ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

ทัวร์เกาหลี พบ 783 ช่วงวันเดินทาง จาก 32 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

JEJU SPECIAL SPRING 4D2N

ทัวร์โค๊ด TYUT181659
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน, ไร่ชาโอซุลลอค ภูเขาซองอัคม นมัสการพระ ณ วัดซันบังซา ชมปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง, ชมซอฟจิโกจิ ชมหมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป ชมยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินมังกร
เมนู ซีฟู๊ดนึ่ง สไตล์เกาะเชจู
ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี, ดาวทาวน์เมืองเชจู
3 ดาว
26 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
29 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62
30 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62
31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
Eastar Jet 4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 7,900 บ.
ดูรายละเอียด

ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 4D2N

ทัวร์โค๊ด TYUT190906
ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค ฮัลโหลคิตตี้ , ภูเขาซองอัค นมัสการพระ ณ วัดซันบังซา ชมทุ่งดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" ชมซอฟจิโกจิ , ชมยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง Haenyeo Museum , ชมยงดูอัมร็อค
ดิวตี้ฟรี , ดาวทาวน์เมืองเชจู
3 ดาว
31 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62
1 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62
2 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62
3 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62
4 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
7 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
8 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62
9 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62
10 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
14 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
15 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62
16 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62
18 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
22 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
23 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
24 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
29 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
30 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62
Eastar Jet 4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,800 บ.
ดูรายละเอียด

ROMANTIC JEJU IN MAY 4D2N

ทัวร์โค๊ด TYUT190915
ชมต้นฮงกาชินามู , น้ำตกซอนจียอน พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค , ภูเขาซองอัค นมัสการพระ ณ วัดซันบังซา ชมดอกไฮเดรนเยีย , ซอฟจิโกจิ หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" ยอดเขาซองซาน อิลจุลบง Woljeongri Beach , ยงดูอัมร็อค
ดิวตี้ฟรี , ดาวทาวน์เมืองเชจู
3 ดาว
1 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63
2 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
3 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
4 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63
5 พ.ค. 63 - 8 พ.ค. 63
6 พ.ค. 63 - 9 พ.ค. 63
7 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
8 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
9 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
10 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63
11 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63
12 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63
13 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
15 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63
16 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63
17 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63
18 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63
19 พ.ค. 63 - 22 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63
21 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63
22 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
23 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
24 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63
25 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63
26 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63
28 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63
30 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
31 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63
Eastar Jet 4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,000 บ.
ดูรายละเอียด

ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 4D2N

ทัวร์โค๊ด TYUT190907
ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค สวนส้มไร้เมล็ด , ภูเขาซองอัค นมัสการพระ ณ วัดซันบังซา ชมทุ่งดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ ชมหมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" ชมซอฟจิโกจิ , ชมยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง Woljeongri Beach , ชมยงดูอัมร็อค
ดิวตี้ฟรี , ดาวทาวน์เมืองเชจู
3 ดาว
1 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62
2 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62
5 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
6 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
7 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62
8 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62
9 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
14 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62
15 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
27 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
28 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
29 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62
30 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62
Eastar Jet 4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,800 บ.
ดูรายละเอียด

ROMANTIC JEJU IN APRIL 4D2N

ทัวร์โค๊ด TYUT190914
ชมต้นฮงกาชินามู , น้ำตกซอนจียอน พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค , ภูเขาซองอัค นมัสการพระ ณ วัดซันบังซา ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" ชมซอฟจิโกจิ , Woljeongri Beach ชมยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง , ยงดูอัมร็อค
Duty Free Shop , ดาวทาวน์เมืองเชจู
3 ดาว
13 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
14 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
15 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
16 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
17 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
18 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
19 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63
20 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63
21 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63
22 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
25 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
26 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63
27 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63
28 เม.ย. 63 - 1 พ.ค. 63
29 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63
30 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
Eastar Jet 4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,800 บ.
ดูรายละเอียด