ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

ทัวร์ไต้หวัน พบ 551 ช่วงวันเดินทาง จาก 63 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

แพ็คเก็จเที่ยวไทเป 3 วัน หรือ 4 วัน

ทัวร์โค๊ด TYUT200121
ทัวร์ไทเปเต็มวัน กำหนดวันเดินทาง:เฉพาะวันเสาร์และ อาทิตย์เท่านั้น เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป สถานที่เที่ยวสำคัญ ทำเนียบประธานาธิบดี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน ปล่อยโคมสือเฟิน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
3 ดาว
1 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
1 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
1 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 4,600 บ.
ดูรายละเอียด

แพ็คเก็จเที่ยวไทเป 4 วัน Muslim FIT TAIWAN (สำหรับชาวมุสลิม เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป)

ทัวร์โค๊ด TYUT201022
อุทยานเย๋หลิ่ว ร้านพายสับปะรด อาหารกลางวันฮาลาลสไตล์ไทย ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิว) ปล่อยโคมสือเฟิน(ไม่รวมค่าโคม) ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น/แวะถ่ายภาพเจียงไคเช็ค เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
3 ดาว
1 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
1 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
1 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 7,200 บ.
ดูรายละเอียด

BEST PRICE TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด TYUT200770
3 ดาว
8 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
15 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
5 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63
4 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63
13 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63
10 มิ.ย. 63 - 13 มิ.ย. 63
17 มิ.ย. 63 - 20 มิ.ย. 63
Thai Lion Air 4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.
ดูรายละเอียด

ไต้หวัน ซากุระฟรุ้งฟริ้ง 4D3N

ทัวร์โค๊ด TYUT201056
3 ดาว
เดินทางช่วง
20 มี.ค. - 23 มี.ค. 63
Thai Viet Jet Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 10,777 บ.
ดูรายละเอียด

WOW TAIWAN เที่ยวไฮไลท์ไทเป 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด TYUT200769
3 ดาว
3 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63
31 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63
7 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63
28 เม.ย. 63 - 1 พ.ค. 63
Thai Lion Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 10,789 บ.
ดูรายละเอียด