ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

ทัวร์กัมพูชา พบ 6 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

กัมพูชา นครวัด นครธม ซุปตาร์ ซัวซะไดย 2 วัน 1 คืน

ทัวร์โค๊ด TYUT181473
สักการะองค์เจ้าเจ๊ก และ เจ้า จอม ชมวัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) วัดเพรียพรหมรัตน์ ชมโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ชมประสาทบันทายศรี เมืองนครธม ตาพรหม นครวัด
อิสระเลือกซื้อของฝาก ตลาดซาจ๊ะ
3 ดาว
17 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
24 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
22 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
Thai Smile Airways 2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 8,555 บ.
ดูรายละเอียด