ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

ทัวร์ยุโรป พบ 982 ช่วงวันเดินทาง จาก 269 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

TAIWAN อาลซีาน EVA ดดี๊ีSEASON 2 5D3N

ทัวร์โค๊ด TYUT190580
นั่งรถไฟชมสวนสน อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์เจียงไคเซ็ต mitsui Outlet,ซีเหมินติง
4 ดาว
27 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
1 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62
EVA Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,999 บ.
ดูรายละเอียด

RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6D3N

ทัวร์โค๊ด TYUT190781
จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ (Sparrow Hill) มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน มหาวิหารเซนต์บาซิล
ตลาดอิสไมโลโว่
3 ดาว
8 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62
15 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62
29 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62
6 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62
13 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62
27 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62
17 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62
7 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
5 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62
Mahan Air 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 27,999 บ.
ดูรายละเอียด

POPULAR TURKEY 9 DAYS 6 NIGHT

ทัวร์โค๊ด TYUT190618
สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม พระราชวังทอปกาปึ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ม้าไม้เมืองทรอย เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ปราสาทปุยฝ้าย ระบำหน้าท้อง สุเหร่าอตาเติร์ก
4 ดาว
12 เม.ย. 62 - 20 เม.ย. 62
19 เม.ย. 62 - 27 เม.ย. 62
3 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62
24 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62
30 พ.ค. 62 - 7 มิ.ย. 62
Mahan Air 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 29,888 บ.
ดูรายละเอียด

TUKEY WONDERFUL TULIP SEASON 8D6N

ทัวร์โค๊ด TYUT190759
ชมสวนดอกทิวลิป อีเมอร์กันพาร์ค พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House) เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น ชมการแสดงพื้นเมือง “ระบำหน้าท้อง”หรือ Belly Dance
3 ดาว
เดินทางช่วง
19 เม.ย. - 26 เม.ย. 62
Ukraine International Airline 8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 29,888 บ.
ดูรายละเอียด

Fantastic memories made in Turkey 8 วัน 6คืน

ทัวร์โค๊ด TYUT182369
ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช, ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย, ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย), ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย, ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม, ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่, ล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
4 ดาว
28 มี.ค. 62 - 4 เม.ย. 62
29 มี.ค. 62 - 5 เม.ย. 62
Ukraine International Airline 8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 29,900 บ.
ดูรายละเอียด