ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

ULTRA BLOOM BLOOM 5D3Nรหัสสินค้า: TYUT190032

ULTRA BLOOM BLOOM 5D3N
เดินทางช่วง
27 มี.ค. 62 - 3 พ.ค. 62 (9 ช่วงวันเดินทาง)
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 27 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 14,900 19,800 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
19,800 14,900 14,900 14,900
event 7 เม.ย. 62 - 11 เม.ย. 62 16,900 21,800 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
21,800 16,900 16,900 16,900
event 12 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62 25,900 30,800 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
30,800 25,900 25,900 25,900
event 13 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62 18,900 23,800 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
23,800 18,900 18,900 18,900
event 17 เม.ย. 62 - 21 เม.ย. 62 16,900 21,800 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
21,800 16,900 16,900 16,900
event 21 เม.ย. 62 - 25 เม.ย. 62 16,900 21,800 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
21,800 16,900 16,900 16,900
event 25 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62 17,900 22,800 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
22,800 17,900 17,900 17,900
event 27 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62 16,900 21,800 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
21,800 16,900 16,900 16,900
event 29 เม.ย. 62 - 3 พ.ค. 62 16,900 21,800 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
21,800 16,900 16,900 16,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง