ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

ทัวร์พม่า พบ 333 ช่วงวันเดินทาง จาก 30 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

SUPER SHOCK พม่า ไหว้พระวัดดัง 1 วัน

ทัวร์โค๊ด TYUT190764
นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ , เทพกระซิบ
เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
ตลาดสก๊อต
3 ดาว
19 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
3 ต.ค. 62 - 3 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
NOK Airlines 1วัน / เริ่มเพียง 4,499 บ.
ดูรายละเอียด

มหัศจรรย์..MYANMAR สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์โค๊ด TYUT191006
พิเศษสุด !! ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์กาบาเอ ร่วมทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร ครอบเกล้า ด้วยพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล
พิเศษ!! สลุดกุ้งมังกร , เป็ดปักกิ่ง
3 ดาว
29 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
6 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62
13 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
20 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
27 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
3 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62
10 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
17 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
24 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
1 ธ.ค. 62 - 2 ธ.ค. 62
4 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62
18 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62
22 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
25 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
Thai Lion Air 2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 7,900 บ.
ดูรายละเอียด

RGN5-8M Yangon holy 9 Yangon 2 Days

ทัวร์โค๊ด TYUT191613
ขอพรเทพทันใจ , สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง, เจ๊าทัตจี , เจดีย์กาบาเอ ,วัดพระเขี้ยวแก้ว ,วัดบารมี, เจดีย์มหาวิชยะ ,วัดพระหินอ่อน ,วัดพระเจ๊างาทัตจี
สลัดกุ้งมังกร
ตลาดสก็อต
3 ดาว
18 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
5 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
9 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
23 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
7 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
21 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
Myanmar Airways 2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 7,999 บ.
ดูรายละเอียด

มหัศจรรย์.....MYANMAR โปรจัดให้...บินไลอ้อนแอร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พัก 4 ดาว 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด TYUT191007
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวมอดอร์ , พระธาตุอินทร์แขวน , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำ + สลุดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง
3 ดาว
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
3 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62
4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
31 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62
1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62
6 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62
7 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62
21 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62
22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
28 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62
29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
2 ธ.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62
5 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62
12 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
19 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62
26 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62
27 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
Thai Lion Air 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 8,999 บ.
ดูรายละเอียด

พม่า ย่างกุ้ง หงสา [เลสโก นะโมเมียนมาร์] 3D2N

ทัวร์โค๊ด TYUT191414
สักการะ 3 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า เสริมบารมีกับพิธีมงคลเทินพระธาตุ พักอินทร์แขวน 1 คืน ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง สักการะพระหินอ่อน
พิเศษ เมนูกุ้งแม่น้ำเผา เป็ดปักกิ่ง และสลัดกุ้งมังกร
3 ดาว
19 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
Myanmar Airways 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 8,999 บ.
ดูรายละเอียด