ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

EASY ญี่ปุ่น นิกโก โยโกฮาม่า 5 วัน 3 คืน (SCOOTBIZ)รหัสสินค้า: TYUT181946

EASY ญี่ปุ่น นิกโก โยโกฮาม่า 5 วัน 3 คืน (SCOOTBIZ)
เดินทางช่วง
3 ธ.ค. 61 - 29 ม.ค. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 36,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 3 ธ.ค. 61 - 7 ธ.ค. 61 38,900 46,800 แสดง รับจอง 15 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
46,800 38,900 38,900 -
event 7 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61 43,900 51,800 แสดง รับจอง 15 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
51,800 43,900 43,900 -
event 14 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61 38,900 46,800 แสดง รับจอง 15 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
46,800 38,900 38,900 -
event 21 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61 38,900 46,800 แสดง รับจอง 15 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
46,800 38,900 38,900 -
event 30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62 45,900 53,800 แสดง รับจอง 15 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
53,800 45,900 45,900 -
event 11 ม.ค. 62 - 15 ม.ค. 62 36,900 44,800 แสดง รับจอง 15 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
44,800 36,900 36,900 -
event 17 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62 36,900 44,800 แสดง รับจอง 15 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
44,800 36,900 36,900 -
event 25 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62 36,900 44,800 แสดง รับจอง 15 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
44,800 36,900 36,900 -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง