ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

ทัวร์ไต้หวัน พบ 240 ช่วงวันเดินทาง จาก 29 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

Wow!!! Taiwan 4D2N

ทัวร์โค๊ด TYUT170991
สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี - อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
3 ดาว
20 ก.พ. 61 - 23 ก.พ. 61
6 มี.ค. 61 - 9 มี.ค. 61
13 มี.ค. 61 - 16 มี.ค. 61
20 มี.ค. 61 - 23 มี.ค. 61
21 มี.ค. 61 - 24 มี.ค. 61
Thai Lion Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.
ดูรายละเอียด

ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด TYUT180073
เมนูพิเศษ ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว
ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป 101 กระเช้าเมาคง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ต
3 ดาว
29 มี.ค. 61 - 1 เม.ย. 61
5 เม.ย. 61 - 8 เม.ย. 61
19 เม.ย. 61 - 22 เม.ย. 61
26 เม.ย. 61 - 29 เม.ย. 61
3 พ.ค. 61 - 6 พ.ค. 61
10 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61
17 พ.ค. 61 - 20 พ.ค. 61
24 พ.ค. 61 - 27 พ.ค. 61
31 พ.ค. 61 - 3 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 61 - 11 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61
6 ก.ค. 61 - 9 ก.ค. 61
20 ก.ค. 61 - 23 ก.ค. 61
26 ก.ค. 61 - 29 ก.ค. 61
10 ส.ค. 61 - 13 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61
6 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
4 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
Tiger Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,888 บ.
ดูรายละเอียด

Excellent Taiwan 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด TYUT170818
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เมนูพิเศษ Sea Food เหย่หลิว ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ไทจง ไทเป ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ร้านดิวตี้ฟรี ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต จิ่วเฟิ่น เหย๋หลิ๋ว ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
27 ม.ค. 61 - 31 ม.ค. 61
10 ก.พ. 61 - 14 ก.พ. 61
3 มี.ค. 61 - 7 มี.ค. 61
10 มี.ค. 61 - 14 มี.ค. 61
14 มี.ค. 61 - 18 มี.ค. 61
20 มี.ค. 61 - 24 มี.ค. 61
Nok Scoot 5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 13,888 บ.
ดูรายละเอียด

Taiwan Cherry Blossom 5วัน3คืน

ทัวร์โค๊ด TYUT170819
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
เมนูพิเศษ ชาบูไต้หวัน Seafood เหย่หลิว
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินวู่ - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านดิวตี้ฟรี - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ถ่ายรูป ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
31 ม.ค. 61 - 4 ก.พ. 61
1 ก.พ. 61 - 5 ก.พ. 61
4 ก.พ. 61 - 8 ก.พ. 61
5 ก.พ. 61 - 9 ก.พ. 61
7 ก.พ. 61 - 11 ก.พ. 61
8 ก.พ. 61 - 12 ก.พ. 61
19 ก.พ. 61 - 23 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61 - 25 ก.พ. 61
22 ก.พ. 61 - 26 ก.พ. 61
25 ก.พ. 61 - 1 มี.ค. 61
26 ก.พ. 61 - 2 มี.ค. 61
28 ก.พ. 61 - 4 มี.ค. 61
1 มี.ค. 61 - 5 มี.ค. 61
4 มี.ค. 61 - 8 มี.ค. 61
5 มี.ค. 61 - 9 มี.ค. 61
7 มี.ค. 61 - 11 มี.ค. 61
8 มี.ค. 61 - 12 มี.ค. 61
11 มี.ค. 61 - 15 มี.ค. 61
12 มี.ค. 61 - 16 มี.ค. 61
14 มี.ค. 61 - 18 มี.ค. 61
15 มี.ค. 61 - 19 มี.ค. 61
18 มี.ค. 61 - 22 มี.ค. 61
19 มี.ค. 61 - 23 มี.ค. 61
Nok Scoot 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,988 บ.
ดูรายละเอียด

COYOTE TAIWAN 5D3N

ทัวร์โค๊ด TYUT170817
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี สะพานแขวน Jing - an แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
เนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี,บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน,seafood เหย่หลิ่ว
ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินอู่ -เครื่องสำอาง-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก- ดิวตี้ฟรี -ซื่อหลินไนท์- ผิงซี-ซื่อเฟิ่น -เหย๋หลิ่ว– ตึกไทเป 101–ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง-พักอาบน้ำแร่
3 ดาว
24 ม.ค. 61 - 28 ม.ค. 61
25 ม.ค. 61 - 29 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61 - 30 ม.ค. 61
31 ม.ค. 61 - 4 ก.พ. 61
1 ก.พ. 61 - 5 ก.พ. 61
2 ก.พ. 61 - 6 ก.พ. 61
7 ก.พ. 61 - 11 ก.พ. 61
8 ก.พ. 61 - 12 ก.พ. 61
9 ก.พ. 61 - 13 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61 - 18 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61 - 19 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61 - 20 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61 - 25 ก.พ. 61
22 ก.พ. 61 - 26 ก.พ. 61
23 ก.พ. 61 - 27 ก.พ. 61
28 ก.พ. 61 - 4 มี.ค. 61
1 มี.ค. 61 - 5 มี.ค. 61
2 มี.ค. 61 - 6 มี.ค. 61
7 มี.ค. 61 - 11 มี.ค. 61
8 มี.ค. 61 - 12 มี.ค. 61
14 มี.ค. 61 - 18 มี.ค. 61
15 มี.ค. 61 - 19 มี.ค. 61
16 มี.ค. 61 - 20 มี.ค. 61
Thai Lion Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,777 บ.
ดูรายละเอียด