ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

ฮอกไกโด ตามรอยหนังแฟนเดย์ 6วัน 4คืน รหัสสินค้า: TYUT181581

ฮอกไกโด ตามรอยหนังแฟนเดย์ 6วัน 4คืน
เดินทางช่วง
20 ธ.ค. 61 - 18 ก.พ. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 53,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 20 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61 53,900 63,800 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
63,800 53,900 52,900 50,900
event 21 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61 61,900 71,800 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
71,800 61,900 60,900 58,900
event 22 ธ.ค. 61 - 27 ธ.ค. 61 58,900 68,800 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
68,800 58,900 57,900 55,900
event 29 ม.ค. 62 - 3 ก.พ. 62 57,900 67,800 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
67,800 57,900 55,900 53,900
event 13 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62 58,900 71,800 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
71,800 58,900 57,900 55,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง