ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

ทัวร์ไต้หวัน พบ 589 ช่วงวันเดินทาง จาก 44 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

Wow!!! Taiwan 4D2N

ทัวร์โค๊ด TYUT170991
สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี - อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
3 ดาว
22 เม.ย. 61 - 25 เม.ย. 61
6 พ.ค. 61 - 9 พ.ค. 61
13 พ.ค. 61 - 16 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61 - 21 พ.ค. 61
20 พ.ค. 61 - 23 พ.ค. 61
1 มิ.ย. 61 - 4 มิ.ย. 61
3 มิ.ย. 61 - 6 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 61 - 11 มิ.ย. 61
24 มิ.ย. 61 - 27 มิ.ย. 61
1 ก.ค. 61 - 4 ก.ค. 61
8 ก.ค. 61 - 11 ก.ค. 61
15 ก.ค. 61 - 18 ก.ค. 61
22 ก.ค. 61 - 25 ก.ค. 61
5 ส.ค. 61 - 8 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61 - 3 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61 - 10 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
30 ก.ย. 61 - 3 ต.ค. 61
7 ต.ค. 61 - 10 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61
Thai Lion Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 9,555 บ.
ดูรายละเอียด

COYOTE TAIWAN (SEASON 2) 5D3N

ทัวร์โค๊ด TYUT180561
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี สะพานแขวน Jing-an อุทยานเหย่หลิ่ว ตึกไทเป 101 วัดหลงซานซื่อ สุดฟิน..แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,seafood เหย๋หลิ่ว
ช้อปปิ้งสามตลาดดัง ตลาดฟงเจี่ย ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
3 ดาว
20 เม.ย. 61 - 24 เม.ย. 61
25 เม.ย. 61 - 29 เม.ย. 61
26 เม.ย. 61 - 30 เม.ย. 61
28 เม.ย. 61 - 2 พ.ค. 61
2 พ.ค. 61 - 6 พ.ค. 61
3 พ.ค. 61 - 7 พ.ค. 61
4 พ.ค. 61 - 8 พ.ค. 61
9 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61
10 พ.ค. 61 - 14 พ.ค. 61
11 พ.ค. 61 - 15 พ.ค. 61
16 พ.ค. 61 - 20 พ.ค. 61
17 พ.ค. 61 - 21 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61 - 22 พ.ค. 61
23 พ.ค. 61 - 27 พ.ค. 61
24 พ.ค. 61 - 28 พ.ค. 61
25 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61
26 พ.ค. 61 - 30 พ.ค. 61
27 พ.ค. 61 - 31 พ.ค. 61
4 ก.ค. 61 - 8 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61 - 15 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61 - 29 ก.ค. 61
26 ก.ค. 61 - 30 ก.ค. 61
27 ก.ค. 61 - 31 ก.ค. 61
1 ส.ค. 61 - 5 ส.ค. 61
8 ส.ค. 61 - 12 ส.ค. 61
9 ส.ค. 61 - 13 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61 - 14 ส.ค. 61
15 ส.ค. 61 - 19 ส.ค. 61
18 ส.ค. 61 - 22 ก.ค. 61
22 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
5 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
26 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 61
5 ต.ค. 61 - 9 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
13 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61
17 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61
24 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61
Thai Lion Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,555 บ.
ดูรายละเอียด

ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด TYUT180073
เมนูพิเศษ ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว
ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป 101 กระเช้าเมาคง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ต
3 ดาว
26 เม.ย. 61 - 29 เม.ย. 61
3 พ.ค. 61 - 6 พ.ค. 61
10 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61
17 พ.ค. 61 - 20 พ.ค. 61
24 พ.ค. 61 - 27 พ.ค. 61
31 พ.ค. 61 - 3 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 61 - 11 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61
6 ก.ค. 61 - 9 ก.ค. 61
20 ก.ค. 61 - 23 ก.ค. 61
26 ก.ค. 61 - 29 ก.ค. 61
10 ส.ค. 61 - 13 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61
6 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
4 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
Tiger Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,888 บ.
ดูรายละเอียด

TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ 5D3N

ทัวร์โค๊ด TYUT180686
ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ปล่อยโคมขงหมิง
เมนูชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์), เสี่ยวหลงเปา
ช้อปปิ้งฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต, ซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต, ย่านซีเหมินติง
4 ดาว
1 พ.ค. 61 - 5 พ.ค. 61
8 พ.ค. 61 - 12 พ.ค. 61
10 พ.ค. 61 - 14 พ.ค. 61
12 พ.ค. 61 - 16 พ.ค. 61
15 พ.ค. 61 - 19 พ.ค. 61
19 พ.ค. 61 - 23 พ.ค. 61
22 พ.ค. 61 - 26 พ.ค. 61
25 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61
26 พ.ค. 61 - 30 พ.ค. 61
29 พ.ค. 61 - 2 มิ.ย. 61
2 มิ.ย. 61 - 6 มิ.ย. 61
5 มิ.ย. 61 - 9 มิ.ย. 61
7 มิ.ย. 61 - 11 มิ.ย. 61
12 มิ.ย. 61 - 16 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61 - 23 มิ.ย. 61
20 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61
26 มิ.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. 61 - 2 ก.ค. 61
3 ก.ค. 61 - 7 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61 - 14 ก.ค. 61
17 ก.ค. 61 - 21 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61 - 29 ก.ค. 61
27 ก.ค. 61 - 31 ก.ค. 61
4 ส.ค. 61 - 8 ส.ค. 61
7 ส.ค. 61 - 11 ส.ค. 61
9 ส.ค. 61 - 13 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61 - 14 ส.ค. 61
18 ส.ค. 61 - 22 ส.ค. 61
21 ส.ค. 61 - 25 ส.ค. 61
25 ส.ค. 61 - 29 ส.ค. 61
1 ก.ย. 61 - 5 ก.ย. 61
8 ก.ย. 61 - 12 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61 - 15 ก.ย. 61
15 ก.ย. 61 - 19 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61 - 22 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61 - 29 ก.ย. 61
Nok Scoot 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,987 บ.
ดูรายละเอียด

ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

ทัวร์โค๊ด TYUT180391
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ปล่อยโคมที่ผิงซี ชมวิวบนตึกไทเป 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+เมนู Seafood เหย่หลิ่ว
ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต
3 ดาว
20 เม.ย. 61 - 24 เม.ย. 61
21 เม.ย. 61 - 25 เม.ย. 61
27 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61
28 เม.ย. 61 - 2 พ.ค. 61
4 พ.ค. 61 - 8 พ.ค. 61
5 พ.ค. 61 - 9 พ.ค. 61
11 พ.ค. 61 - 15 พ.ค. 61
12 พ.ค. 61 - 16 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61 - 22 พ.ค. 61
19 พ.ค. 61 - 23 พ.ค. 61
25 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61
26 พ.ค. 61 - 30 พ.ค. 61
1 มิ.ย. 61 - 5 มิ.ย. 61
2 มิ.ย. 61 - 6 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 61 - 12 มิ.ย. 61
9 มิ.ย. 61 - 13 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61 - 19 มิ.ย. 61
16 มิ.ย. 61 - 20 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 61 - 26 มิ.ย. 61
23 มิ.ย. 61 - 27 มิ.ย. 61
30 มิ.ย. 61 - 4 ก.ค. 61
Nok Scoot 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,888 บ.
ดูรายละเอียด