ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION 6 วัน 4 คืนรหัสสินค้า: TYUT181888

POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION 6 วัน  4 คืน
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 74,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 28 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 74,900 87,800 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
87,800 73,900 68,900 65,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง