ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

FANTASTIC VIETNAM ฮานอย – ฮาลอง - สวนสนุก Sun World 3 วัน 2 คืนรหัสสินค้า: TYUT181589

FANTASTIC VIETNAM ฮานอย – ฮาลอง - สวนสนุก Sun World 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
29 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 29 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 9,900 11,800 แสดง รับจอง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
11,800 9,900 9,900 9,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง