ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

WOW TAIWAN 4 วัน 2 คืนรหัสสินค้า: TYUT190790

WOW TAIWAN 4 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
4 ก.ค. 62 - 19 พ.ย. 62 (11 ช่วงวันเดินทาง)
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,455 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 4 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 10,499 13,499 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
13,499 10,499 10,499 10,499
event 18 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 10,499 13,499 แสดง รับจอง 25 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
13,499 10,499 10,499 10,499
event 1 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 10,499 13,499 แสดง รับจอง 25 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
13,499 10,499 10,499 10,499
event 13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 10,499 13,499 แสดง รับจอง 25 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
13,499 10,499 10,499 10,499
event 27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 10,455 13,455 แสดง รับจอง 25 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
13,455 10,455 10,455 10,455
event 1 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62 11,111 14,111 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,111 11,111 11,111 11,111
event 8 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 11,999 14,999 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,999 11,999 11,999 11,999
event 15 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 11,111 14,111 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,111 11,111 11,111 11,111
event 29 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 11,111 14,111 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,111 11,111 11,111 11,111
event 2 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 10,999 13,999 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
13,999 10,999 10,999 10,999
event 16 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 10,999 13,999 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
13,999 10,999 10,999 10,999
ดูเพิ่มเติม (1 ช่วงวันเดินทาง)
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง