ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

มองโกเลียใน...ขนมอาลัว ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 6 วัน 5 คืน รหัสสินค้า: TYUT182362

มองโกเลียใน...ขนมอาลัว ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 6 วัน 5 คืน
เดินทางช่วง
10 พ.ค. 62 - 26 มิ.ย. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 30,999 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 10 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 30,999 39,499 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
39,499 30,999 30,999 30,999
event 17 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62 30,999 39,499 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
39,499 30,999 30,999 30,999
event 31 พ.ค. 62 - 5 มิ.ย. 62 30,999 39,499 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
39,499 30,999 30,999 30,999
event 7 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 30,999 39,499 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
39,499 30,999 30,999 30,999
event 21 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 30,999 39,499 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
39,499 30,999 30,999 30,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง