ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน รหัสสินค้า: TYUT180012

ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
10 พ.ค. 61 - 1 ก.ค. 61 (4 ช่วงวันเดินทาง)
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 20,999 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 10 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61 20,999 24,499 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
24,499 20,999 20,999 20,999
event 26 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61 24,999 28,499 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
28,499 24,999 24,999 24,999
event 14 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61 20,999 24,499 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
24,499 20,999 20,999 20,999
event 28 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61 20,999 24,499 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
24,499 20,999 20,999 20,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง