลากสี
07 - 12 / 12 - 17 / 13 - 18 / 20 - 25 / 23 - 28 ก.ค.58 59900บาท
6วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
28
BLOOMING HOKKAIDO : ฮอกไกโด บิเอะ-ฟุราโนะ ซัปโปโร โอตารุ
ชื่นชมความงามของเหล่ามวลดอกไม้ที่ สวนดอกไม้ชิคิไซ
8 - 13 สิงหาคม 58 49900บาท
6วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
29
SAPPORO FLOWERS : ฮอกไกโด บิเอะ-ฟุราโนะ ซัปโปโร โอตารุ
ชมความน่ารักและแสนรู้ของหมีสีน้ำตาล - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
10-15 / 11-16 ส.ค. 58 (วันแม่) 48900บาท
6วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
30
HOKKAIDO LAVENDER 1 : ฮอกไกโด บิเอะ-ฟุราโนะ ซัปโปโร โอตารุ
30 ก.ค. -3 ต.ค. 58 45900บาท
5วัน 3คืน บิน : Air Asia X(XJ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
31
Hokkaido Lavender 2 : ฮอกไกโด บิเอะ-ฟุราโนะ ซัปโปโร โอตารุ
ทุ่งลาเวนเดอร์โทมิตะ ฟาร์ม
20-24 / 27-31 ส.ค. 58 35900บาท
5วัน 3คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
32
LAVENDER IN HOKKAIDO : ฮอกไกโด บิเอะ-ฟุราโนะ ซัปโปโร โอตารุ
ชิมเชอร์รี่ หวานๆ สดๆ จากต้นแบบไม่อั้น
07-12 / 09-14 / 10-15 / 14-19 / 16-21 / 17-22 / 23-28 / 24-29 ก.ค.58 42900บาท
28ก.ค.- 02ส.ค. / 29ก.ค.- 03ส.ค. 58 38900บาท
30ก.ค.- 04ส.ค. / 31ก.ค.- 05ส.ค. 58 38900บาท
6วัน 4คืน บิน : Air Asia X(XJ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
33
SAPPORO LAVENDER : ฮอกไกโด บิเอะ-ฟุราโนะ ซัปโปโร โอตารุ
ชมความงามของทุ่งดอกไม้ลาเวนเดอร์ สวนผลไม้ยามาโมโตะ
14-19 / 17-22 ก.ค. 58 55900บาท
28 ก.ค- 02 ส.ค. / 29 ก.ค.- 03 ส.ค. / 30 ก.ค.- 04 ส 55900บาท
6วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
34
HONEY HOKKAIDO : ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร โอตารุ
สุดยอดอาหารทะเลฮอกไกโด เมนูปู 3 อย่าง
07-12 ต.ค. / 28 ต.ค. - 02 พ.ย.58 49900บาท
6วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
35
HOKKAIDO XJ : ฮอกไกโด คามิกาว่า ซัปโปโร โอตารุ
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว
3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-28 มิ.ย. 58 29900บาท
5วัน 3คืน บิน : Air Asia X(XJ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
36
FLOWERS IN HOKKAIDO : ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า บิเอะ-ฟุราโนะ ซัปโปโร โอตารุ
โทมิตะ ฟาร์ม ดอกไม้นานาชนิด อาทิ ดอกฮามานะสึ - ดอกลาเวนเดอร์และดอกป๊อปปี้
01 - 05 / 02 - 06 / 03 - 07 / 11 - 15 / 12 - 16 / 16 - 20 มิ.ย.58 29900บาท
5วัน 3คืน บิน : Air Asia X(XJ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
37
HOKKAIDO LAVENDER 3 : ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า บิเอะ-ฟุราโนะ ซัปโปโร โอตารุ
5 - 10 / 6 - 11 / 19 - 24 / 26 - 31 ส.ค. 2015 53900บาท
6วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
38
HOKKAIDO LAVENDER 4 : ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า บิเอะ-ฟุราโนะ ซัปโปโร โอตารุ
1 - 6 / 2 - 7 / 8 - 13 - / 9 - 14 / 14 - 19 ก.ค. 2015 59900บาท
6วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
39
HOKKAIDO SHIBA : ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า อะบาชิริ โอบิฮิโระ ยูบาริ
16 - 21 / 23 - 28 มิ.ย. 58 55900บาท
6วัน 4คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
40
HOKKAIDO FLOWERS : ฮอกไกโด บิเอะ-ฟุราโนะ ยูบาริ ซัปโปโร โอตารุ
5-10 / 12-17 / 19-24 มิ.ย.58 37900บาท
6วัน 4คืน บิน : Air Asia X(XJ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
41
คิวชู ฟุกุโอกะ

Kyushu 2 : ฟูกุโอกะ เบปปุ คุมาโมโต้
ตามรอยละครดัง กลกิโมโน // ศาลเจ้ายูโทกุ อินะริ / ชมสวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน
30 มิ.ย. - 4 ก.ค.58 26900บาท
5วัน 3คืน บิน : เจ็ทสตาร์(3K)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
42
Kyushu 1 : ฟูกุโอกะ เบปปุ คุมาโมโต้
อปปิ้งย่านเทนจินและห้างสรรพสินค้าคาแนลซิตี้
03-07 / 05-09 / 10-14 / 12-16 / 17-21 / 19-23 / 24-28 / 26-30 มิ.ย.58 27900บาท
13-17 ส.ค. 58 30900บาท
5วัน 3คืน บิน : เจ็ทสตาร์(3K)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
43
FRESHLY KYUSHU LAVENDER : ฟูกุโอกะ เบปปุ คุมาโมโต้
เที่ยวชมความงดงามของณ สวนดอกไม้คุจู - ปราสาทคุมาโมโต้
03 - 07 / 10 - 14 / 17 - 21 / 24 - 28 ก.ค. / 31 ก.ค. - 04 ส.ค. 58 34900บาท
5วัน 3คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
44
WE LOVE KYUSHU : ฟูกุโอกะ เบปปุ คุมาโมโต้ นางาซากิ
ชมปล่องภูเขาไฟASOภูเขาไฟที่ยังคงคุกรุ่นที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
3-7 มิ.ย. 58 25900บาท
8 -12 ส.ค.58 (วันแม่) 30900บาท
21-25 / 22-26 ต.ค.58 (วันปิยะ) 30900บาท
5วัน 3คืน บิน : เจ็ทสตาร์(3K)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
45
KYUSHU กลกิโมโน : ฟูกุโอกะ เบปปุ คุมาโมโต้ นางาซากิ
ศาลเจ้ายูโตะคุ อินาริ สภานที่ถ่ายทำละครเรื่อง กลกิโมโน (2บ)
10 - 14 / 24 - 28 มิ.ย.58 30900บาท
5วัน 3คืน บิน : การบินไทย(TG)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
46
ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ

SPECIAL TAKAYAMA-OSAKA : นาโกย่า ทาคายาม่า ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว
เที่ยวชมสวนเคนโระคุเอ็น สวนที่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 สวนที่สวยที่สุดในประเ
02 - 07 / 09 - 14 / 23 - 28 ก.ค.58 35900บาท
6วัน 3คืน บิน : เจแปนแอร์ไลน์(JL)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
47
TAKAYAMA LAVENDER : นาโกย่า ทาคายาม่า ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว
ชมทุ่งดอกพิงค์มอส - อาบน้ำแร่ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
05 - 10 / 09 - 14 / 16 - 21 / 24 - 29 มิ.ย.58 37900บาท
6วัน 3คืน บิน : เจแปนแอร์ไลน์(JL)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
48


หน้าหลัก | บริษัททูยูทราเวล | ติดต่อเรา
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย | ทัวร์พม่า เขมร ลาว
| ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์สหรัฐอเมริกา แคนาดา | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ดูไบ

บริษัท ทูยูทราเวล จำกัด : 252/226 ชั้น2 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร2 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel: 02-6934100 , 02-6934690 / Fax: 02-6933869 / Mobile: 086-9449440 , 084-4004440 , 085-0055550
Website: http://www.2utravel.com
Copyright © 2007-2015 ToyouTravel Co., Ltd.UIP Counter :
views : 225637