ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 3 คืนรหัสสินค้า: TYUT191050

ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
24 ก.ค. 62 - 18 พ.ย. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 19,900 24,900 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
24,900 19,900 19,900 18,900
event 14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 18,900 23,900 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
23,900 18,900 18,900 17,900
event 18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 19,900 24,900 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
24,900 19,900 19,900 18,900
event 2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 20,900 25,900 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
25,900 20,900 20,900 19,900
event 23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 20,900 25,900 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
25,900 20,900 20,900 19,900
event 14 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 20,900 25,900 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
25,900 20,900 20,900 19,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง