ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า [เลสโก บัลลังก์มังกร] 4 วัน 3 คืนรหัสสินค้า: TYUT191021

จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า [เลสโก บัลลังก์มังกร] 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
5 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 16,999 22,998 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
22,998 16,999 19,999 19,999
event 7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 16,999 22,998 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
22,998 16,999 19,999 19,999
event 13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 14,999 19,998 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
19,998 14,999 17,999 17,999
event 20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 15,999 20,998 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
20,998 15,999 18,999 18,999
event 29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 24,999 32,998 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
32,998 24,999 27,999 27,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง