ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์ 8 วัน **เที่ยวเต็มอิ่ม ไฟท์กลับดึก **รหัสสินค้า: TYUT170710

รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์ 8 วัน **เที่ยวเต็มอิ่ม ไฟท์กลับดึก **
เดินทางช่วง
24 ม.ค. 61 - 1 มิ.ย. 61 (14 ช่วงวันเดินทาง)
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 54,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 24 ม.ค. 61 - 31 ม.ค. 61 54,900 64,900 แสดง รับจอง 31 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
64,900 54,900 54,900 52,900
event 16 ก.พ. 61 - 23 ก.พ. 61 54,900 64,900 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
64,900 54,900 54,900 52,900
event 27 ก.พ. 61 - 6 มี.ค. 61 54,900 64,900 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
64,900 54,900 54,900 52,900
event 8 มี.ค. 61 - 15 มี.ค. 61 54,900 64,900 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
64,900 54,900 54,900 52,900
event 15 มี.ค. 61 - 22 มี.ค. 61 54,900 64,900 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
64,900 54,900 54,900 52,900
event 30 มี.ค. 61 - 6 เม.ย. 61 54,900 64,900 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
64,900 54,900 54,900 52,900
event 2 เม.ย. 61 - 9 เม.ย. 61 57,900 67,900 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
67,900 57,900 57,900 55,900
event 10 เม.ย. 61 - 17 เม.ย. 61 64,900 74,900 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
74,900 64,900 64,900 62,900
event 12 เม.ย. 61 - 19 เม.ย. 61 64,900 74,900 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
74,900 64,900 64,900 62,900
event 20 เม.ย. 61 - 27 เม.ย. 61 57,900 67,900 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
67,900 57,900 57,900 55,900
event 24 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61 57,900 67,900 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
67,900 57,900 57,900 55,900
event 26 เม.ย. 61 - 3 พ.ค. 61 57,900 67,900 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
67,900 57,900 57,900 55,900
event 11 พ.ค. 61 - 18 พ.ค. 61 57,900 67,900 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
67,900 57,900 57,900 55,900
event 25 พ.ค. 61 - 1 มิ.ย. 61 57,900 67,900 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
67,900 57,900 57,900 55,900
ดูเพิ่มเติม (4 ช่วงวันเดินทาง)
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง