ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

CLASSIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์รหัสสินค้า: TYUT190876

CLASSIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์
เดินทางช่วง
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ย. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 11,900 13,800 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
13,800 11,900 11,900 11,900
event 27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 12,500 14,400 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,400 12,500 12,500 12,500
event 10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 11,900 13,800 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
13,800 11,900 11,900 11,900
event 23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 9,999 11,899 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
11,899 9,999 9,999 9,999
event 13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 9,999 11,899 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
11,899 9,999 9,999 9,999
event 27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 9,999 11,899 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
11,899 9,999 9,999 9,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง