ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

เฉิงตู...ยำหอยแครง ภูเขาหิมะซีหลิง ง้อไบ๊ เล่อซาน 6 วัน 5 คืนรหัสสินค้า: TYUT181639

เฉิงตู...ยำหอยแครง ภูเขาหิมะซีหลิง ง้อไบ๊ เล่อซาน 6 วัน 5 คืน
เดินทางช่วง
21 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
6วัน 5คืน / SOLD OUT

รายละเอียดการเดินทาง