ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

SCANDINEVIA SHOCK PRICE 8D 5Nรหัสสินค้า: TYUT180296

SCANDINEVIA SHOCK PRICE 8D 5N
เดินทางช่วง
24 ส.ค. 61 - 28 ก.ย. 61 (3 ช่วงวันเดินทาง)
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 55,888 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 24 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61 62,888 75,888 แสดง รับจอง 31 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
75,888 62,888 62,888 61,888
event 7 ก.ย. 61 - 14 ก.ย. 61 55,888 68,888 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
68,888 55,888 55,888 54,888
event 21 ก.ย. 61 - 28 ก.ย. 61 55,888 68,888 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
68,888 55,888 55,888 54,888
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง