ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

ฮ่องกง สายบุญ 3 วัน 2 คืน รหัสสินค้า: TYUT190222

ฮ่องกง สายบุญ 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
23 ก.พ. 62 - 24 มิ.ย. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 15,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 23 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62 15,900 21,800 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
21,800 15,900 14,900 13,900
event 2 มี.ค. 62 - 4 มี.ค. 62 15,900 21,800 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
21,800 15,900 14,900 13,900
event 9 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62 15,900 21,800 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
21,800 15,900 14,900 13,900
event 16 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62 15,900 21,800 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
21,800 15,900 14,900 13,900
event 23 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62 15,900 21,800 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
21,800 15,900 14,900 13,900
event 30 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62 15,900 21,800 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
21,800 15,900 14,900 13,900
event 11 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 15,900 21,800 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
21,800 15,900 14,900 13,900
event 22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 15,900 21,800 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
21,800 15,900 14,900 13,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง