ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

CLASSIC EAST EUROPE 2 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืนรหัสสินค้า: TYUT181288

CLASSIC EAST EUROPE 2 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 61 - 7 ม.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 84,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 28 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62 84,900 98,800 แสดง รับจอง 36 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
98,800 84,900 84,900 84,900
event 29 ธ.ค. 61 - 7 ม.ค. 62 84,900 98,800 แสดง รับจอง 36 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
98,800 84,900 84,900 84,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง