ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

COLORFUL KASHMIR อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี 6D4Nรหัสสินค้า: TYUT190209

COLORFUL KASHMIR อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี 6D4N
เดินทางช่วง
27 มี.ค. 62 - 30 เม.ย. 62 (10 ช่วงวันเดินทาง)
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 27,999 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 27 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62 27,999 33,998 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
33,998 27,999 27,999 27,999
event 28 มี.ค. 62 - 2 เม.ย. 62 27,999 33,998 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
33,998 27,999 27,999 27,999
event 9 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62 28,999 35,998 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
35,998 28,999 28,999 28,999
event 10 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62 28,999 35,998 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
35,998 28,999 28,999 28,999
event 18 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62 28,999 35,998 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
35,998 28,999 28,999 28,999
event 19 เม.ย. 62 - 24 เม.ย. 62 28,999 35,998 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
35,998 28,999 28,999 28,999
event 20 เม.ย. 62 - 25 เม.ย. 62 28,999 35,998 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
35,998 28,999 28,999 28,999
event 23 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62 28,999 35,998 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
35,998 28,999 28,999 28,999
event 24 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62 28,999 35,998 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
35,998 28,999 28,999 28,999
event 25 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62 28,999 35,998 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
35,998 28,999 28,999 28,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง