ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก 7D5Nรหัสสินค้า: TYUT191102

RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก 7D5N
เดินทางช่วง
29 ต.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 39,999 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 29 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62 42,999 49,999 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
49,999 42,999 42,999 42,999
event 5 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 42,999 49,999 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
49,999 42,999 42,999 42,999
event 12 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 42,999 49,999 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
49,999 42,999 42,999 42,999
event 19 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 42,999 49,999 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
49,999 42,999 42,999 42,999
event 26 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 42,999 49,999 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
49,999 42,999 42,999 42,999
event 3 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 42,999 49,999 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
49,999 42,999 42,999 42,999
event 10 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 42,999 49,999 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
49,999 42,999 42,999 42,999
event 17 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 39,999 46,999 แสดง รับจอง 25 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
46,999 39,999 39,999 39,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง