ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

COLORFUL FREEDAY 5D3N รหัสสินค้า: TYUT190072

COLORFUL FREEDAY 5D3N
เดินทางช่วง
27 มี.ค. 62 - 14 พ.ค. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 21,888 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 27 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 25,888 31,888 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
31,888 25,888 25,888 25,888
event 28 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62 26,888 32,888 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
32,888 26,888 26,888 26,888
event 3 เม.ย. 62 - 7 เม.ย. 62 26,888 32,888 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
32,888 26,888 26,888 26,888
event 10 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62 28,888 34,888 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
34,888 28,888 28,888 28,888
event 14 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62 28,888 34,888 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
34,888 28,888 28,888 28,888
event 10 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62 21,888 27,888 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
27,888 21,888 21,888 21,888
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง