ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

บินตรง จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ทะเลสาบเป่าเฟิงหู 5 วัน 4 คืนรหัสสินค้า: TYUT181890

บินตรง จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ทะเลสาบเป่าเฟิงหู 5 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
29 ต.ค. 61 - 4 ม.ค. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 20,888 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 29 ต.ค. 61 - 2 พ.ย. 61 20,888 25,388 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
25,388 20,888 20,888 20,888
event 6 พ.ย. 61 - 10 พ.ย. 61 21,888 26,388 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
26,388 21,888 21,888 21,888
event 12 พ.ย. 61 - 16 พ.ย. 61 21,888 26,388 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
26,388 21,888 21,888 21,888
event 19 พ.ย. 61 - 23 พ.ย. 61 21,888 26,388 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
26,388 21,888 21,888 21,888
event 26 พ.ย. 61 - 30 พ.ย. 61 21,888 26,388 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
26,388 21,888 21,888 21,888
event 31 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62 26,888 31,388 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
31,388 26,888 26,888 26,888
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง