ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

ทัวร์ไต้หวัน พบ 624 ช่วงวันเดินทาง จาก 62 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

Wow!!! Taiwan 4D2N

ทัวร์โค๊ด TYUT170991
สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี - อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101
ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
3 ดาว
5 ส.ค. 61 - 8 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61 - 3 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61 - 10 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61
30 ก.ย. 61 - 3 ต.ค. 61
7 ต.ค. 61 - 10 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61
28 ต.ค. 61 - 31 ต.ค. 61
Thai Lion Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 9,555 บ.
ดูรายละเอียด

ไต้หวัน เกาสง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด TYUT181179
นมัสการพระโพธิสัตว์องค์ใหญ่ 108 เมตร ณ วัดฝอกวงซาน ชมความสวยงามของทะเลสาบดอกบัว / ขึ้น เจดีย์มังกรเจดีย์เสือ ชมสถานีรถไฟที่สวยที่สุด DOME OF LIGHT FORMOSA BOULEVARD STATION
ช้อปปิ้งจุใจย่านดังของเกาสง..ซินจูเจียง..EDA OUTLET MALL..ลุ่ยเฟิงไนท์มาร์เกต
3 ดาว
20 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61
21 ก.ค. 61 - 23 ก.ค. 61
Thai Smile Airways 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.
ดูรายละเอียด

ฟอร์โมซ่า คือไต้หวัน เกาสง D.I.Y. 3D2N

ทัวร์โค๊ด TYUT181135
นมัสการพระโพธิสัตว์องค์ใหญ่ 108 เมตร ณ วัดฝอกวงซาน ชมความสวยงามของทะเลสาบดอกบัว / ขึ้น เจดีย์มังกรเจดีย์เสือ ชมสถานีรถไฟที่สวยที่สุด DOME OF LIGHT FORMOSA BOULEVARD STATION
ช้อปปิ้งซินจูเจียง /ลุ่ยเฟิงไนท์มาร์เกต /EDA OUTLET MALL
3 ดาว
20 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61
21 ก.ค. 61 - 23 ก.ค. 61
Thai Smile Airways 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,991 บ.
ดูรายละเอียด

ไต้หวัน ปลื้มปริ่ม 4วัน3คืน

ทัวร์โค๊ด TYUT180994
💓 แช่น้ำแร่ส่วนในห้องพัก 💓 🌷ล่องเรือทะเลสาบ 🌷นมัสการเทพเจ้ากวนอู ณ วัด้หวิ่นหวู่ 🌷อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ 🌷ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง
3 ดาว
3 ส.ค. 61 - 6 ส.ค. 61
29 ก.ย. 61 - 2 ต.ค. 61
Tiger Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,999 บ.
ดูรายละเอียด

COYOTE TAIWAN ต้นตำหรับ 5D3N

ทัวร์โค๊ด TYUT180561
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี สะพานแขวน Jing-an อุทยานเหย่หลิ่ว ตึกไทเป 101 วัดหลงซานซื่อ สุดฟิน..แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,seafood เหย๋หลิ่ว
ช้อปปิ้งสามตลาดดัง ตลาดฟงเจี่ย ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
3 ดาว
25 ก.ค. 61 - 29 ก.ค. 61
26 ก.ค. 61 - 30 ก.ค. 61
27 ก.ค. 61 - 31 ก.ค. 61
1 ส.ค. 61 - 5 ส.ค. 61
8 ส.ค. 61 - 12 ส.ค. 61
9 ส.ค. 61 - 13 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61 - 14 ส.ค. 61
15 ส.ค. 61 - 19 ส.ค. 61
18 ส.ค. 61 - 22 ก.ค. 61
22 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
3 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 61
5 ต.ค. 61 - 9 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
13 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61
17 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61
24 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
15 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61
16 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61 - 27 พ.ย. 61
29 พ.ย. 61 - 3 ธ.ค. 61
30 พ.ย. 61 - 4 ธ.ค. 61
1 ธ.ค. 61 - 5 ธ.ค. 61
2 ธ.ค. 61 - 6 ธ.ค. 61
4 ธ.ค. 61 - 8 ธ.ค. 61
5 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
6 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61
8 ธ.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61
26 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62
1 ม.ค. 62 - 5 ม.ค. 62
Thai Lion Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,555 บ.
ดูรายละเอียด