ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

Italy Milan Switzerland 7D4Nรหัสสินค้า: TYUT180244

Italy Milan Switzerland 7D4N
เดินทางช่วง
26 เม.ย. 61 - 18 ส.ค. 61 (8 ช่วงวันเดินทาง)
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 42,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 26 เม.ย. 61 - 2 พ.ค. 61 42,900 52,900 แสดง รับจอง 31 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
52,900 42,900 42,900 40,900
event 24 พ.ค. 61 - 30 พ.ค. 61 42,900 52,900 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
52,900 42,900 42,900 40,900
event 13 มิ.ย. 61 - 19 มิ.ย. 61 42,900 52,900 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
52,900 42,900 42,900 40,900
event 4 ก.ค. 61 - 10 ก.ค. 61 42,900 52,900 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
52,900 42,900 42,900 40,900
event 24 ก.ค. 61 - 30 ก.ค. 61 42,900 52,900 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
52,900 42,900 42,900 40,900
event 26 ก.ค. 61 - 1 ส.ค. 61 42,900 52,900 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
52,900 42,900 42,900 40,900
event 8 ส.ค. 61 - 14 ส.ค. 61 42,900 52,900 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
52,900 42,900 42,900 40,900
event 12 ส.ค. 61 - 18 ส.ค. 61 45,900 55,900 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
55,900 45,900 45,900 43,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง