ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

ทัวร์รัสเซีย พบ 284 ช่วงวันเดินทาง จาก 42 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

RUSSIA COLORFUL AUTUMN 6 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด TYUT180905
ชมสถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา ชมความงามของ พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย ชมสแปร์โร่ฮิลล์ จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
ช้อปปิ้งตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขายสินค้าพื้นเมือง
3 ดาว
26 ก.ค. 61 - 31 ก.ค. 61
1 ส.ค. 61 - 6 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61 - 15 ส.ค. 61
23 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61
6 ก.ย. 61 - 11 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61 - 2 ต.ค. 61
1 ต.ค. 61 - 6 ต.ค. 61
5 ต.ค. 61 - 10 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
Mahan Air 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 29,555 บ.
ดูรายละเอียด

RUSSIA GOOD DEAL 6D3N

ทัวร์โค๊ด TYUT180992
ชมความงามสถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ จุดชมวิวเนินเขาสแปโรฮิลล์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ / บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ พระราชวังเครมลิน / มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ / จัตุรัสแดง
ช้อปปิ้งตลาดใหญ่สุดของรัสเซีย IZMAILOVO MARKET / ห้างสรรพสินค้ากุม
3 ดาว
8 ก.ย. 61 - 13 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61
17 ก.ย. 61 - 22 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61
24 ก.ย. 61 - 29 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61 - 6 ต.ค. 61
3 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
6 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
16 พ.ย. 61 - 21 พ.ย. 61
27 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
30 พ.ย. 61 - 5 ธ.ค. 61
6 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61
9 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61
12 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
Etihad Airways 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 29,888 บ.
ดูรายละเอียด

SUPER RUSSIA MOSCOW - ZAGORSK

ทัวร์โค๊ด TYUT181146
เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Kremlin) /พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) /จัตุรัสแดง (RED SQUARE)
ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า GUM (ห้างกุม)
3 ดาว
19 ก.ค. 61 - 24 ก.ค. 61
26 ก.ค. 61 - 31 ก.ค. 61
27 ก.ค. 61 - 1 ส.ค. 61
9 ส.ค. 61 - 14 ส.ค. 61
23 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61
6 ก.ย. 61 - 11 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61
Mahan Air 6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 31,999 บ.
ดูรายละเอียด

โปรรัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส จัดจ้าน 6 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด TYUT180890
ชมการตกแต่งภายในของ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโก ชมสแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด ชมพระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย ชมจตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย ชมโบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชมสแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม Gum, ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต
3 ดาว
4 ต.ค. 61 - 9 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
11 พ.ย. 61 - 16 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61 - 28 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61 - 5 ธ.ค. 61
5 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61
Qatar Airways 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 33,888 บ.
ดูรายละเอียด

RUSSIA SHOCK PRICE 6D 3N

ทัวร์โค๊ด TYUT180303
ชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในโลก มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ /พระราชวังเครมลิน มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล /พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ มหาวิหารเซนต์ บาซิล /จัตุรัสแดง /ห้างสรรพสินค้ากุม จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์
Izmailovo Market
3 ดาว
26 ก.ค. 61 - 31 ก.ค. 61
9 ส.ค. 61 - 14 ส.ค. 61
23 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61
4 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61
Qatar Airways 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 35,888 บ.
ดูรายละเอียด