ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

ทัวร์ลาว พบ 99 ช่วงวันเดินทาง จาก 12 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด TYUT181617
เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง ชมบรรยากาศของการ ตักบาตรข้าวเหนียว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า
ชอปปิ้ง ณ ตลาดมืด
3 ดาว
เดินทางช่วง
28 ก.ย. - 30 ก.ย. 61
Lao Airlines 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 8,888 บ.
ดูรายละเอียด

THE WONDERFUL SAPA 3D2N

ทัวร์โค๊ด TYUT180609
เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟ
เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET-หมู่บ้าน CAT CAT - หมู่บ้านตะวัน - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย
3 ดาว
29 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61
5 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61
2 พ.ย. 61 - 4 พ.ย. 61
10 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
1 ธ.ค. 61 - 3 ธ.ค. 61
9 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,888 บ.
ดูรายละเอียด

ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด TYUT181230
ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว” ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี
ช้อปปิ้ง....ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ท้องถิ่น
3 ดาว
29 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61 - 13 ต.ค. 61
13 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 20 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
28 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,900 บ.
ดูรายละเอียด

ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด TYUT181618
เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง ชมบรรยากาศของการ ตักบาตรข้าวเหนียว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า
ชอปปิ้ง ณ ตลาดมืด
3 ดาว
5 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61
9 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
8 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
Lao Airlines 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,499 บ.
ดูรายละเอียด

ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด TYUT181619
ชมบ้านท่าเรือหมู่บ้านประมงที่ใหญ่ที่สุด ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำซอง(สะพานส้ม) เดินเที่ยวชม เมืองวังเวียงยามราตรี อิสระให้ท่านได้เล่นน้ำ บลูลากูน 2 ชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช นมัสการ พระธาตุหลวง
3 ดาว
5 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61
13 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
2 พ.ย. 61 - 4 พ.ย. 61
3 พ.ย. 61 - 5 พ.ย. 61
9 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
10 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61
16 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
24 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
1 ธ.ค. 61 - 3 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
8 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
Lao Airlines 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,688 บ.
ดูรายละเอียด