ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลสโก ภารตะ] 5 วัน 3 คืนรหัสสินค้า: TYUT190846

อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลสโก ภารตะ] 5 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
25 ต.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 21,999 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 21,999 27,998 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
27,998 21,999 21,999 21,999
event 8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 21,999 27,998 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
27,998 21,999 21,999 21,999
event 15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 21,999 27,998 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
27,998 21,999 21,999 21,999
event 22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 21,999 27,998 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
27,998 21,999 21,999 21,999
event 29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 21,999 27,998 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
27,998 21,999 21,999 21,999
event 6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 23,999 29,998 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
29,998 23,999 23,999 23,999
event 7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 23,999 29,998 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
29,998 23,999 23,999 23,999
event 13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 22,999 28,998 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
28,998 22,999 22,999 22,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง