ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

สวิตเซอร์แลนด์ [เลสโก เวกา] 7 วัน 4 คืนรหัสสินค้า: TYUT190989

สวิตเซอร์แลนด์ [เลสโก เวกา] 7 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
11 ส.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 58,999 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 11 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 62,999 75,998 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
75,998 62,999 62,999 62,999
event 15 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 58,999 71,998 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
71,998 58,999 58,999 58,999
event 13 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 62,999 75,998 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
75,998 62,999 62,999 62,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง