ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

SUDWOW อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8วัน 5คืนรหัสสินค้า: TYUT180072

SUDWOW อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน
เดินทางช่วง
5 พ.ค. 61 - 23 มิ.ย. 61 (4 ช่วงวันเดินทาง)
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 69,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 5 พ.ค. 61 - 12 พ.ค. 61 69,900 82,400 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
82,400 69,900 69,900 69,900
event 22 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61 69,900 82,400 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
82,400 69,900 69,900 69,900
event 2 มิ.ย. 61 - 9 มิ.ย. 61 69,900 82,400 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
82,400 69,900 69,900 69,900
event 16 มิ.ย. 61 - 23 มิ.ย. 61 69,900 82,400 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
82,400 69,900 69,900 69,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง