ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

มหัศจรรย์.....EASTERN EUROPE 9 วัน 6 คืนรหัสสินค้า: TYUT191222

มหัศจรรย์.....EASTERN EUROPE 9 วัน 6 คืน
เดินทางช่วง
10 ต.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 (6 ช่วงวันเดินทาง)
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 69,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 10 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 76,900 89,800 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
89,800 76,900 76,900 69,900
event 3 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 69,900 82,800 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
82,800 69,900 69,900 63,900
event 18 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 69,900 82,800 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
82,800 69,900 69,900 63,900
event 30 พ.ย. 62 - 8 ธ.ค. 62 75,900 88,800 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
88,800 75,900 75,900 68,900
event 26 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 87,900 100,800 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
100,800 87,900 87,900 75,900
event 28 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 87,900 100,800 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
100,800 87,900 87,900 75,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง