ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

ทัวร์ไต้หวัน พบ 490 ช่วงวันเดินทาง จาก 45 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ไต้หวัน จัดเต็มไทเป [เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่] 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด TYUT190969
ดินแดนสวรรค์ถูกใจขาช้อป กับแหล่งช้อปปิ้งโดนใจ ลิ้มลองอาหารสตรีทฟู้ด เที่ยวจัดเต็มเมืองไทเป
เสี่ยวหลงเปา , พระกระโดดกำแพง
ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง
3 ดาว
3 มิ.ย. 62 - 6 มิ.ย. 62
10 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62
17 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62
24 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62
Nok Scoot 4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.
ดูรายละเอียด

WOW TAIWAN 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด TYUT190790
สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี อุทยานเหย๋หลิ่ว , หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น , ตึกไทเป 101
ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
3 ดาว
4 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
18 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62
1 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
1 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62
8 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62
15 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
29 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62
2 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62
16 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62
Thai Lion Air 4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,455 บ.
ดูรายละเอียด

TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด TYUT182276
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่ อุทยานเหย่หลิว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
3 ดาว
14 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
21 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
6 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62
20 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62
8 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
7 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
14 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
2 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62
6 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
9 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
Thai Lion Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 10,555 บ.
ดูรายละเอียด

BEST PRICE TAIWAN 4วัน2คืน

ทัวร์โค๊ด TYUT190787
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
3 ดาว
5 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
9 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62
23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
Thai Lion Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 10,900 บ.
ดูรายละเอียด

ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

ทัวร์โค๊ด TYUT190709
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช้อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
เมนูพิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน , เสี่ยวหลงเปา , STREAMER FEAST
ช้อปปิ้งซีเหมินติง , ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต , ฟ่งเจีย ไนท์มาร์เก็ต
3 ดาว
1 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62
2 มิ.ย. 62 - 6 มิ.ย. 62
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62
8 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62
9 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62
12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62
16 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62
19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
22 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62
23 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62
26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
29 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62
30 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62
4 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62
11 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62
17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62
18 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62
25 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
Nok Scoot 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,888 บ.
ดูรายละเอียด