ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน รหัสสินค้า: TYUT181705

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน
เดินทางช่วง
25 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 62,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 25 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 62,900 72,900 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
72,900 62,900 62,900 60,900
event 27 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62 62,900 72,900 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
72,900 62,900 62,900 60,900
event 28 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62 62,900 72,900 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
72,900 62,900 62,900 60,900
event 29 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62 62,900 72,900 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
72,900 62,900 62,900 60,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง