ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน 4 คืนรหัสสินค้า: TYUT180168

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
27 มี.ค. 61 - 1 ก.ค. 61 (7 ช่วงวันเดินทาง)
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 72,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 27 มี.ค. 61 - 1 เม.ย. 61 76,900 87,400 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
87,400 76,900 73,900 72,900
event 3 เม.ย. 61 - 8 เม.ย. 61 76,900 87,400 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
87,400 76,900 73,900 72,900
event 17 เม.ย. 61 - 22 เม.ย. 61 76,900 87,400 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
87,400 76,900 73,900 72,900
event 1 พ.ค. 61 - 6 พ.ค. 61 72,900 83,400 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
83,400 72,900 69,900 68,900
event 29 พ.ค. 61 - 3 มิ.ย. 61 72,900 83,400 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
83,400 72,900 69,900 68,900
event 12 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61 72,900 83,400 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
83,400 72,900 69,900 68,900
event 26 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61 72,900 83,400 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
83,400 72,900 69,900 68,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง