ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

SNOW SAKURA TOKYO FUJI SKI KAWAZU 4D3Nรหัสสินค้า: TYUT182419

SNOW SAKURA TOKYO FUJI SKI KAWAZU 4D3N
เดินทางช่วง
21 ก.พ. 62 - 10 มี.ค. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 22,988 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 21 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62 23,988 32,488 แสดง รับจอง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
32,488 23,988 23,988 23,988
event 22 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62 23,988 32,488 แสดง รับจอง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
32,488 23,988 23,988 23,988
event 24 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62 22,988 31,488 แสดง รับจอง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
31,488 22,988 22,988 22,988
event 28 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62 23,988 32,488 แสดง รับจอง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
32,488 23,988 23,988 23,988
event 1 มี.ค. 62 - 4 มี.ค. 62 23,988 32,488 แสดง รับจอง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
32,488 23,988 23,988 23,988
event 3 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62 23,988 32,488 แสดง รับจอง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
32,488 23,988 23,988 23,988
event 6 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62 24,988 33,488 แสดง รับจอง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
33,488 24,988 24,988 24,988
event 7 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 24,988 33,488 แสดง รับจอง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
33,488 24,988 24,988 24,988
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง