ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน รหัสสินค้า: TYUT181323

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน
เดินทางช่วง
30 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 82,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 30 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62 82,900 90,800 แสดง รับจอง 36 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
90,800 82,900 82,900 82,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง