ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

มหัศจรรย์..INDIA ชัยปุระ อัครา 4 วัน 2 คืนรหัสสินค้า: TYUT190926

มหัศจรรย์..INDIA ชัยปุระ อัครา 4 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
11 ส.ค. 62 - 2 ต.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 16,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 11 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 18,900 22,900 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
22,900 18,900 18,900 17,900
event 25 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 17,900 21,900 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
21,900 17,900 17,900 16,900
event 1 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62 16,900 20,900 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
20,900 16,900 16,900 15,900
event 15 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 17,900 21,900 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
21,900 17,900 17,900 16,900
event 29 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 18,900 22,900 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
22,900 18,900 18,900 17,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง