ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

ทัวร์รัสเซีย พบ 163 ช่วงวันเดินทาง จาก 28 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6D3N

ทัวร์โค๊ด TYUT190781
จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ (Sparrow Hill) มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน มหาวิหารเซนต์บาซิล
ตลาดอิสไมโลโว่
3 ดาว
8 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62
15 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62
29 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62
6 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62
13 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62
27 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62
17 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62
7 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
5 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62
Mahan Air 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 27,999 บ.
ดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก ช็อกไพร์ซรีเทิร์น] 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด TYUT191022
ชมความอลังการพระราชวังเครมลิน ตื่นตาตื่นใจ โบสถ์อัสสัมชัญ
ช้อปปิ้งจุใจย่านดังห้างกุม ถนนอารบัต
3 ดาว
10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
16 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
Qatar Airways 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 29,999 บ.
ดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก ช็อคโกแลตปั่น] 6 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด TYUT190967
ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเครมลิน เที่ยวชมโบสถ์อัชสัมชัญแห่งเมืองซากอร์ส ชมความสวยงามของโบสถ์นิวเยรูซาเรม ถ่ายรูปเก๋ เก๋ ซายาร์ดเยปาร์ค สวนโคโลเมนสโกเย
ช้อปปิ้งตลาดอิสไมโลโว่
3 ดาว
2 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
13 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62
27 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62
20 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
31 ส.ค. 62 - 5 ก.ย. 62
7 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62
11 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
5 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
Etihad Airways 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 33,999 บ.
ดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก ช็อคโกแลตเปลี่ยนสี] 6 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด TYUT190968
ชมฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสีทั่วกรุงมอสโคว์ ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเครมลิน เที่ยวชมโบสถ์อัชสัมชัญแห่งเมืองซากอร์ส ชมความสวยงามของโบสถ์นิวเยรูซาเรม ถ่ายรูปเก๋ เก๋ ซายาร์ดเยปาร์ค สวนโคโลเมนสโกเย
ช้อปปิ้งตลาดอิสไมโลโว่
3 ดาว
14 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62
5 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62
9 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
Etihad Airways 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 33,999 บ.
ดูรายละเอียด

CIRCUS SUPER RUSSIA MOSCOW- ZAGORSK 6D 3N

ทัวร์โค๊ด TYUT182227
ชมความสวยงามสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) ชมเซอร์คัส Russian Circus
ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า GUM (ห้างกุม)
3 ดาว
22 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62
27 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62
21 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
Mahan Air 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 35,999 บ.
ดูรายละเอียด