ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

TOKYO SKI ปีใหม่ เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืนรหัสสินค้า: TYUT191422

TOKYO SKI ปีใหม่ เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 39,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 39,900 48,800 แสดง รับจอง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
48,800 39,900 39,900 38,900
event 29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 39,900 48,800 แสดง รับจอง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
48,800 39,900 39,900 38,900
event 30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 39,900 48,800 แสดง รับจอง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
48,800 39,900 39,900 38,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง