ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

เเกรนด์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์เเขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ 6 วัน 5 คืนรหัสสินค้า: TYUT181850

เเกรนด์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์เเขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ 6 วัน 5 คืน
เดินทางช่วง
5 ธ.ค. 61 - 5 พ.ค. 62 (9 ช่วงวันเดินทาง)
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 28,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 5 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61 33,900 39,900 แสดง รับจอง 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
39,900 33,900 33,500 32,900
event 26 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 31,900 37,900 แสดง รับจอง 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
37,900 31,900 31,500 30,900
event 30 ม.ค. 62 - 4 ก.พ. 62 31,900 37,900 แสดง รับจอง 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
37,900 31,900 31,500 30,900
event 6 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62 31,900 37,900 แสดง รับจอง 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
37,900 31,900 31,500 30,900
event 20 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62 31,900 37,900 แสดง รับจอง 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
37,900 31,900 31,500 30,900
event 12 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 30,900 36,900 แสดง รับจอง 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
36,900 30,900 30,500 29,900
event 2 เม.ย. 62 - 7 เม.ย. 62 30,900 36,900 แสดง รับจอง 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
36,900 30,900 30,500 29,900
event 9 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62 29,900 35,900 แสดง รับจอง 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
35,900 29,900 29,500 28,900
event 30 เม.ย. 62 - 5 พ.ค. 62 28,900 34,900 แสดง รับจอง 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
34,900 28,900 28,500 27,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง