ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

ฮานอย ฮาลอง ฟานซิปัน ซาปา นิงก์บิงก์ 5 วัน 4 คืนรหัสสินค้า: TYUT170405

ฮานอย ฮาลอง ฟานซิปัน ซาปา นิงก์บิงก์ 5 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
18 ก.พ. 62 - 29 มี.ค. 62 (11 ช่วงวันเดินทาง)
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 18 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62 14,900 18,900 แสดง รับจอง 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,900 14,900 14,900 13,900
event 20 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62 14,900 18,900 แสดง รับจอง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,900 14,900 14,900 13,900
event 25 ก.พ. 62 - 1 มี.ค. 62 14,900 18,900 แสดง รับจอง 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,900 14,900 14,900 13,900
event 27 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62 14,900 18,900 แสดง รับจอง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,900 14,900 14,900 13,900
event 4 มี.ค. 62 - 8 มี.ค. 62 13,900 17,900 แสดง รับจอง 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
17,900 13,900 13,900 12,900
event 6 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 14,900 18,900 แสดง รับจอง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,900 14,900 14,900 13,900
event 11 มี.ค. 62 - 15 มี.ค. 62 13,900 17,900 แสดง รับจอง 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
17,900 13,900 13,900 12,900
event 13 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 14,900 18,900 แสดง รับจอง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,900 14,900 14,900 13,900
event 18 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62 13,900 17,900 แสดง รับจอง 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
17,900 13,900 13,900 12,900
event 20 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62 14,900 18,900 แสดง รับจอง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,900 14,900 14,900 13,900
event 25 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62 13,900 17,900 แสดง รับจอง 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
17,900 13,900 13,900 12,900
ดูเพิ่มเติม (1 ช่วงวันเดินทาง)
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง