ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

ทัวร์อินเดีย พบ 10 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

Namaste KASHMIRE เยือนแคชเมียร์ สวรรค์บนดินแห่งหิมาลัย 5วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด TYUT170835
ลัดเลาะทิวเขายือนหุบเขา พาฮาลแกม พักบ้านเรือ House Boat ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ ยอดเขากุลมารค์ ชมความงดงามของสวนชาลิมาร์
แคชเมียร์ - ทัชมาฮาล - อัคราฟอร์ด - จัยปูร์- ศรีนาคาร์ - พาฮาแกม - กุลมาร์ค
4 ดาว
22 ก.พ. 61 - 26 ก.พ. 61
8 มี.ค. 61 - 12 มี.ค. 61
Spice Jet 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 26,900 บ.
ดูรายละเอียด

อินเดีย - เนปาล นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล 9 วัน 6 คืน

ทัวร์โค๊ด TYUT170587
ไหว้พระทำบุญ ณ 4 สังเวชนียสถาน
ลัคเนาว์ – สาวัตถี – วัดเชตะวันวิหาร – บ้านท่านองคุลีมาล – อนาถบิณฑิกะเศรษฐี – ลุมพินี (เนปาล) – วิหารมายาเทวี – กุสินารา – ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน – ชมมกุฎพันธเจดีย์ – ไวสาลี – ชมบริเวณคันธเจดีย์ – ชมสังฆาราม – ปาวาลเจดีย์ – นาลันทา – มหาวิทยาลัยนาลันทา – หลวงพ่อองค์ดำ – ราชคฤห์ – เขาคิชกูฏ – คยา – วัดไทยนานาชาติ – มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา – พระพุทธเมตตา – พาราณสี – ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู – สารนาถ – ชมธัมเมกขสถูป – ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ
3 ดาว
25 ม.ค. 61 - 2 ก.พ. 61
1 ก.พ. 61 - 9 ก.พ. 61
8 ก.พ. 61 - 16 ก.พ. 61
8 ก.พ. 61 - 16 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61 - 23 ก.พ. 61
22 ก.พ. 61 - 2 มี.ค. 61
15 มี.ค. 61 - 23 มี.ค. 61
22 มี.ค. 61 - 30 มี.ค. 61
Thai Smile Airways 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 37,999 บ.
ดูรายละเอียด