ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

ทัวร์จีน พบ 1188 ช่วงวันเดินทาง จาก 122 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

EASY LOVELY FLY TO MACAU 3D 2N

ทัวร์โค๊ด TYUT180591
สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม ไหว้ขอพร เจ้าแม่ทับทิม วัดอาม่า ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของมาเก๊า หอไอเฟล ณ โรงแรม Parisian Hotel ชมวัดผู่โถ่วซือ ไหว้พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ โชว์สุดอลังการ โชว์หยวนหมิงหยวน
พิเศษ!!! เมนูเป๋าฮื้อ และไวน์แดง
ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย
3 ดาว
20 เม.ย. 61 - 22 เม.ย. 61
21 เม.ย. 61 - 23 เม.ย. 61
27 เม.ย. 61 - 29 เม.ย. 61
28 เม.ย. 61 - 30 เม.ย. 61
4 พ.ค. 61 - 6 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61 - 20 พ.ค. 61
25 พ.ค. 61 - 27 พ.ค. 61
8 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 6,900 บ.
ดูรายละเอียด

มาเก๊า จูไห่ 77 3วัน2คืน

ทัวร์โค๊ด TYUT180768
เดอะ ปารีเชียง มาเก๊า จตุรัสเซนาโด้ เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ พิเศษ !! ชมโชว์ ม่านน้ำ 3 มิติ
พิเศษ !! เมนูเป่าฮื้อ+ไวน์แดง
3 ดาว
11 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61
13 พ.ค. 61 - 15 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61 - 20 พ.ค. 61
20 พ.ค. 61 - 22 พ.ค. 61
3 มิ.ย. 61 - 5 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 7,999 บ.
ดูรายละเอียด

มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด TYUT180493
ผ่านชมถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่ถ่อ-สวนหยวนหมิงชิงหยวน+โชว์-วัดอาม่า-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซนต์ปอล
เมนูพิเศษ !! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
อิสระช้อปปิ้ง เซนาโด้สแควร์ เวเนเซี่ยน ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย และ ร้านขนมของฝาก
4 ดาว
28 เม.ย. 61 - 30 เม.ย. 61
5 พ.ค. 61 - 7 พ.ค. 61
10 พ.ค. 61 - 12 พ.ค. 61
12 พ.ค. 61 - 14 พ.ค. 61
17 พ.ค. 61 - 19 พ.ค. 61
19 พ.ค. 61 - 21 พ.ค. 61
24 พ.ค. 61 - 26 พ.ค. 61
26 พ.ค. 61 - 28 พ.ค. 61
31 พ.ค. 61 - 2 มิ.ย. 61
2 มิ.ย. 61 - 4 มิ.ย. 61
7 มิ.ย. 61 - 9 มิ.ย. 61
9 มิ.ย. 61 - 11 มิ.ย. 61
14 มิ.ย. 61 - 16 มิ.ย. 61
16 มิ.ย. 61 - 18 มิ.ย. 61
21 มิ.ย. 61 - 23 มิ.ย. 61
23 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61
30 มิ.ย. 61 - 2 ก.ค. 61
Air Macau 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 8,899 บ.
ดูรายละเอียด

มาเก๊า จูไห่ หมูแผ่น The Parisian 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด TYUT180693
ชมวิวหอไอเฟล ชั้น 7 (ฟรี) สวนหยวนหมิงชิงหยวน+โชว์-โบสถ์เซนต์ปอล-The Parisian
เมนูพิเศษ !! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ และ ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย
3 ดาว
28 เม.ย. 61 - 30 เม.ย. 61
5 พ.ค. 61 - 7 พ.ค. 61
10 พ.ค. 61 - 12 พ.ค. 61
12 พ.ค. 61 - 14 พ.ค. 61
17 พ.ค. 61 - 19 พ.ค. 61
19 พ.ค. 61 - 21 พ.ค. 61
24 พ.ค. 61 - 26 พ.ค. 61
26 พ.ค. 61 - 28 พ.ค. 61
31 พ.ค. 61 - 2 มิ.ย. 61
2 มิ.ย. 61 - 4 มิ.ย. 61
7 มิ.ย. 61 - 9 มิ.ย. 61
9 มิ.ย. 61 - 11 มิ.ย. 61
14 มิ.ย. 61 - 16 มิ.ย. 61
16 มิ.ย. 61 - 18 มิ.ย. 61
21 มิ.ย. 61 - 23 มิ.ย. 61
23 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61
Air Macau 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 8,899 บ.
ดูรายละเอียด

Wow!!! Taiwan 4D2N

ทัวร์โค๊ด TYUT170991
สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี - อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
3 ดาว
22 เม.ย. 61 - 25 เม.ย. 61
6 พ.ค. 61 - 9 พ.ค. 61
13 พ.ค. 61 - 16 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61 - 21 พ.ค. 61
20 พ.ค. 61 - 23 พ.ค. 61
1 มิ.ย. 61 - 4 มิ.ย. 61
3 มิ.ย. 61 - 6 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 61 - 11 มิ.ย. 61
24 มิ.ย. 61 - 27 มิ.ย. 61
1 ก.ค. 61 - 4 ก.ค. 61
8 ก.ค. 61 - 11 ก.ค. 61
15 ก.ค. 61 - 18 ก.ค. 61
22 ก.ค. 61 - 25 ก.ค. 61
5 ส.ค. 61 - 8 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61 - 3 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61 - 10 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
30 ก.ย. 61 - 3 ต.ค. 61
7 ต.ค. 61 - 10 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61
Thai Lion Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 9,555 บ.
ดูรายละเอียด