ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

HONGKONG MACAU 4D3Nรหัสสินค้า: TYUT170095

HONGKONG MACAU 4D3N
เดินทางช่วง
4 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61 (4 ช่วงวันเดินทาง)
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 22,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 4 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61 22,900 30,900 แสดง รับจอง 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
30,900 22,900 21,900 20,900
event 12 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61 22,900 30,900 แสดง รับจอง 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
30,900 22,900 21,900 20,900
event 18 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61 22,900 30,900 แสดง รับจอง 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
30,900 22,900 21,900 20,900
event 27 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61 22,900 30,900 แสดง รับจอง 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
30,900 22,900 21,900 20,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง