ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

HARBIN SO COOL เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน 6วัน4คืนรหัสสินค้า: TYUT191452

HARBIN SO COOL เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน 6วัน4คืน
เดินทางช่วง
20 ธ.ค. 62 - 26 ก.พ. 63 (14 ช่วงวันเดินทาง)
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 19,888 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 20 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 19,888 24,888 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
24,888 19,888 22,888 22,888
event 25 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 27,888 32,888 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
32,888 27,888 30,888 30,888
event 27 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 29,888 34,888 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
34,888 29,888 32,888 32,888
event 1 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 27,888 32,888 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
32,888 27,888 30,888 30,888
event 3 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 21,888 26,888 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
26,888 21,888 24,888 24,888
event 8 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 21,888 26,888 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
26,888 21,888 24,888 24,888
event 10 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 21,888 26,888 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
26,888 21,888 24,888 24,888
event 15 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 21,888 26,888 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
26,888 21,888 24,888 24,888
event 5 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 22,888 27,888 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
27,888 22,888 25,888 25,888
event 7 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 21,888 26,888 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
26,888 21,888 24,888 24,888
event 12 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 21,888 26,888 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
26,888 21,888 24,888 24,888
event 14 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 21,888 26,888 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
26,888 21,888 24,888 24,888
event 19 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 21,888 26,888 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
26,888 21,888 24,888 24,888
event 21 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 19,888 24,888 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
24,888 19,888 22,888 22,888
ดูเพิ่มเติม (4 ช่วงวันเดินทาง)
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง