ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืนรหัสสินค้า: TYUT170947

 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน
เดินทางช่วง
23 ม.ค. 61 - 2 พ.ค. 61 (8 ช่วงวันเดินทาง)
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 58,999 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 23 ม.ค. 61 - 30 ม.ค. 61 58,999 68,499 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
68,499 58,999 56,999 54,999
event 8 ก.พ. 61 - 15 ก.พ. 61 58,999 68,499 แสดง รับจอง 30 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
68,499 58,999 56,999 54,999
event 22 ก.พ. 61 - 1 มี.ค. 61 58,999 68,499 แสดง รับจอง 30 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
68,499 58,999 56,999 54,999
event 8 มี.ค. 61 - 15 มี.ค. 61 58,999 68,499 แสดง รับจอง 30 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
68,499 58,999 56,999 54,999
event 22 มี.ค. 61 - 29 มี.ค. 61 58,999 68,499 แสดง รับจอง 30 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
68,499 58,999 56,999 54,999
event 5 เม.ย. 61 - 12 เม.ย. 61 67,999 77,499 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
77,499 67,999 65,999 63,999
event 10 เม.ย. 61 - 17 เม.ย. 61 67,999 77,499 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
77,499 67,999 65,999 63,999
event 25 เม.ย. 61 - 2 พ.ค. 61 67,999 77,499 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
77,499 67,999 65,999 63,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง