ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

HAPPY HOKKAIDO SKI&SNOW 6วัน 4คืนรหัสสินค้า: TYUT190108

HAPPY HOKKAIDO SKI&SNOW 6วัน 4คืน
เดินทางช่วง
28 มี.ค. 62 - 7 พ.ค. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 30,999 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 28 มี.ค. 62 - 2 เม.ย. 62 32,999 42,899 แสดง รับจอง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
42,899 32,999 32,999 -
event 4 เม.ย. 62 - 9 เม.ย. 62 34,999 44,899 แสดง รับจอง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
44,899 34,999 34,999 -
event 11 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62 43,999 53,899 แสดง รับจอง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
53,899 43,999 43,999 -
event 18 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62 30,999 40,899 แสดง รับจอง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
40,899 30,999 30,999 -
event 25 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62 32,999 42,899 แสดง รับจอง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
42,899 32,999 32,999 -
event 2 พ.ค. 62 - 7 พ.ค. 62 33,999 43,899 แสดง รับจอง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
43,899 33,999 33,999 -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง