ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

TOKYO SUMMER SUPER CHIC 5DAYS 3NIGHTSรหัสสินค้า: TYUT180716

TOKYO SUMMER SUPER CHIC 5DAYS 3NIGHTS
เดินทางช่วง
27 มิ.ย. 61 - 16 ก.ย. 61 (11 ช่วงวันเดินทาง)
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 22,222 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 27 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61 22,222 30,222 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
30,222 22,222 22,222 22,222
event 11 ก.ค. 61 - 15 ก.ค. 61 25,900 33,900 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
33,900 25,900 25,900 25,900
event 25 ก.ค. 61 - 29 ก.ค. 61 27,900 35,900 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
35,900 27,900 27,900 27,900
event 26 ก.ค. 61 - 30 ก.ค. 61 29,900 37,900 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
37,900 29,900 29,900 29,900
event 1 ส.ค. 61 - 5 ส.ค. 61 25,900 33,900 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
33,900 25,900 25,900 25,900
event 9 ส.ค. 61 - 13 ส.ค. 61 27,900 35,900 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
35,900 27,900 27,900 27,900
event 15 ส.ค. 61 - 19 ส.ค. 61 27,900 35,900 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
35,900 27,900 27,900 27,900
event 23 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61 25,900 33,900 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
33,900 25,900 25,900 25,900
event 29 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61 25,900 33,900 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
33,900 25,900 25,900 25,900
event 5 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61 25,900 33,900 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
33,900 25,900 25,900 25,900
event 12 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61 25,900 33,900 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
33,900 25,900 25,900 25,900
ดูเพิ่มเติม (1 ช่วงวันเดินทาง)
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง